ЯКЩО У ВАС Є ДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» В ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Ви можете надати допомогу в запобіганні і виявленні корупції в Державному експертному центрі МОЗ України, повідомивши інформацію через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт, електронну пошту Державного експертного центра МОЗ України, на особистому прийомі:

Спеціальна телефонна лінія,
за якою приймаються повідомлення про корупційні правопорушення (цілодобово):
 

(050) – 389 – 33 – 17

 Електронна пошта: usikova@dec.gov.ua
Письмово:

засобами поштового зв’язку,
особисто до канцелярії,
у скриньку для кореспонденції
Державного експертного центру МОЗ України

 

03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 14, Державний експертний центр МОЗ України, Уповноваженій особі з антикорупційної діяльності

 

Особистий прийом:

м. Київ, вул. Смоленська, 10

Державний експертний центр МОЗ України, Уповноважена особа з антикорупційної діяльності

 

Надану Вами інформацію буде розглянуто, якщо вона стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Інформацію буде використано Державним експертним центром МОЗ України, як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Для встановлення правопорушень під час проведення перевірки виникає потреба додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами.

Ваша контактна інформація може бути розголошена лише за Вашою згодою, крім випадків, встановлених законом.

Для отримання відповіді на повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Державному експертному центрі МОЗ України пропонуємо направляти повідомлення засобами поштового зв’язку з приміткою «Уповноваженій особі з антикорупційної діяльності особисто» із підписом (якщо повідомлення направляється через електронну пошту – із підписом у сканованому вигляді) та необхідними реквізитами: Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, поштову/електронну адресу), рід занять.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПОВИННО МІСТИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ДЛЯ ЙОГО РОЗГЛЯДУ

        Відповіді на питання з позначкою * є обов’язковими для надання можливості Державному експертному центру МОЗ України розпочати перевірку:

Вказати Ваше/групи осіб ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу), рід занять, стать, вік.

* Вказати прізвище, ім’я, по батькові особи/осіб, яка ймовірно вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, її посаду та місце роботи; у чому ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку.

* Чи відноситься випадок до?:

електронних декларацій;

порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону України «Про запобігання корупції»;

порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону України «Про запобігання корупції»;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна;

порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції»;

порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції»;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції.

* Де випадок (місто, місце, організація)?

* Коли стався випадок (час)?

* Коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

Чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?

Чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

Чи мали місце такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними?

Чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/установам обіцялася або надавалася перевага?

Чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

* Чи надавалася інформація про вищезазначений випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

Чи бажаєте Ви щось додати?

Чи маєте Ви матеріали (фото, відео, аудіо), що підтверджують випадок? Чи маєте можливість надати матеріали для встановлення порушення?

ЯКЩО ВИ Є ПРАЦІВНИКОМ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЦЕНТРУ МОЗ УКРАЇНИ

Ви маєте можливість, передбачену частиною п’ятою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», повідомляти інформацію про порушення вимог антикорупційного законодавства анонімно.

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

ОСОБИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ В ЗАПОБІГАННІ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ

Конституція України.

Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», частина перша, четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

Разом  з тим, звертаємо увагу, що повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.