РЕЄСТР медико-технологічних документів

РЕЄСТР медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги діє відповідно до Положення про Реєстр, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.09.2012 року №751 “Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України” та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за №2004/22316.

Для лікарів, керівників закладів охорони здоров’я, науковців!

Для розробників стандартів та уніфікованих протоколів медичної допомоги, розробників локальних протоколів для медичного закладу, для всіх інших зацікавлених осіб!

В теперішній час в системі охорони здоров’я України відбувається важлива подія – це побудова якісно нової системи стандартизації медичної допомоги на основі використання методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів та локальних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини.

Якісно нова система стандартизації, що впроваджується, має наступні характеристики:

  • Нова система представлена трьома новими типами документів: клінічні настанови, медичні стандарти та клінічні протоколи.
  • Клінічні протоколи медичної допомоги та медичні стандарти розробляються на принципах доказової медицини (в основу цих розробок покладені Клінічні рекомендації/настанови (третинні джерела доказової медицини).
  • Медико-технологічні документи розроблені не за медичною спеціальністю, а за темою (Артеріальна гіпертензія, Ішемічний інсульт та інші)
  • Медико-технологічні документи розробляються мультидисціплінарними групами (представники всіх зацікавлених спеціальностей) – важливий методичний підхід, що застосовується у всьому світі.
  • Розроблені документи мають строк наступного перегляду, проходять етап публічного обговорення (впродовж одного місяця знаходяться на сайті МОЗ).

ГОЛОВНЕ – Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги і медичні стандарти мають індикатори якості, за якими можна оцінити якість наданої медичної допомоги за певний період, в певному закладі охорони здоров’я, регіоні, в системі МОЗ.

Цей інформаційний ресурс містить затверджені МОЗ  медичні стандарти, уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги, проектні документи для обговорення, а також третинні джерела доказової медицини – клінічні настанови як оригінальні, так і адаптовані – на основі яких здійснювалась розробка стандартів та протоколів.
Розробники медико-технологічних документів знайдуть тут нормативні документи, що стосуються системи стандартизації медичної допомоги, посібник для розробників, опитувальник AGREE для оцінки якості клінічних настанов та обґрунтованого вибору прототипів, а також інші методичні документи, що стануть у нагоді.

З метою належного інформаційного забезпечення медико-технологічних документів Державний експертний центр МОЗ України забезпечує для робочих груп, затверджених наказами МОЗ, доступ до міжнародних баз інформації та організацій, що працюють у сфері поширення принципів та методів доказової медицини, розробки клінічних настанов та стандартів медичної допомоги, насамперед G-I-N (Міжнародна мережа настанов).
Координацію з адаптації Клінічних настанов, розробки Медичних стандартів Уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги здійснює відділ стандартизації медичної допомоги Державного експертного центру МОЗ України.

Сучасні документи останніх років розроблені на засадах доказової медицини та представлені в розділі Галузеві стандарти та клінічні настанови.