Головна

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки

  • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

Фармацевтичний журнал

Шановні заявники!

     Для отримання інформації стосовно надходження направлень щодо клінічних випробувань та суттєвих поправок з «Єдиного Вікна МОЗ» до Державного експертного центру МОЗ (далі – Центр) на сайті Центру в розділі «Заявникам» (позначено зеленим кольором) в «Меню заявника» Заявнику необхідно зайти в розділ «Перевірка надходження направлень з Єдиного Вікна МОЗ до ДЕЦ». Інформацію щодо надходження Заяви Ви можете дізнатися після введення номеру Заяви, який привласнено «Єдиним вікном МОЗ».

     Необхідно зауважити, що відповідно до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затверджено наказом МОЗ України від 23.09.2009 № 690 зі змінами (далі – Порядок), документи (матеріали) клінічного випробування Заявник подає до Центру у трьох примірниках (за необхідності Центр може запросити додатковий(і) примірник(и)).

     Для зручності та прискорення отримання відповідної інформації в супровідному листі до Заяви про проведення клінічного випробування лікарського засобу/щодо суттєвих поправок в розділі «Інша важлива інформація (якщо є)» необхідно зазначати контакту особу та адресу електронної пошти.

     Також звертаємо увагу на рекомендації стосовно нумерації матеріалів щодо клінічних випробувань та поправок до них.  

     Відповідно до наказу державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» від 23.07.2012 № 174: «З метою забезпечення збереженості та закріплення порядку розташування документів у справі всі її аркуші, крім аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису, нумеруються арабськими цифрами валовою нумерацією в правому верхньому куті простим м'яким олівцем. Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо. Аркуші справ, що складаються з декількох томів або частин, нумеруються в кожному томі (частині) окремо.» «за обсягом справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30-40 міліметрів завтовшки).»

     Наголошуємо, що відповідно до пункту 7.4. Розділу VII «Експертиза матеріалів щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу» Порядку: «Документи (матеріали) клінічного випробування підлягають експертизі в Центрі з обов’язковим врахуванням етичних та морально-правових аспектів клінічного випробування після їх надходження до Центру в повному обсязі відповідно до пункту 7.1 цього розділу.»

     Окремо звертаємо увагу заявників клінічних випробувань лікарських засобів, що проводяться лише в Україні (з метою їх подальшої реєстрації в Україні, що відповідно до пункту 7.1.9. Розділу VII Порядку: «При проведенні клінічних випробувань лікарських засобів лише в Україні (з метою їх подальшої реєстрації в Україні) додається висновок акредитованої лабораторії фармацевтичного аналізу Центру щодо якості на кожну серію, яка буде використана для клінічних досліджень.»

     Перелік лабораторій, які уповноважені Державним експертним центром МОЗ на проведення лабораторних випробувань лікарських засобів, затверджено наказом №10 від 22 січня 2018 року "Про уповноваження лабораторій на проведення лабораторних випробувань лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію)», що розміщено на сайті Державного експертного центру МОЗ (http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/2-uncategorised/2190-290118).

     Для отримання направлення на проведення лабораторних випробувань лікарських засобів Заявник заздалегідь може звернутися з листом до Центру.