Контакти

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки
  • Запобігання корупції

Нормативно-правові акти

Департамент експертизи реєстраційних матеріалів

Фармаконагляд

Експертиза матеріалів доклінічних та клінічних випробувань

Стандартизація медичної допомоги

Біологічні/біотехнологічні продукти та біосиміляри

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Лабораторія з контролю якості медичних імунобіологічних препаратів

Формулярна система забезпечення лікарськими засобами

Пілотні проекти щодо державного регулювання цін

Державний реєстр лікарських засобів

Перелік клінічних випробувань в Україні

Настанови

Звіти для громадськості

Антикорупційні заходи

Доступ до публічної інформації

Меню заявника

Фармацевтичний журнал

Контакти

Управління правового забезпечення

 

Начальник управління

Левченко Олена Василівна

                                                                 

202-17-08

levchenko@dec.gov.ua

Відділ нормативно-правової роботи

Зінченко Сергій Володимирович - Заступник начальника управління -

начальник відділу

202-17-00 внутр. 1110

zinchenko@dec.gov.ua

Відділ правової оцінки реєстраційних матеріалів

Гирман Володимир Миколайович - начальник відділу  

 

202-17-00 внутр. 1120

gyrman@dec.gov.ua

Відділ договірної та претензійно-позовної роботи

Федоренко Олександр Анатолійович - начальник відділу

                                     

202-17-00 внутр. 1130

fedorenkoo@dec.gov.ua

 

  

Головною метою діяльності структурного підрозділу є:

-     забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства України керівництвом та працівниками Центру під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

-     здійснення правового аналізу проектів локальних нормативних актів, проектів нормативно-правових актів з питань, що віднесені до компетенції Центру, та інших документів на підставі перевірки обґрунтованості, повноти, всебічності та відповідності їх чинному законодавству України, підготовлених структурними підрозділами Центру, участь у підготовці проектів таких документів, їх погодження (візування);

-     вивчення та аналіз стану нормативно-правового регулювання обігу лікарських засобів в частині, що стосується діяльності Центру;

-     здійснення у встановленому порядку правової експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на реєстрацію (перереєстрацію), а також, експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення у відповідності до вимог чинного законодавства України;

-     проведення роботи, спрямованої на підвищення рівня правових знань працівників Центру, їх інформування стосовно існуючої практики застосування чинного законодавства України, а також надання консультацій з правових питань в частині, що стосується діяльності Центру;

-     ведення договірної та претензійно-позовної роботи Центру.

 

Основними завданнями структурного підрозділу є

·     вивчення та аналіз стану правового регулювання у сфері реєстрації та обігу лікарських засобів, проведенні клінічних та доклінічних випробувань лікарських засобів, фармакологічного нагляду, стандартизації в сфері реєстрації лікарських засобів, раціональної фармакотерапії, розробки Національного формуляру та впровадженні формулярної системи; визначення, разом із іншими структурними підрозділами Центру, напрямків розвитку та удосконалення нормативно-правового забезпечення у зазначених сферах;

·     вивчення та аналіз вітчизняної та міжнародної законодавчих, нормативних баз у галузі реєстрації/перереєстрації лікарських засобів з метою вдосконалення системи реєстрації/перереєстрації лікарських засобів в Україні; налагодження спілкування (комунікацій) як всередині організації, так і з юридичними, фізичними особами та регуляторними органами, що мають відповідні функції, або з якими Центр співпрацює в своїй діяльності;

·     представництво у встановленому законодавством порядку інтересів Центру в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

·     проведення консультацій, надання організаційної та методичної допомоги представникам заявників з правових питань.

Контакти для відображення відсутні