Головна

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки

  • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

Фармацевтичний журнал

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДП «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

 

ТРЕТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,

присвячена пам’яті проф., д.мед.н.

Вікторова Олексія Павловича

 

Безпека та нормативно-правовий

супровід лікарських засобів:

від розробки до медичного

застосування

 

23-24 жовтня 2013 р.

Київ, вул. Госпітальна, 12

Конгрес-Хол

«Президент Готелю»

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі третьої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-

правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті

проф., д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича, яка відбудеться 23-24 жовтня 2013 р. у м. Києві.

 

Перша та друга науково-практичні конференції «Безпека ліків: від розробки до медичного застосування», що були проведені у 2007 р. та 2009 р. в м. Києві, визначили коло питань з безпеки та застосування лікарських засобів, що потребують постійної уваги, активного обговорення та тісної співпраці на державному та міжнародному рівнях.

 

Період, що минув, характеризується суттєвими змінами у сфері розробки та обігу лікарських засобів, регулювання цих процесів. У світі та в Україні з’явились нові законодавчі підходи до здійснення фармаконагляду, впроваджуються нові методи отримання інформації з безпеки ліків, удосконалюються підходи до проведення раціональної фармакотерапії, створення та впровадження медико-технологічних документів на базі доказової медицини.

 

Під час конференції будуть висвітлені організаційні та методичні питання, пов’язані з нормативно-правовим супроводом лікарських засобів від їх розробки до медичного застосування, безпекою ліків, пацієнтів, станом та перспективами розбудови системи фармаконагляду, формулярної системи, проведенням доклінічних, клінічних, фармакоепідеміологічних, фармакоекономічних досліджень, висвітленням питань безпеки ліків в освітніх програмах тощо.

 

Цей науковий форум включений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2013 році, затверджений Міністерством охорони здоров’я України та Національною Академією медичних наук України.

 

Конференція відбудеться 23-24 жовтня 2013 р. в м. Києві за адресою: Київ, вул. Госпітальна, 12

Конгрес-Хол «Президент Готелю».

 

ОРГКОМІТЕТ

 

 

Організатори конференції

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДП «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

 

Основні напрямки конференції

 

• Нормативно-правове забезпечення лікарських засобів на усіх етапах їх життєвого циклу

• Сучасні підходи до здійснення фармаконагляду

• Система фармаконагляду

• Система управління ризиками

• Безпека ліків: особливості застосування та вибору

• Безпека пацієнтів у фокусі фармаконагляду

• Формулярна система

• Дослідження ефективності та безпеки лікарських засобів

• Фармакоекономічні дослідження

• Висвітлення питань безпеки лікарських засобів в освітніх программах

 

Наукова програма конференції

 

Включає пленарні лекції, секційні засідання, круглі столи, лекції.

 

Участь у роботі третьої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича буде корисною представникам регуляторних органів, експертних організацій, співробітникам фармацевтичних компаній, відповідальним за фармаконагляд, лікарям, провізорам, науковцям, організаціям, що представляють і захищають права та безпеку пацієнтів та іншим спеціалістам, які беруть участь у розробці, відпуску, призначенні та використанні лікарських засобів.

 

В рамках конференції 22 жовтня 2013 р. буде проведено навчальний пресемінар «Система фарма- конагляду у заявників: зміни до європейського законодавства та нормативно-правове забезпечення».

 

Пресемінар орієнтований на заявників, представників заявників, осіб, відповідальних за здійснення фармаконагляду, представників регуляторних органів та експертних організацій.

 

На пресемінарі будуть розглянуті питання організації та здійснення фармаконагляду у заявників, представлені

нормативно-правові вимоги та підходи до здійснення фармаконагляду з урахуванням змін до європейського законодавства.

 

В рамках конференції 23-24 жовтня 2013 р. під егідою ДУ “Інститут фармакології та токсикології АМН України”, Міжвідомчої МОЗ та НАМН України проблемної комісії “Фармакологія”, Всеукраїнської громадської організації “Асоціація фармакологів України” буде проведено Х Національну школу молодих вчених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В.Стефанова.

 

Організатори: ВГО «Асоціація фармакологів України».

 

Напрямки наукових доповідей:

 

• Світовий стан розробки нових лікарських засобів та її перспективи в Україні

• Стратегія підвищення ефективності та безпеки застосування відомих лікарських засобів. Оптимізація шляхів доставки. Прогноз і реалії комбінованих ліків.

• Іонні канали як фармакологічні мішені та їх роль в обґрунтуванні механізмів дії ліків.

• Взаємодія організму та ліків – позитивні та негативні наслідки. Запобігання викликам резистентності і толерантності до дії ліків.

• Прогрес методичних підходів до створення лікарських засобів, що застосовуються як нейро-/церебропротектори. Новий терапевтичний потенціал для старих захворювань.

 

Реєстрація

 

 

Для участі в роботі третьої науково-практичної конференції «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича, необхідно надіслати на адресу оргкомітету індивідуальну реєстраційну форму учасника конференції (поштою, електронною поштою або факсом).

 

Для участі у пресемінарі «Система фармаконагляду у заявників: зміни до європейського законодавства та нормативно-правове забезпечення», необхідно надіслати на адресу оргкомітету індивідуальну реєстраційну форму учасника конференції, із зазначенням участі у пресемінарі та конференції (поштою, електронною поштоюабо факсом).

 

Реєстрація учасників пресемінару та/або конференції буде здійснюватися після оплати  організаційного внеску. Останній термін сплати організаційного внеску 1 жовтня 2013 р.

 

Для участі у роботі Х Національної школи молодих вчених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В. Стефанова просимо представити кандидатури слухачів віком до 35 років із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, року народження, місця роботи і посади, а також номера контактного телефону до 31 серпня 2013 р.

 

Реєстрація учасників Школи буде здійснюватися після оплати організаційного внеску. Останній термін сплати організаційного внеску 31 серпня 2013 р.

 

Доповіді

 

Заявки на доповіді за напрямами конференції приймаються оргкомітетом до 1 вересня 2013 р.

 

Тези

 

Тези надсилайте у електронному вигляді на e-mail irina@dec.gov.ua  з поміткою «На конференцію». Тези за напрямками конференції приймаються оргкомітетом до 15 вересня 2013 р.

 

Тези, які не відповідають тематиці конференції або оформлені не за правилами, прийматися не будуть.

 

Правила оформлення тез:

 

Параметри сторінки: розмір паперу А4, орієнтація книжкова, всі поля –2,5 см. Редактор MS WORD, шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0. Обсяг –одна сторінка. У тезах не повинні міститися таблиці, графіки, список літератури. Прізвища та ініціали авторів, назва тез друкуються напівжирним шрифтом, установа, місто, країна– звичайним, наприклад:

 

Васильєв В.В., Михайлов М.М.

Побічні реакції при медичному застосуванні

лікарських засобів в Україні

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,

м. Київ, Україна

 

Тези будуть опубліковані безкоштовно.

 

Адреса оргкомітету конференції:

 

Україна, 03151, Київ, вул. Ушинського, 40;

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;

Департамент післяреєстраційного нагляду;

Тел/факс: +38 (044) 498-43-58

 

Адреса оргкомітету Х Національної школи

молодих вчених-фармакологів ім. академіка

НАМН України О.В.Стефанова:

 

Україна, 03680 Київ, вул. Ежена Потьє, 14,

ВГО «Асоціація фармакологів України»

 

Контактні особи

 

Матвєєва Олена Валеріївна (оргпитання):

тел.: +38 (044) 498-4358; matveeva@dec.gov.ua

Логвіна Ірина Олександрівна (оргпитання, тези):

тел.: +38 (044) 498-4358; e-mail: irina@dec.gov.ua

Смірнова Олена Валеріївна (бронювання готелів),

тел.: +38 (044) 247-4719,

моб.: +38 (067) 656-27-67; e-mail: lena@dinadis.ua

Баязітова Анастасія Львівна (отримання рахунку на сплату організаційного внеску для участі у конференції):

тел.: +38 (044) 247-4719,

моб.: +38 (067) 801-77-08; e-mail: anastasia@dinadis.ua

Кізуб Ігор Володимирович (оргпитання щодо участі у Х Національній школі молодих вчених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В.Стефанова),

моб. +38 (098) 815-76-37, e-mail: buzzmann@ukr.net.

ПП «Візит-Сервіс» (отримання рахунку на сплату організаційного внеску для участі у Х Національній школі молодих вчених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В.Стефанова)

03056, м. Київ, пров. Індустріальний, 23,

тел/факс: +38 (044) 277 33 93.