ДП «Державний експертний центр МОЗ України» успішно пройшов міжнародну сертифікацію ISO 9001:2015

Сертифікацію щодо відповідності системи менеджменту якості ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (далі – Центр) вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 проводила провідна міжнародна сертифікуюча компанія TÜV ZUD Management Service GMbH.

Сертифікат № 12 100 48196 TMS чинний до 29.06.2023 засвідчує, що Центр впровадив та використовує систему менеджменту якості.

Ретельна зовнішня перевірка щодо відповідності управління системи менеджменту якості охопила надання експертних послуг у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань, державної реєстрації та обігу лікарських засобів.

Звіт аудиту (№ звіту 707026491), що був проведений у Центрі аудиторами ТОВ «Technical and Management Services LLC», підтверджує, що вимоги ISO 9001:2015 у Центрі виконані. 

В результаті проведеного аудиту зовнішніми експертами відзначено відповідність системи менеджменту якості. Політика у сфері якості Центру належно сформульована, узгоджена з цілями та сферою діяльності Центру, відповідає меті підприємства та спрямована на запровадження належної регуляторної практики (GRP), постійне поліпшення системи менеджменту якості з урахуванням вже існуючого власного та міжнародного досвіду, забезпечення ефективного функціонування системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, підвищення якості послуг, що отримують суб’єкти господарювання (заявники, виробники, лікарі, пацієнти, споживачі), а також оптимізації процесів управління.

Політика у сфері якості
Сертифікат міжнародного стандарту ISO 9001 :2015