Головна

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки

  • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

Фармацевтичний журнал

     Наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) від 23.10.2018 № 1926 оновлено склад Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я України (далі – ЦФК МОЗ України).

     Відповідно до Положення про Центральний формулярний комітет Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 22.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я», зареєстрованим Міністерством юстиції України 29.10.2009 за №1003/17019, зі змінами (далі – наказ МОЗ України № 529), ЦФК МОЗ України є постійно діючим робочим органом при МОЗ України та функціонує на базі ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі – Державний експертний центр МОЗ), обов’язком якого є розробка, перегляд та оновлення Державного формуляра лікарських засобів (далі – Державний формуляр).

     Наразі до складу ЦФК МОЗ України входять 23 спеціалісти в галузі охорони здоров’я, серед яких заслужені діячі науки і техніки України, члени-кореспонденти НАМН України, доктори та кандидати медичних наук, представники МОЗ України, співробітники ДЕЦ МОЗ України. Головою ЦФК МОЗ України призначено заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., проф. Ірину Володимирівну Ніженковську.

     Перше засідання в оновленому складі відбулось 07.11.2018 року. З вступним словом виступила Тетяна Михайлівна Думенко, директор Державного експертного центру МОЗ. Тетяна Михайлівна привітала всіх з поновленням роботи ЦФК МОЗ України та наголосила на підтримці та науково-методичному та організаційно-технічному супроводженні діяльності ЦФК МОЗ України департаментом раціональної фармакотерапії Державного експертного центру МОЗ.

     До привітань долучився генеральний директор Фармацевтичного директорату МОЗ України Олександр Комаріда з побажаннями плідної та творчої роботи членів ЦФК МОЗ України та запевнив у підтримці роботи ЦФК з боку МОЗ України.

     Засідання ЦФК МОЗ України відбулись також 28.11.2018 та 12.12.2018 року.

     На проведених засіданнях (07.11.2018, 28.11.2018 та 12.12.2018) членами ЦФК МОЗ України були розглянуті пропозиції щодо можливості включення 7 лікарських засобів до проекту одинадцятого випуску Державного формуляра, пропозиції щодо оновлення складу консультативно-експертних груп з розробки розділів Державного формуляра лікарських засобів та розглянуті проблемні питання та шляхи їх вирішення.

     Робота ЦФК МОЗ України забезпечить подальший розвиток і впровадження формулярної системи забезпечення лікарськими засобами як основи раціональної фармакотерапії на принципах доказової медицини і відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального використання наявних ресурсів для досягнення високої якості медичної допомоги.

     Державний формуляр - керівництво з раціонального використання лікарських засобів, що містить перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, який включає якісні, ефективні, безпечні, економічно доцільні лікарські засоби, що доведено доказовою медициною. Державний формуляр відноситься до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (стаття 14-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я).

     Найближчим часом проект оновленого одинадцятого випуску Державного формуляра буде поданий в МОЗ України для громадського обговорення.