thumbnail

Державне підприємство “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України”

Державне підприємство “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України” – уповноважена Міністерством охорони здоров’я України спеціалізована експертна організація у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів (в тому числі медичних імунобіологічних препаратів) в межах, що визначені законами України “Про лікарські засоби” та “Про захист населення від інфекційних хвороб”, яка також є головною організацією у сфері здійснення фармаконагляду, стандартизації медичної допомоги та медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування, включаючи розробку відповідних медико-технологічних документів та проектів нормативних актів, що заснована на державній власності та належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»
Наказ №88 від 02 квітня 2021 р. «Про розподіл обов'язків між директором, заступником директора з питань реєстрації та фармаконагляду, заступником директора з правових питань Державного експертного центру МОЗ України»
Організаційна структура Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»
State Expert Center MoH Ukraine
thumbnail