Головна

РЕЄСТР медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги діє відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом МОЗ України від 28.09.2012 року № 751 "Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2004/22316.

Для лікарів, керівників закладів охорони здоров'я, науковців!

Для розробників стандартів та уніфікованих протоколів медичної допомоги, розробників локальних протоколів для медичного закладу, для всіх інших зацікавлених осіб!

В теперішній час в системі охорони здоров'я України відбувається важлива подія - це побудова якісно нової системи стандартизації медичної допомоги на основі використання методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів та локальних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини.

Якісно нова система стандартизації, що впроваджується, має наступні характеристики:


ГОЛОВНЕ - Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги і медичні стандарти мають індикатори якості, за якими можна оцінити якість наданої медичної допомоги за певний період, в певному закладі охорони здоров'я, регіоні, в системі МОЗ України.

Цей інформаційний ресурс містить затверджені МОЗ України Медичні стандарти, Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги, проектні документи для обговорення, а також третинні джерела доказової медицини - Клінічні настанови як оригінальні, так і адаптовані - на основі яких здійснювалась розробка стандартів та протоколів.
Розробники медико-технологічних документів знайдуть тут нормативні документи, що стосуються системи стандартизації медичної допомоги, посібник для розробників, опитувальник AGREE для оцінки якості клінічних настанов та обґрунтованого вибору прототипів, а також інші методичні документи, що стануть у нагоді.

З метою належного інформаційного забезпечення медико-технологічних документів Державний експертний центр МОЗ України забезпечує для робочих груп, затверджених наказами МОЗ України, доступ до міжнародних баз інформації та організацій, що працюють у сфері поширення принципів та методів доказової медицини, розробки клінічних настанов та стандартів медичної допомоги, насамперед G-I-N (Міжнародна мережа настанов) та ADAPTE (Міжнародна організація з методологічної підтримки адаптації настанов).
Координацію з адаптації Клінічних настанов, розробки Медичних стандартів Уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги здійснює Департамент стандартизації медичних послуг Державного експертного центру МОЗ України.


Зазначимо, що створена База стандартів медичної допомоги. В ній представлені документи, що розроблялися до 2012 року, в основному експертним методом, тобто, не на засадах доказової медицини.

База стандартів медичної допомоги в Україні містить чинні документи, затверджені наказами МОЗ України, які регламентують клінічні аспекти надання медичної допомоги у вигляді: стандартів медичної допомоги; клінічних протоколів (а також протоколів надання медичної допомоги); нормативів надання медичної допомоги; методичних рекомендацій, та інших нормативних документів, які можуть бути використані для визначення лікування, яке має отримати хворий (зокрема, медикаментозного лікування – фармакотерапії).

Завантажити Базу стандартів медичної допомоги:

EXE-файл

RAR-файл


Сучасні документи останніх років розроблені на засадах доказової медицини та представлені в розділі РЕЄСТР МТД.

 

Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України". Департамент стандартизації медичних послуг. Україна 03057 м.Київ, вул. Ежена Потьє, 14. Тел/Факс: +380 44 536 13 40; +380 44 536 13 45