Методичні матеріали


Наказ МОЗ України від 28.09.2012 №751 (941.7 Кб)
(Завантажено: 29.03.2024 13:17:00) «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313, 2002/22314, 2003/22315, 2004/22316 (зі змінами і доповненнями)

Методичні рекомендації (1.5 MБ) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:44) з розробки на засадах доказової медицини, впровадження та моніторингу застосування протоколів провізора (фармацевта) (45.15/97.15)
Вибір теми для розробки медико-технологічних документів
Методичні рекомендації (247.9 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:44) з організації клінічного управління ризиками та безпеки медичної допомоги в закладах охорони здоров’я
Організація контролю якості медичної допомоги (710.2 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:45) в закладах охорони здоров’я (Методичні рекомендації) (63.14/84.14)
Посібник для розробників (1.1 MБ) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:45) клінічних рекомендацій/медичних стандартів
Посібник для розробників клінічних рекомендацій/медичних стандартів (скорочений варіант) (709.1 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:45)
Recommendation no. R (97) 17 of the committee of ministers to member states on the development and implementation of quality improvement systems (QIS) in health care (288.2 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:51) (Adopted by the Committee of Ministers on 30 September 1997 at the 602nd meeting of the Ministers’ Deputies) https://www.coe.int/

РЕКОМЕНДАЦІЯ № R (97) 17 КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ ДЕРЖАВАМ-ЧЛЕНАМ з розробки та впровадження систем удосконалення якості в охороні здоров‘я (прийнято Комітетом Міністрів 30.- 9.1997 на 602 зустрічі заступників міністрів)

Recommendation Rec(2001)13 of the Committee of Ministers to member states on developing a methodology for drawing up guidelines on best medical practices (311.7 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:45) (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2001 at the 768th meeting of the Ministers’ Deputies) https://search.coe.int

Рекомендації Rec(2001)13 Комітету міністрів державам-членам щодо розробки методології для розробки настанов з найкращої медичної практики (Прийнята Комітетом міністрів 10 жовтня 2001 року на 768-му засіданні заступників міністрів)

Адаптована настанова для представників пацієнтів та опікунів (646.5 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:45)

 

SIGN 100: A handbook for patient and carer representatives (973.6 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:45)
SIGN 50: A guideline developers' (979.1 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:45) handbook, 2008
Оцінка якості клінічної настанови за допомогою інструмента AGREE

AGREE II Опитувальник (856.5 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:42) з Експертизи та Оцінки Настанов ІІ

AGREE II Instrument (2 MБ) (Завантажено: 25.01.2021 08:41:42) Appraisal of guidelines for research & evaluation II