Нормативно-правова база здійснення ФН

 

                             
                                   
                                     
                                   
                                     
                                   
                                     
                               Заявникам
Search - FAQ Book Pro
Search - Tags
Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Ссылки
  • Запобігання корупції

Фармаконагляд

Новини

Структура

Діяльність з фармаконагляду

Карти повідомлень про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарських засобів при їх медичному застосуванні

Імунопрофілактика

Листи - звернення до медичних та фармацевтичних працівників

Застереження з безпеки

Нормативно-правова база здійснення ФН

Рішення регуляторних та дорадчих органів за даними фармаконагляду

Заявникам

Важливі ризики лікарських засобів та управління ними

 

           Додаток 1. Класифікація несприятливих подій після імунізації туберкулінодіагностики

           Додаток 2. Карта-повідомлення для надання пацієнтом та або його представником інформації про ПР

           Додаток 3. Перелік ПР після застосування вакцин, туберкуліну

           Додаток 4. Строки розвитку ПР при застосуванні вакцин, туберкуліну за кодами

           Додаток 5. Звіт про випадки ПР ВЕ та або НППІ (надають ЗОЗ)

           Додаток 6. Карта-повідомлення про ПР ВЕ та або НППІ (надають медичні працівники)

           Додаток 7. Загальний звіт за картами епідрозслідування

           Додаток 8. Карта епідрозслідування

           Додаток 9_Звіт щодо кількісного розподілу вакцин по адміністративно-територіальних одиницях

           Додаток 10. Періодичність подання ПОЗБ

           Додаток 11. Структура майстер-файла системи фармаконагляду заявника

           Додаток 12. Структура ПОЗБ

           Додаток 13. Форма надання заявником (або його представником) зведених даних

           Додаток 14. Структура ПУР

           Додаток 15. Структура протоколу, заключного звіту та резюме післяреєстраційного дослідження з безпеки