thumbnail

Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства

Цілі діяльності Державного експертного центру МОЗ України та стан їх досягнення.

File Icon
Стратегічний план Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2024 - 2026 роки від 25.03.2024

Завантажено: 02.04.2024 14:00 Розмір: 11.2 MБ

File Icon
Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2023-2025 роки

Завантажено: 04.08.2023 11:59 Розмір: 11.3 MБ

File Icon
Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2022-2024 роки

Завантажено: 20.09.2021 13:53 Розмір: 13.3 MБ

File Icon
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» на 2019-2022 роки

Завантажено: 25.01.2021 08:44 Розмір: 6.4 MБ

 

Квартальна та річна фінансова звітність Державного експертного центру МОЗ України за останні три роки.
Із квартальною та річною фінансовою звітністю Державного експертного центру МОЗ України за останні три роки можна ознайомитись за посиланням.

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Державного експертного центру МОЗ України за останні три роки.
Із аудиторськими висновками щодо річної фінансової звітності Державного експертного центру МОЗ України за останні три роки можна ознайомитись за посиланням.

Статут Державного експертного центру МОЗ України у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Завантажено: 31.01.2024 07:24 Розмір: 12.8 MБ

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у редакції наказу МОЗ України від 02.07.2021 № 1347 (Попередня редакція)

Завантажено: 12.07.2021 10:21 Розмір: 11.7 MБ

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у редакції наказу МОЗ України від 03.02.2020 № 208 (Попередня редакція)

Завантажено: 21.04.2021 06:48 Розмір: 2.5 MБ

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у редакції наказу МОЗ України від 21.12.2018 № 2382 (Попередня редакція)

Завантажено: 21.04.2021 06:48 Розмір: 3.2 MБ

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у редакції наказу МОЗ України від 25.06.2018 № 1199 (Попередня редакція)

Завантажено: 21.04.2021 06:48 Розмір: 11.2 MБ

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у редакції наказу МОЗ України від 27.03.2017 № 328 (Попередня редакція)

Завантажено: 21.04.2021 06:48 Розмір: 22.2 MБ

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у редакції наказу МОЗ України від 30.12.2016 № 1438 (Попередня редакція)

Завантажено: 21.04.2021 06:48 Розмір: 18.4 MБ

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у редакції наказу МОЗ України від 16.05.2013 № 72-О (Попередня редакція)

Завантажено: 21.04.2021 06:48 Розмір: 8.1 MБ

File Icon
Статут Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» у редакції наказу МОЗ України від 07.10.2010 № 188-О (Попередня редакція)

Завантажено: 21.04.2021 06:48 Розмір: 772.7 Кб

 

Біографічна довідка керівника Державного експертного центру МОЗ України (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

Бабенко Михайло Миколайович

Річні звіти керівника Державного експертного центру МОЗ України.

Річний звіт керівника Державного експертного центру МОЗ України.

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника Державного експертного центру МОЗ України.

Згідно із підпунктом «ґ» пункту 18 частини другої статті 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (далі – Закон), здійснюючи управління об’єктами державної власності, Кабінет Міністрів України визначає порядок оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств.

Відповідно до частини першої статті 14 Закону, за рішенням наглядової ради (у разі її утворення) або органу, уповноваженого управляти об’єктами державної власності, керівникам державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, може виплачуватися винагорода за результатами фінансово-господарської діяльності цих державних унітарних підприємств або господарських товариств. Порядок визначення розміру та умови виплати винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України.

На підставі цього, винагорода керівника Центру визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами) (далі – Постанова). Відповідно до пункту 1 Постанови, керівники центральних органів виконавчої влади, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності, мають право встановлювати виключні умови оплати праці.

Таким чином, винагорода керівника Державного експертного центру МОЗ України (далі – Центр) визначається відповідно до умов контракту.

Окрім того, МОЗ має право також визначати заохочувальні виплати керівнику Центру відповідно до умов контракту.

Повідомляємо, що розмір виплат винагороди керівника Центру міститься у звітах про виконання фінансового плану Центру (розділ VIII Основних фінансових показників), які оприлюднються на офіційному вебсайті Центру за посиланням.

 

Рішення Міністерства охорони здоров’я України щодо Державного експертного центру МОЗ України.

File Icon
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2010 № 188-О «Про реорганізацію державних підприємств МОЗ»

Завантажено: 21.04.2021 06:53 Розмір: 1.6 MБ

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Державного експертного центру МОЗ України, та заходи щодо управління такими ризиками.

Із істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Державного експертного центру МОЗ України, та із заходами щодо управління такими ризиками можна ознайомитись за посиланням.

Відомості про договори, учасником яких є Державний експертний центр МОЗ України, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Відомості про договори, учасником яких є Державний експертний центр МОЗ України, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» знаходяться у відкритому доступі за посиланням.

thumbnail