Головна

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки

  • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

Фармацевтичний журнал

f_83_60_1447446_01.jpg f_83_60_1447446_02.jpg f_83_60_1447446_03.jpg

     Співробітники Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України» – директор Департаменту стандартизації медичних послуг Ліщишина О.М. та начальник відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охорони здоров’я Департаменту стандартизації медичних послуг Рубцова Є.І. взяли участь у щорічній європейській конференції Міжнародної організації з фармакоекономіки та результатів досліджень (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, далі – ISPOR), яка проходила 11-14 листопада 2018 року в м. Барселона, Іспанія.

     Організація ISPOR відіграє важливу роль у боротьбі за підвищення ефективності, дієвості та раціональності при використанні ресурсів у системі охорони здоров'я з метою поліпшення здоров'я населення. Діяльність ISPOR спрямована на розробників медичних технологій та політики у сфері охорони здоров'я, міністерства та департаменти охорони здоров’я, економістів сфери охорони здоров'я, надавачів медичних послуг, пацієнтів, населення і суспільства в цілому.

     Тема конференції ISPOR Europe 2018: «Нові перспективи для вдосконалення систем охорони здоров'я у ХХІ столітті». На конференції обговорювався широкий спектр питань від методології оцінки медичних технологій (далі – ОМТ), регулювання ціноутворення в Європі, реімбурсації до практичного використання результатів дослідження, фактичних даних та звітів пацієнтів. Участь у конференції дала можливість дізнатися про різноманітні та інноваційні програми у проведенні та використанні фармакоекономіки та результатів досліджень, поділитися своїми дослідженнями та ідеями з іншими членами ISPOR у відкритому та об'єктивному середовищі, відвідати навчальні семінари від визнаних лідерів у цій галузі. На конференції були присутні понад 5300 делегатів з 80 країн світу.

     Від Департаменту стандартизації медичних послуг Державного експертного центру МОЗ України були представлені стендові доповіді за темами:

     - Improving the quality of medical care in hypertensive disorders during pregnancy (Підвищення якості медичної допомоги при гіпертензивних розладах під час вагітності);

     - Ways of improving pharmaceutical assistance in Ukraine through the development of pharmaceutist protocols (Удосконалення фармацевтичної допомоги в Україні шляхом розробки протоколів фармацевта);

     - Improvement medical care to patients with tuberculosis in Ukraine (Поліпшення медичної допомоги хворим на туберкульоз в Україні);

     - A modern medical knowledge in management of patients with influenza (Сучасні знання щодо лікування пацієнтів з грипом);

     - HIV/AIDS problem in Ukraine: сhallenge and achievement (Проблема ВІЛ/СНІДу в Україні: виклики та досягнення).

     З метою отримання практичних знань та обміну досвідом щодо використання оцінки медичних технологій при розробці, адаптації та запровадженні клінічних настанов та інших медико-технологічних документів, створених на засадах доказової медицини, а також подолання складнощів та бар’єрів, які при цьому виникають, відвідали пленарні засідання, навчальні симпозіуми та паралельні сесії, зокрема:

     Пленарні засідання

  1. Спільна оцінка відносної ефективності: «Гаманець або життя» для осіб, які приймають рішення, у країнах-членах ЄС.

На засіданні обговорювалися питання щодо можливості спільної клінічної оцінки як засобу для забезпечення кращих клінічних доказів з метою покращення прийняття рішень щодо наявних та нових медичних технологій. Особливу увагу було приділено методології та процесам ОМТ серед держав-членів Європейського Союзу (далі – ЄС). Групі зацікавлених сторін з європейських організацій ОМТ, європейських установ, фармацевтичної промисловості, пацієнтів та платників було запропоновано розглянути ці та інші актуальні питання, а також обговорити ризики і переваги спільних клінічних оцінок для виходу за межі статус-кво в процесах ОМТ в Європі.

  1. Фармацевтичне ціноутворення: багатолика справедливість.

У 2017 році Всесвітня організація охорони здоров'я скликала перший Форум справедливого ціноутворення для того, щоб зосередити увагу на очевидній викривленості високих цін, які обмежують доступ до основних лікарських засобів та непередбачуваність низьких цін, що призводить до дефіциту генериків. Зацікавлені сторони обговорили перспективи поточних систем ціноутворення та визначили необхідність створення більш справедливої ​​системи для охорони здоров'я, інвесторів та фармацевтичної галузі. Хоча визначення справедливості та можливості її досягнення двома окремими, але спорідненими конструкціями, основна увага пленарного засідання була приділена визначенню «справедливості» в контексті фармацевтичного ціноутворення.

  1. Вплив бюджету та кошти на випадок витрат: потенціал чи пастка?

Багато систем охорони здоров'я в ЄС прагне контролювати вплив політики в цій сфері на бюджет, впроваджуючи фінансові обмеження та оцінюючи фармацевтичні витрати відносно до валового внутрішнього продуктом. Прихильники політики щодо обмеження бюджету вважають, що такий підхід є перспективним з точки зору стримування витрат, доступності та передбачуваності, і вважають, що ці підходи потрібні для запобігання впливу на інші цілі соціальної політики. Критики таких політик вказують на те, що, хоча вони сприяють фінансовому контролю в короткостроковій перспективі, сумнівно, що такий тип макроекономічного курсу сприяє ефективності, поширенню інновацій або належному стимулюванню конкуренції. Тому під час засідання особливу увагу було приділено впливу стратегії, що обмежує бюджет, на досягнення кращих результатів охорони здоров'я відповідно до загальних соціальних цілей.

     Навчальні симпозіуми

     - Яким чином визначити вплив орфанних захворювань на якість життя?: нові знання щодо спінальної м’язової атрофії.

     - Автоматизація у прийнятті рішень у сфері суспільного здоров'я: що очікується, як насправді відбувається?

     - Зниження невпевненості платника через прогнозування результатів захворювання та визначення прав пацієнта: факт чи фантазія?

     Паралельна сесія

     - Доступ до ринків у Центральній та Східній Європі: які рушійні сили та виклики?

     На сесії розглядалася роль ОМТ та інших інструментів та підходів до оцінки вартості медичних технологій у світі та на місцевому рівні. Наголошувалось на необхідності адаптації ОМТ як допоміжного інструменту для прийняття рішень в сфері охорони здоров’я.

     Таким чином, участь у конференції ISPOR Europe 2018 є вагомим фактором забезпечення ефективної роботи відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охорони здоров’я Департаменту стандартизації медичних послуг та інших структурних підрозділів системи охорони здоров’я з виконання своїх функціональних обов’язків на сучасному методичному рівні.