thumbnail

ДП «Державний експертний центр МОЗ України» успішно пройшов міжнародну сертифікацію ISO 9001:2015

Сертифікат № 20100223015020 чинний до 29.06.2023 засвідчує, що Державний експертний центр МОЗ України (далі – Центр) впровадив та використовує систему управління якістю.

Сертифікацію відповідності системи управління якістю Центру вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 проводила провідна міжнародна сертифікуюча компанія TÜV AUSTRIA CERT GMbH.

Сферою діяльності підприємства, що охоплюється системою управління якістю, є надання експертних послуг у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів (в тому числі медичних імунобіологічних препаратів); здійснення фармаконагляду; послуги у сфері стандартизації медичної допомоги та медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування.

За результатами наглядових аудитів, проведених у 2021 та 2022 роках в Центрі підтверджений високий рівень управлінського персоналу. Наявний високий рівень документованої інформації, необхідної для функціонування системи управління якістю. Відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015 процеси визначені та ідентифіковані, встановлена послідовність і взаємодія цих процесів, розроблені критерії та методи для результативного управління процесами. Усі співробітники Центру є потенційними учасниками системи управління якістю і повинні сприяти її постійному вдосконаленню.

Основною задачею в умовах воєнного стану залишається забезпечення безперервної роботи Центру з метою якісного і повного виконання статутних обов’язків під час війни. Безперебійна діяльність Центру має стратегічне значення для національної безпеки, життя й здоров’я громадян, особливо в умовах військових дій та пандемії. Від результативної, вчасної й безперешкодної роботи безпосередньо залежить забезпечення населення лікарськими засобами та вакцинами в умовах порушення діяльності фармацевтичних підприємств, логістичних ланцюжків завдяки швидкій та якісній експертизі матеріалів на лікарські засоби, які призначенні для покриття потреб під час воєнного стану та окупації значних територій України.

File Icon
Політика у сфері якості

Завантажено: 09.12.2022 13:11 Розмір: 146.4 Кб

File Icon
Сертифікат міжнародного стандарту ISO 9001 :2015

Завантажено: 09.12.2022 13:11 Розмір: 879.5 Кб

thumbnail