Головна

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки

  • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

     Цього року конференція Міжнародної мережі клінічних настанов (G-I-N) відбулась в рамках першого «Всесвітнього саміту доказів» за участю інших чотирьох світових лідерів в області розробки і поширення доказів для прийняття рішень в охороні здоров’я, а саме: Cochrane, Campbell Collaboration, The Joanna Briggs Institute, International society for Evidence Based Health Care в період 11 – 18 вересня 2017 року в м. Кейптаун, Південно-африканська республіка.

 

     У роботі Всесвітнього саміту взяли участь представники зазначених вище організацій, професіонали охорони здоров‘я, а також пацієнти, громадські діячі – всього близько 1400 людей з 77 країн.

     Участь у конференції G-I-N, а також заходах Всесвітнього саміту доказів взяла представник Державного експертного центру МОЗ директор департаменту стандартизації медичних послуг Ліщишина О.М.

     Концепція заходу: Впроваджуємо докази. Покращуємо життя. Загальний зміст заходу можна узагальнити таким чином: Докази заради справедливості в охороні здоровʼя; Кожний є посередником з імплементації доказів. На саміті продемонстровано, як використання доказів допомагає приймати кращі рішення для удосконалення життя, підвищує потенціал розвитку та подальших досліджень в сфері охорони здоровʼя та соціального розвитку.

     В рамках наукової програми Всесвітнього саміту доказів розглянуті питання: як докази змінюють всі сфери – від політики до практики на прикладах конкретних дій в країнах, використання цифрових і інших інструментів для зменшення розриву між отриманням та впровадженням нових доказів, культура обміну доказами в поєднанні з методами, технологіями, платформами цифрових структурованих даних; докази в екстремальних кризових ситуаціях, зокрема можливості міжнародного співробітництва та інновацій у вирішенні глобальних гуманітарних криз та створення спеціальних міжнародних проектів для розробки та виробництва вакцин від особливо небезпечних інфекційних захворювань; роль та місце доказів в «світі-після-фактів», коли обʼєктивні дані менше ефективні, ніж звернення до емоцій та особистих переконань; а також використання доказів з метою домогтися більш справедливої медичної допомоги для кожного.

     Конкурентні сесії Всесвітнього саміту доказів проходили за дуже насиченою програмою: від обміну досвідом із застосування доказів під час надання медичної допомоги при певних клінічних станах до глибокого розгляду політичних та економічних питань удосконалення системи охорони здоровʼя, межсекторальної взаємодії та національних моделей/схем медичного страхування. Також особлива увага була приділена питанням методології – власне методології розробки та впровадження положень клінічних настанов, зокрема прискорення розробки, і застосування таких інструментів, як систематичний пошук та систематичний аналіз даних включно з різними методами мета-аналізу. Розглядалися приклади комбінацій різних методів, дизайну досліджень та використання інформаційних систем для підтримки розробки клінічних настанов та впровадження доказів. Отримана інформація про подальший розвиток таких методологій як AGREE (-REX), GRADE та ін., перспективи подальших кроків в цих сферах, а також стосовно нових автоматизованих ресурсів для розробки клінічних настанов.

     Окремо розглянута тема фінансового та нематеріального конфлікту інтересів та різноманітність варіацій реагування на інформацію щодо наявності конфлікту в різних країнах – від простого розкриття до виключення з групи розробників клінічних настанов.

     Важливими питаннями також були серед розглянутих аспекти дипломної та післядипломної освіти, взаємодія та переваги розробників клінічних настанов, дослідників та рецензентів. Окремо розглянуті роль та завдання пацієнтів та пацієнтських організацій в якості медичної допомоги на основі доказів.

     Розглядалося використання клінічних настанов в країнах з низьким та середнім рівнями доходів.

     Під час саміту відбулись засідання робочих груп G-I-N.

     Уроки Всесвітнього саміту доказів:

     - пріоритетним є виконання належної методології пошуку та аналізу інформації, розробки клінічних настанов;

     - прискорення розробки клінічних настанов може відбуватись за рахунок зменшення кількості розглянутих ключових клінічних питань, в жодному разі – за рахунок якості клінічної настанови;

     - існують та розвиваються автоматизовані системи підтримки розробки та впровадження клінічних настанов;

     - представники різних країн розглядають методологію клінічних настанов як інструмент забезпечення справедливості та якості медичної допомоги;

     - розвиваються та удосконалюються прийоми та методи поліпшення якості власне клінічних настанов;

     - кожна країна розвиває та впроваджує власні інструменти підтримки та впровадження доказів в практику медичної допомоги, при цьому обмін досвідом, спільний аналіз успіхів та барʼєрів здійснюється дуже активно;

     - у відповідь на глобальні виклики в охороні здоровʼя створюються міжнародні компанії з розробки та виробництва засобів захисту, наприклад – вакцин;

     - Україна належить до числа країн, де розробляються та використовуються клінічні настанови, а не просто відбувається аналіз та критична оцінка наукових публікацій.

     Отримані знання будуть спрямовані на посилення методологічних прийомів для розробки та впровадження клінічних настанов, заповнення прогалин, що існують в Україні в таких напрямках як GRADE, AGREE-REX, здійснення систематичного пошуку та застосування різноманітних методологій систематичного аналізу публікацій.

     За результатами участі у Всесвітньому саміті доказів ДП «Державний експертний центр МОЗ України» доцільно взяти на себе неформальне лідерство з системної підтримки та поширення знань про інструменти доказової медицини, для цього звернутися до таких світових лідерів як Cochrane, International society for Evidence Based Health Care та G-I-N за дозволом та перекласти їх методологічні підручники, оприлюднити їх на сайті та продовжувати співробітництво з метою подальшої гармонізації діяльності з імплементації доказової медицини та методології клінічних настанов.

     Крім того, враховуючи поширення знань про інструменти доказової медицини у світі та їх використання у практиці охорони здоровʼя, є необхідність МОЗ України поінформувати профільні навчальні заклади до- та післядипломної освіти підсилити навчальні програми більш детальним викладенням цієї тематики.