Головна

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки

 • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

Фармацевтичний журнал

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі Четвертої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича,  яка відбудеться 11-12 жовтня 2016 р. у м. Києві.

Програма четвертої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування»

 

Попередні науково-практичні конференції «Безпека ліків: від розробки до медичного застосування», що були проведені у 2007 р., 2009 р. та 2013 р. у м. Києві, визначили коло питань з безпеки та застосування лікарських засобів, що потребують постійної уваги, активного обговорення та тісної співпраці на державному та міжнародному рівнях.

Період, що минув, характеризується суттєвими змінами у регуляції обігу лікарських засобів та ролі фармаконагляду у цих процесів. У світі та в Україні з’явились нові законодавчі підходи до здійснення фармаконагляду, впроваджуються нові методи отримання інформації з безпеки ліків, удосконалюються підходи до проведення раціональної фармакотерапії, створення та впровадження медико-технологічних документів на базі доказової медицини.

Під час конференції будуть висвітлені організаційні та методичні питання, пов’язані з нормативно-правовим супроводом лікарських засобів від їх розробки до медичного застосування, безпекою ліків, пацієнтів, станом та перспективами розбудови системи фармаконагляду, формулярної системи, проведенням доклінічних, клінічних, неінтервенційних досліджень, висвітленням питань безпеки вакцин у державних програмах імунізації, тощо.

Цей науковий форумвключений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році, затверджений Міністерством охорони здоров’я України та Національною Академією медичних наук України.

Конференція відбудеться 11-12 жовтня 2016 р. в м.Києві за адресою: Київ, вул. Госпітальна, 12  Конгрес-Хол «Президент-готеля «Київський».

 

ОРГКОМІТЕТ


ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОВОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ»

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

ЧЕТВЕРТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "БЕЗПЕКА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ СУПРОВІД ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: ВІД РОЗРОБКИ ДО МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ", ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМЯТІ ПРОФ., Д.МЕД.Н. ВІКТОРОВА ОЛЕКСІЯ ПАВЛОВИЧА

 

 • методи збору інформації про побічні реакції лікарських засобів та несприятливі події після імунізації;
 • профілактика та лікування побічних реакцій ліків;
 • менеджмент несприятливих подій після імунізації;
 • методики аналізу розвитку, перебігу та наслідків побічних реакцій лікарських засобів та несприятливих подій після імунізації, їх фармакоекономічна оцінка;
 • експертна оцінка матеріалів з безпеки реєстраційного досьє.

 

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Включає виставки, презентації, спеціалізовані засідання фахівців (з яких спеціальностей), круглі столи, прес-конференції, тощо.
Участь у роботі четвертої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича буде корисною  представникам регуляторних органів, експертних організацій, представникам практичної охорони здоров'я, провізорам, керівникам органів управління охорони здоров'я, провідним вченим науково-дослідних інститутів, викладачам медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, співробітникам фармацевтичних компаній, відповідальним за фармаконагляд представникам/заявникам лікарських засобів та іншим спеціалістам, які беруть участь у розробці, відпуску, призначенні та використанні лікарських засобів,  представникам асоціацій виробників лікарських засобів, організаціям, що представляють і захищають права та безпеку пацієнтів

 

В рамках конференції 11 жовтня 2016 р. під егідою ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України», Міжвідомчої МОЗ та НАМН України проблемної комісії “Фармакологія”, Всеукраїнської громадської організації “Асоціація фармакологів України” буде проведено ХІІ Національну школу молодих вчених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В.Стефанова. Організатори: ВГО «Асоціація фармакологів України».

Напрямки наукових доповідей:

 • Світовий стан розробки нових лікарських засобів та її перспективи в Україні
 • Стратегія підвищення ефективності та безпеки застосування відомих лікарських засобів. Оптимізація шляхів доставки. Прогноз і реалії комбінованих ліків.
 • Іонні канали як фармакологічні мішені та їх роль у механізмів дії ліків.
 • Взаємодія організму та ліків – позитивні та негативні наслідки. Запобігання викликам резистентності і толерантності до дії ліків.
 • Прогрес методичних підходів до створення лікарських засобів.

 

 РЕЄСТРАЦІЯ

Для участі в роботі четвертої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича, необхідно надіслати на адресу оргкомітету індивідуальну реєстраційну форму учасника конференції (поштою, електронною поштою або факсом).
Реєстрація учасників конференції буде здійснюватися після оплати організаційного внеску. Останній термін сплати організаційного внеску 05 жовтня 2016 р.

Для участі у роботі ХІІ Національної школи молодих вчених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В. Стефанова просимо представити кандидатури слухачів віком до 35 років із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, року народження, місця роботи і посади, а також номера контактного телефону та e-mail для листування до 1 вересня 2016 р. Участь у роботі школи є безкоштовною. Надсилати заявки на участь у Школі просимо на e-mail: innaherashchenko@ukr.net.

Для участі в роботі Школи слухачі запрошуються представити стендову доповідь та надіслати тези цієї доповіді українською, російською, або англійською мовами (об`єм тез до 250 слів) до оргкомітету Школи на e-mail: kizub@ift.org.ua з позначкою «Тези доповіді слухача Школи» до 15 вересня 2016 р. Тези доповідей будуть надруковані в журналі «Фармакологія та лікарська токсикологія». Автори п’яти найкращих тез доповідей будуть запрошені зробити усну доповідь (до 15 хв.) на секційному засіданні Школи. Обрані кандидатури будуть поінформовані завчасно.

ДОПОВІДІ

Заявки на доповіді за напрямами конференції приймаються оргкомітетом до 25 серпня 2016 р.

ТЕЗИ

Тези надсилайте у електронному вигляді на e-mail irina@dec.gov.ua з поміткою «На конференцію». Тези за напрямками конференції приймаються оргкомітетом до
15 вересня 2016 р.
Тези, які не відповідають тематиці конференції або оформлені не за правилами, прийматися не будуть.

Правила оформлення тез:

Параметри сторінки: розмір паперу А4, орієнтація книжкова, всі поля - 2,5 см. Редактор MS WORD, шрифт - Times New Roman, розмір - 12 пт, міжрядковий інтервал - 1,0. Обсяг - одна сторінка. У тезах не повинні міститися таблиці, графіки, список літератури. Прізвища та ініціали авторів, назва тез друкуються напівжирним шрифтом, установа, місто, країна - звичайним, наприклад:

 

Іванов В.К., Семенов М.В.

Застосування лікарських засобів в педіатрії

Національний медичний універ­ситет ім. О.О. Богомольця, м.Київ, Україна

 

Тези будуть опубліковані безкоштовно.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Україна,03151, Київ, вул. Ушинського, 40; Державний експертний центр МОЗ; Департамент післяреєстраційного нагляду; Тел/факс: +38 (044) 498 4358

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ ХІІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ-ФАРМАКОЛОГІВ ІМ. АКАДЕМІКА НАМН УКРАЇНИ О.В. СТЕФАНОВА:

Україна, 03680 Київ, вул. Ежена Потьє, 14, ВГО «Асоціація фармакологів України»

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ

Матвєєва Олена Валеріївна, (оргпитання) – тел.: +38 (044) 498-43-58; e-mail: matveeva@dec.gov.ua

Логвіна Ірина Олександрівна(оргпитання, тези) – тел.: +38 (044) 498-43-58; e-mail: irina@dec.gov.ua

Євтушенко Наталія Миколаївна, (оргпитання) – тел.: +38 (044) 498-43-58;  e-mail: evtushenko@dec.gov.ua

Коршикова Ірина Валентинівна, (з питань сплати організаційного внеску) –  тел.: +38 (044) 247-47-19; факс: +38 (044) 247-47-33, e-mail: irina@dinadis.ua         

Смірнова Олена Валеріївна, (з питань розміщення в готелях) – тел.: +38 (044) 247-47-19; факс: +38 (044) 247-47-33; e-mail: lena@dinadis.ua

Кізуб Ігор Володимирович, (оргпитання щодо участі у ХII Національній школі молодих вчених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В.Стефанова), моб +38 (098) 815 7637, e-mail: kizub@ift.org.ua, buzzmann@ukr.net.