Надійшли акти здачі-прийняття робіт відповідно до засідання НТР від 07.11.2019