Відділ оцінки документів системи фармаконагляду заявників лікарських засобів за повним досьє

Штифурак
Марія Михайлівна

Начальник відділу
Номер телефону: 8001
E-mail: schtyfurak@dec.gov.ua