thumbnail
Відділ обліку витрат та обігу необоротних активів і товарно-матеріальних цінностей

Карачик
Вікторія Вікторівна

Начальник відділу
Номер телефону: 9104
E-mail: karachyk@dec.gov.ua