Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА)

Основні принципи формування листа-запита
ВСТУП
Лист-запит Лабораторії фармацевтичного аналізу ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (ЛФА) складається після надання заявником направлення на аналіз та проекту МКЯ.
Лист-запит (див. Додаток) містить інформацію стосовно:

ЛФА включає:

 • відділ хімічних методів;
 • відділ фізико-хімічних методів;
 • відділ мікробіологічних методів та активності антибіотиків;
 • сектор забезпечення якості;
 • організаційний відділ.

 

ЛФА проводить:

За направленням ДЕЦ

 • контроль якості зразків лікарських засобів (ЛЗ), що реєструються;
 • контроль якості зразків ЛЗ, призначених для клінічних випробувань, які реєструватимуться в Україні;
 • лабораторні випробування щодо підтвердження відтворюваності методів контролю якості ЛЗ;
 • дослідження антимікробної активності зразків ЛЗ;

За направленням Держлікслужби

 • здійснення контролю якості лікарських засобів, що знаходяться в обігу на території України;
 • арбітражний аналіз ЛЗ, що знаходяться в обігу на території України.

За зверненням замовників

 • Розробка аналітичних методик (хімічними, фізико-хімічними та мікробіологічними методами), їх валідація та трансфер методик
 • Контроль якості лікарських засобів та АФІ на етапі дослідження стабільності з наданням копій всіх первинних матеріалів (за запитом)
 • Контроль якості серій лікарського засобу, що планується для випуску на ринок
 • Контроль якості серій лікарського засобу із фасування in bulk , що планується для подальшого фасування чи пакування
 • Аналітична підтримка під час валідації виробничого процесу (контроль пілотних серій, проміжної продукції, аналіз проб від процесів очистки на виробництві)
 • Дослідження процесів деградації для АФІ під час розробки методики
 • Порівняльні дослідження профілів розчинення в буферних середовищах на етапі розробки лікарського засобу
 • Контроль якості допоміжних речовин

 

 

Лікарські форми, що можуть аналізуватись в ЛФА:

 • вушні ЛЗ;
 • гранули;
 • капсули;
 • ЛЗ для вагінального застосування;
 • ЛЗ для зрошення;
 • ЛЗ для інгаляції;
 • ЛЗ для парентерального застосування;
 • ЛЗ для ректального застосування;
 • ЛЗ, що знаходяться під тиском;
 • м’які ЛЗ для зовнішнього застосування;
 • назальні ЛЗ;
 • екстракти;
 • оромукозні ЛЗ;
 • очні ЛЗ;
 • піни медичні;
 • пластири трансдермальні;
 • порошки для зовнішнього застосування;
 • порошки для орального застосування;
 • рідкі ЛЗ для зовнішнього застосування;
 • рідкі ЛЗ для орального застосування;
 • таблетки;
 • ефірні олії;
 • лікарські рослинні засоби;
 • лікарська рослинна сировина;
 • лікарські рослинні чаї;
 • рослинні жирні олії;
 • субстанції;
 • біологічні ЛЗ.

 

Перелік методів випробування, з використанням яких можуть проводитись дослідження в ЛФА.

 • Визначення прозорості і ступеня каламутності рідин
 • Визначення ступеня забарвлення рідин
 • Потенціометричне визначення рН
 • Відносна густина
 • Показник заломлення (індекс рефракції)
 • Оптичне обертання
 • В’язкість
 • Метод капілярної віскозиметрії
 • Метод ротаційної віскозиметрії
 • Температура плавлення – капілярний метод
 • Температура плавлення – відкритий капілярний метод
 • Потенціометричне титрування
 • Атомно-емісійна спектрометрія
 • Атомно-абсорбційна спектрометрія
 • Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній області
 • Абсорбційна спектрофотометрія в ультрафіолетовій і видимій областях
 • Тонкошарова хроматографія
 • Газова хроматографія
 • Рідинна хроматографія
 • Ексклюзивна хроматографія
 • Втрата в масі при висушуванні
 • Питома електропровідність
 • Молекулярно-масовий розподіл декстринів
 • Температура плавлення – інструментальний метод
 • Титрування у неводних розчинниках
 • Реакції ідентифікації на іони і функціональні групи
 • Ідентифікація жирних олій методом тонкошарової хроматографії
 • Визначення запаху
 • Випробування на граничний вміст домішок:
 • Амонію солі
 • Кальцій
 • Хлориди
 • Флориди
 • Магній
 • Магній і лужноземельні метали
 • Важкі метали
 • Залізо
 • Свинець у цурках
 • Фосфати
 • Калій
 • Сульфати
 • Сульфатна зола
 • Загальна зола
 • Лужні домішки у жирних оліях
 • Антиоксиданти у жирних оліях
 • Сторонні олії у жирних оліях методом тонкошарової хроматографії
 • Сторонні олії у жирних оліях методом газової хроматографії
 • Ідентифікація залишкових розчинників і контроль їх кількостей
 • Залишкові кількості етиленоксиду і діоксану
 • N,N – диметиланілін
 • Нікель у гідрогенізованих рослинних оліях
 • 2 – етилгексанова кислота
 • Цинк
 • Речовини, що легко обвуглюються
 • Кислотне число
 • Ефірне число
 • Гідроксильне число
 • Йодне число
 • Перекисне число
 • Число омилення
 • Неомилювані речовини
 • Визначення амінного азоту у сполуках, що містять первинну ароматичну аміногрупу
 • Визначення азоту після мінералізації сірчаною кислотою
 • Комплексометричне титрування
 • Визначення води напівмікрометодом (метод К. Фішера)
 • Стерильність
 • Випробування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (визначення загального числа життєздатних аеробних мікроорганізмів)
 • Випробування мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів (випробування на окремі види мікроорганізмів)
 • Бактеріальні ендотоксини (методи А)
 • Випробування мікробіологічної чистоти рослинних ЛЗ для орального застосування
 • Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом
 • Зола, не розчинна в хлористоводневій кислоті
 • Сторонні домішки в лікарській рослинній сировині
 • Продихи та продиховий індекс
 • Показник набухання
 • Вода в ефірних оліях
 • Сторонні ефіри в ефірних оліях
 • Жирні олії й осмолені олії в ефірних оліях
 • Запах та смак ефірних олій
 • Залишок після випарювання ефірних олій
 • Розчинність ефірних олій у спирті
 • Кількісне визначення 1,8-цинеолу в ефірних оліях
 • Визначення вмісту ефірних олій у лікарських засобах рослинного походження
 • Визначення танінів у лікарських засобах рослинного походження
 • Показник гіркоти
 • Визначення сухого залишку екстрактів
 • Визначення втрати в масі при висушуванні екстрактів
 • Лікарська рослинна сировина: відбір проб і пробо підготовка
 • Мікроскопічне дослідження лікарської рослинної сировини
 • Розпадання таблеток і капсул
 • Розпадання супозиторіїв і песаріїв
 • Тест «Розчинення» для твердих дозованих форм
 • Однорідність маси для одиниці дозованого лікарського засобу
 • Однорідність вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу
 • Стираність таблеток без оболонки
 • Стійкість таблеток до роздавлювання
 • Визначення етанолу
 • Визначення вмісту  метанолу і 2-пропанолу
 • Ситовий аналіз
 • Об’єм лікарських засобів парентерального застосування, що витягається
 • Механічні включення: видимі частки
 • Механічні включення: невидимі частки
 • Пікнометричне визначення густини твердих речовин
 • Однорідність маси доз, що витягаються із багатодозових контейнерів
 • Оптична мікроскопія
 • Визначення гранулометричного складу аналітичним просіюванням
 • Однорідність дозованих одиниць
 • Випробування на розпадання гранул «шипучих»
 • Тальк, аеросил
 • Стійкість суспензії
 • Перевірка контейнера на герметичність
 • Визначення відсотка виходу вмісту контейнера
 • Визначення герметичності контейнера м’яких лікарських засобів для зовнішнього застосування
 • Доза і однорідність дозування крапель для орального застосування
 • Розпадання таблеток «шипучих»
 • Ступінь диспергування
 • Розпадання оральних ліофілізатів
 • Мінеральні та органічні домішки у рослинній лікарській сировині
 • Визначення вологості рослинної лікарської сировини
 • Визначення вмісту дубильних речовин у рослинній лікарській сировині
 • Визначення вмісту екстрагованих речовин у рослинній лікарській сировині

 

 ЛФА має наступні свідоцтва атестації/акредитації на проведення зазначених випробувань:

–   Свідоцтво про атестацію №372 від 17.07.18 р., видане «Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» (термін дії до 27.06.21 р.)

 

ЛФА включена до переліку прекваліфікованих лабораторій ВООЗ з контролю якості лікарських засобів.

 

Лабораторія фармацевтичного аналізу регулярно приймає участь у схемах професійного тестування лабораторій (ППТ) з метою підтвердження компетентності лабораторії, що є одним з найважливіших та обов’язкових елементів системи забезпечення якості для лабораторій у відповідності до вимог ISOта GMP/GLP.

У 2016 році Лабораторія отримала задовільні результати участі у схемах професійного тестування лабораторій:

– KNMP PROFICIENCY PROGRAMME 2016;

– World Health Organization 2016, External Quality Assurance Assessment Scheme, phase 6;

–  ППТ, організатором якого є Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» за підтримки Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (12 раунд)

Лист про успішне закриття інспекції