Контакти

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки
 • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

Фармацевтичний журнал

Контакти

Департамент оцінки медичних технологій

Директор департаменту

Піняжко Ореста Богданівна

 

202-17-00 / 7000

pinyazhko@dec.gov.ua

Заступник директора департаменту

Малишевська Юлія Євгеніївна

 

202-17-00 / 7000

malyshevska@dec.gov.ua

Відділ оцінки клінічної ефективності лікарських засобів

Дудлей Марина Анатоліївна - начальник відділу

                           

202-17-00 / 7103

dudley@dec.gov.ua

Відділ оцінки економічної ефективності лікарських засобів

Романенко Ірина Миколаївна - начальник відділу

 

202-17-00 / 7201

romanenko_ira@dec.gov.ua

Відділ стандартизації медичної допомоги

Ліщишина Олена Михайлівна - начальник відділу

 

536-13-40

lishchyshyna@dec.gov.ua

Відділ організаційно-комунікаційного забезпечення

 Семеренко Олена Олександрівна - начальник відділу

 

202-17-00 / 7401

semerenko@dec.gov.ua

Головною метою діяльності структурного підрозділу є:

-          впровадження та підтримка формулярної системи й медико-технологічних документів з раціональної фармакотерапії, зокрема, Державного формуляра лікарських засобів, а також, моніторинг та оцінка дієвості формулярної системи;

-          забезпечення науково-методичного та організаційно-технічного супроводження робіт щодо раціональної фармакотерапії та державної формулярної системи лікарських засобів закладів охорони здоров’я;

-          моніторинг цін на лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання;

-          забезпечення науково-методичного та організаційно-технічного супроводу щодо питань ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів;

-          впровадження та підтримка базових моделей реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів;

-          розробка проектів нормативних, регламентуючих, методичних та технічних документів з вищезазначених питань.

 

Основними завданнями структурного підрозділу є:

 •          забезпечення науково-методичного та організаційно-технічного супроводження робіт щодо раціональної фармакотерапії та державної формулярної системи лікарських засобів закладів охорони здоров’я;
 •          впровадження та підтримка формулярної системи й медико-технологічних документів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, з раціональної фармакотерапії, зокрема Державного формуляра лікарських засобів;
 •          створення та забезпечення функціонування інформаційних систем, які містять відомості та/або дані щодо раціональної фармакотерапії, що збережені на матеріальних носіях та в електронному форматі;
 •          пошук в наукових медичних джерелах і електронних базах інформаційних ресурсів та аналіз даних з питань ефективності, безпеки лікарських засобів, економічно вигідного та раціонального їх застосування, оцінки медичних технологій в охороні здоров’я, в частині фармакотерапії;
 •          науково-методичне та організаційно-технічне забезпечення регулярного оновлення та перегляду Державного формуляра лікарських засобів;
 •          розробка та вдосконалення медико-технологічних документів з питань раціональної фармакотерапії та супроводження Державної формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я;
 •          створення та підтримка бази даних щодо діяльності регіональних формулярних комітетів;
 •          консультативна та методична допомога розробникам формулярних списків регіонального та локального рівнів, в тому числі участь в проведенні навчальних семінарів з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 •          організація та проведення моніторингу, оцінка дієвості формулярної системи на етапі її впровадження;
 •          проведення експертних робіт щодо можливості включення/виключення лікарського засобу до/з Державного формуляра лікарських засобів;
 •          забезпечення методичного та технічного супроводження розробки, впровадження та перегляду вимог, правил, норм, характеристик, умов та документації з оцінки якості фармакотерапії з позицій доказової медицини;
 •          вивчення світового досвіду з питань раціональної фармакотерапії, оцінки медичних технологій в сфері охорони здоров’я (Health Technology Assessment) щодо використання лікарських засобів та адаптація до умов вітчизняної системи охорони здоров'я;
 •          здійснення збору, аналізу та узагальнення інформації щодо міжнародного та вітчизняного досвіду з питань ціноутворення та реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів;
 •          підготовка пропозицій до проектів базових моделей ціноутворення лікарських засобів;
 •          підготовка пропозицій до проектів базових моделей реімбурсації (відшкодування вартості) лікарських засобів на основі чинних медико-технологічних документів Міністерства охорони здоров’я України, розроблених на принципах доказової медицини (адаптовані клінічні настанови, протоколи медичної допомоги, Державний формуляр лікарських засобів) з використанням методів оцінки медичних технологій.

 

 

Контакти для відображення відсутні