Головна

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки

  • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

Фармацевтичний журнал

За результатами робочої зустрічі Центру Співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань політики ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів

 

 

 

Починаючи з 2013 року, відповідно до повноважень, визначених Міністерством охорони здоров’я України, ДП «Державний експертний центр МОЗ України» забезпечує членство української сторони у Центрі Співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з питань політики ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів (WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies).

 

Центр Співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з питань політики ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів (далі – Центр Співпраці ВООЗ) є правонаступником іншої міжнародної організації - Інформаційна мережа з питань політики ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information, PPRI), що була створена за ініціативи та підтримки Єврокомісії у 2005році і об’єднала мережу національних компетентнихорганів,відповідальнихзафармацевтичнеціноутвореннята відшкодуваннявитрат.

 

Метою діяльності Центру Співпраці ВООЗ є надання та сприяння обміну інформацією і досвідом нормативно-правового регулювання фармацевтичних ринків країн-членів мережі, заснованої на спільних цінностях, таких як солідарність та справедливість, підтримка наукових даних і загального розуміння професійної термінології у фармацевтичній галузі. Сьогодні членами Центру Співпраці ВООЗ є більше 70 установ, що представляють 42 країни. Членство передбачає участь держав-членів ВООЗ, включаючи Міністерства охорони здоров'я, Агентства з лікарських засобів, інститутів медичного страхування, а також керівників Національних служб охорони здоров'я. Центр Співпраці ВООЗ відкритий для нових учасників. Так, у минулому році, окрім нашої держави, ще дві країни-члени СНД стали повноправними членами Центру – Молдова та Киргизстан.

Уповноважені співробітники Державного експертного центру МОЗ взяли участь у черговій робочій зустрічі Центру Співпраці ВООЗ з питань політики ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів. Зустріч відбулася 15-16 травня 2014 р. у м. Париж (Франція). В зустрічі взяли участь 68 представників з 31 країни.

Зустріч учасників Центру Співпраці ВООЗ була присвячена сучасному стану політик ціноутворення та реімбурсації у країнах ЄС, інших країнах Європи та позаєвропейських країнах.

Вступне слово від ВООЗ на початку засідання проголосив Kees de Joncheere, директор департаменту життєвонеобхідних лікарських засобів ВООЗ, який очолював Представництво ВООЗ в Україні протягом жовтня 2011 по травень 2012.

Учасникам зустрічі були представлені доповіді наступної тематики: високовартісні лікарські засоби – підходи у різних країнах (доповідач – Hanne Bak Pedersen, Європейське Бюро ВООЗ). Країни ЄС працюють над розробкою збалансованої політики щодо інноваційних лікарських засобів, а також єдиного підходу до фінансування таких лікарських засобів. В продовження теми високовартісних лікарських засобів голова секретаріату PPRI Sabine Vogler представила результати опитування членів мережі щодо особливостей регулювання цін та відшкодування для високовартісних лікарських засобів. У більшості країн підходи до ціноутворення та відшкодування високовартісних ліків подібні до відповідних механізмів регулювання середньо вартісних лікарських засобів. Представники Іспанії, Словаччини та Швеції представили присутнім досвід власних країн з точки зору персоналізованого щодо платників підходу до застосування лікарських засобів.

Продовженням загального огляду останніх змін у ціноутворенні та реімбурсації країн-членів Центру Співпраці ВООЗ стали постерні доповіді країн. Доповідь представників України - директора департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Тетяни Думенко та заступника начальника відділу експертизи, стандартизації та новітніх фармакотерапевтичних технологій Ольги Садовничої, - викликала інтерес слухачів та отримала високе схвалення організаторів.

Другий день зустрічі був присвячений питанню ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів у Франції. Основними доповідачами були співробітники Міністерства охорони здоровʼя Франції та інших органів системи охорони здоровʼя. Вони представили основні характеристики фармацевтичного сектору у Франції. Під час ранкової сесії також були висвітлені наступні теми: оцінка технологій охорони здоровʼя у Франції (Jean-Luc Harousseau, Haute Autorité de santé (HAS) – Служба охорони здоровʼя Франції), аптечні надбавки та збори, зміни у правилах відпуску біосимілярів (Christelle Ratignier, Фонд соціального страхування Франції), особливості реімбурсації лікарських засобів (Bertrand Paradis, МОЗ Франції) та інші.

Серед доповідачів також були представники Організації економічного співробітництва та розвитку (Valérie Paris та Annalisa Belloni), які представили окремі види діяльності у сфері регулювання лікарських засобів, зокрема в частині витрат на лікарські засоби.

Представник Єврокомісії Karin Krauss повідомила про розробку нової редакції Директиви Ради 89/105 ЕЕС від 21 грудня 1988 р. щодо прозорості заходів з регулювання цін на лікарські засоби для використання у людей та їх включення до сфери національних систем страхування, проект якої очікується найближчим часом.

Зустріч завершилася обговоренням подальших перспектив та завдань політик щодо лікарських засобів у країнах-учасницях Центру Співпраці ВООЗ.