Відділ мікробіологічних методів та активності антибіотиків