thumbnail

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Основні принципи формування листа-запита
ВСТУП
Лист-запит Лабораторії фармацевтичного аналізу ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (ЛФА) складається після надання заявником направлення на аналіз та проекту МКЯ.
Лист-запит (див. Додаток) містить інформацію стосовно:

ЛФА включає:

 • відділ хімічних методів;
 • відділ фізико-хімічних методів;
 • відділ мікробіологічних методів та активності антибіотиків;
 • сектор забезпечення якості;
 • організаційний сектор.

Лікарські форми, що можуть аналізуватись в ЛФА:

 • вушні ЛЗ;
 • гранули;
 • капсули;
 • ЛЗ для вагінального застосування;
 • ЛЗ для зрошення;
 • ЛЗ для інгаляції;
 • ЛЗ для парентерального застосування;
 • ЛЗ для ректального застосування;
 • ЛЗ, що знаходяться під тиском;
 • м’які ЛЗ для нашкірного застосування;
 • назальні ЛЗ;
 • оромукозні препарати;
 • очні ЛЗ;
 • палички;
 • піни лікувальні;
 • пластирі трансдермальні;
 • порошки для нашкірного застосування;
 • порошки для орального застосування;
 • рідкі ЛЗ для нашкірного застосування;
 • рідкі препарати для орального застосування;
 • таблетки;
 • тампони лікувальні;
 • ефірні олії;
 • лікарська рослинна сировина;
 • лікарські рослинні препарати;
 • лікарські рослинні збори;
 • лікарські рослинні чаї;
 • лікарські рослинні чаї розчинні;
 • лікарської рослинної сировини екстракти;
 • рослинні жирні олії;
 • субстанції для фармацевтичного застосування;
 • біологічні ЛЗ;
 • гомеопатичні лікарські засоби;
 • вода очищена, вода високоочищена, вода для ін’єкцій;
 • проміжна продукція, що використовується для виробництва ЛЗ (в тому числі продукція in bulk).

 

Перелік методів випробування, з використанням яких можуть проводитись дослідження в ЛФА:

 • Визначення прозорості і ступеня опалесценції рідин
 • Визначення ступеня забарвлення рідин
 • Потенціометричне визначення рН
 • Відносна густина
 • Показник заломлення (індекс рефракції)
 • Оптичне обертання
 • В’язкість
 • Метод капілярної віскозиметрії
 • Температура плавлення – капілярний метод
 • Температура плавлення – відкритий капілярний метод
 • Потенціометричне титрування
 • Атомно-емісійна спектрометрія
 • Атомно-абсорбційна спектрометрія
 • Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях
 • Тонкошарова хроматографія
 • Газова хроматографія
 • Рідинна хроматографія
 • Ексклюзійна хроматографія
 • Втрата в масі при висушуванні
 • Питома електропровідність
 • Молекулярно-масовий розподіл декстранів
 • Температура плавлення – інструментальний метод
 • Реакції ідентифікації на іони і функціональні групи
 • Ідентифікація жирних олій методом тонкошарової хроматографії
 • Визначення запаху
 • Випробування на граничний вміст домішок:
 • Амонію солі
 • Кальцій
 • Хлориди
 • Флориди
 • Магній
 • Магній і лужноземельні метали
 • Важкі метали
 • Залізо
 • Свинець у цукрах
 • Фосфати
 • Калій
 • Сульфати
 • Сульфатна зола
 • Загальна зола
 • Лужні домішки у жирних оліях
 • Сторонні олії у жирних оліях методом тонкошарової хроматографії
 • Сторонні олії у жирних оліях методом газової хроматографії
 • Ідентифікація залишкових розчинників і контроль їх кількостей
 • Залишкові кількості етиленоксиду і діоксану
 • N,N – диметиланілін
 • Важкі метали у лікарській рослинній сировині та лікарських рослинних засобах
 • 2 – етилгексанова кислота
 • Цинк
 • Речовини, що легко обвуглюються
 • Кислотне число
 • Ефірне число
 • Гідроксильне число
 • Йодне число
 • Перекисне число
 • Число омилення
 • Неомилювані речовини
 • Визначення амінного азоту у сполуках, що містять первинну ароматичну аміногрупу
 • Визначення азоту після мінералізації сірчаною кислотою
 • Комплексометричне титрування
 • Визначення води напівмікрометодом (метод К. Фішера)
 • Загальний білок
 • Анізидинове число
 • Стерильність
 • Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських засобів: визначення числа мікроорганізмів
 • Мікробіологічна чистота нестерильних лікарських засобів: випробування на окремі види мікроорганізмів
 • Бактеріальні ендотоксини (методи А та В)
 • Випробування мікробіологічної чистоти рослинних ЛЗ для орального застосування та екстрактів, що використовуються для їх виготовлення
 • Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом
 • Кількісне визначення гепарину
 • Зола, не розчинна в хлористоводневій кислоті
 • Сторонні домішки в лікарській рослинній сировині
 • Продихи та продиховий індекс
 • Показник набухання
 • Вода в ефірних оліях
 • Сторонні ефіри в ефірних оліях
 • Жирні олії й осмолені ефірні олії в ефірних оліях
 • Запах та смак ефірних олій
 • Залишок після випарювання ефірних олій
 • Розчинність ефірних олій в етанолі
 • Кількісне визначення 1,8-цинеолу в ефірних оліях
 • Визначення вмісту ефірних олій у лікарській рослинній сировині
 • Визначення танінів у лікарській рослинній сировині
 • Показник гіркоти
 • Визначення сухого залишку екстрактів
 • Визначення втрати в масі при висушуванні екстрактів
 • Лікарська рослинна сировина: відбір проб і пробопідготовка
 • Мікроскопічне дослідження лікарської рослинної сировини
 • Розпадання таблеток і капсул
 • Розпадання супозиторіїв і песаріїв
 • Тест «Розчинення» для твердих дозованих форм
 • Тест «Розчинення» для трансдермальних пластирів
 • Однорідність маси однодозових препаратів
 • Однорідність вмісту однодозових препаратів
 • Стираність таблеток без оболонки
 • Стійкість таблеток до роздавлювання
 • Визначення етанолу й алкоголеметричні таблиці
 • Визначення вмісту метанолу і 2-пропанолу
 • Ситовий аналіз
 • Об’єм лікарських засобів для парентерального застосування, що витягається
 • Механічні включення: видимі частинки
 • Однорідність маси доз, що витягаються із багатодозових контейнерів
 • Оптична мікроскопія
 • Визначення гранулометричного складу аналітичним просіюванням
 • Однорідність дозованих одиниць
 • Однорідність маси лікарських рослинних чаїв
 • Випробування на розпадання гранул «шипучих»
 • Випробування на розпадання порошків «шипучих»
 • Число доз в одному інгаляторі
 • Стійкість суспензії та інші показники парентеральних препаратів
 • Перевірка контейнера на герметичність
 • Визначення виходу вмісту контейнера
 • Однорідність маси назальних крапель та дозованих назальних спреїв
 • Однорідність дози, що доставляється дозованих назальних спреїв, що являють собою суспензії або емульсії
 • Розмір частинок очних крапель у вигляді суспензії та очних м’яких препаратів, що містять дисперговані тверді частинки
 • Однорідність маси оромукозних крапель в однодозових контейнерах, дозованих оромукозних та сублінгвальних спреїв,  що є розчинами
 • Однорідність дози, що доставляється дозованих оромукозних спреїв, що є суспензіями або емульсіями
 • Однорідність маси рідких препаратів для орального застосування у вигляді розчинів
 • Доза і однорідність маси доз оральних крапель
 • Розділення таблеток
 • Розпадання таблеток «шипучих»
 • Ступінь диспергування таблеток, що диспергуються
 • Розпадання оральних ліофілізатів

ЛФА має наступні свідоцтва атестації/акредитації на проведення вищезазначених випробувань:

File Icon
Свідоцтво про атестацію № 484 від 08.07.2021 р., видане «Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» (термін дії до 02 липня 2024 року);

Завантажено: 12.07.2021 10:43 Розмір: 245.8 Кб

File Icon
Газузь атестації до Свідоцтва про атестацію № 484 від 08.07.2021 р., видана «Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

Завантажено: 12.07.2021 10:47 Розмір: 193.3 Кб

ЛФА включена до переліку прекваліфікованих лабораторій ВООЗ з контролю якості лікарських засобів.

File Icon
Лист про успішне закриття інспекції

Завантажено: 25.01.2021 08:41 Розмір: 638.2 Кб

Участь ЛФА в програмах професійного тестування лабораторій:

Лабораторія фармацевтичного аналізу регулярно приймає участь у схемах професійного тестування лабораторій (ППТ) з метою підтвердження компетентності лабораторії, що є одним з найважливіших та обов’язкових елементів системи забезпечення якості для лабораторій у відповідності до вимог ISO та GMP/GLP.

Організатори ППТ:

– KNMP PROFICIENCY PROGRAMME;

– World Health Organization;

–  ППТ, організатором якого є Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» за підтримки Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

thumbnail