Державна оцінка медичних технологій (заяви та досьє)

Дата МНН Заявлене показання до медичного застосування Заява Висновок
18.08.2021 дабігатрану етексилат Запобігання інсульту та системній емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь (далі ‒ НФП) з одним або більше факторів ризику, таких як: перенесений інсульт або транзиторна ішемічна атака, вік ≥75 років, серцева недостатність (клас ≥ІІ за NYHA), цукровий діабет або артеріальна гіпертензія. Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу ПРАДАКСА® (2 MБ) (Завантажено: 23.08.2021 11:57:28)
21.07.2021 Трипторелін Ліуквання місцевопоширеного або метастичного гормонозалежного рку передміхурової залози; Лікування високоризикованого локалізованого або місцевопоширеного раку передміхурової залози, у поєднані з радіотерапією Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу ДИФЕРЕЛІН® (981.9 Кб) (Завантажено: 23.07.2021 11:24:33)
23.06.2021 Пембролізумаб Препарат КІТРУДА®
показаний для
лікування пацієнтів з
нерезектабельною або
метастатичною
меланомою.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу КІТРУДА® (1.3 MБ) (Завантажено: 24.06.2021 11:57:14)
14.06.2021 Рисдиплам/Risdiplam Лікування спінальної м’язової
атрофії (СМА) у пацієнтів віком
від 2 місяців.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу Еврісді (2.2 MБ) (Завантажено: 17.06.2021 07:09:56)
11.06.2021 Тіотропію
бромід
Підтримуюча бронхолітична терапія при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ). Заява на проведення державної оцінки медичних технологій на лікарський засіб СПІРИВА® (1.5 MБ) (Завантажено: 15.06.2021 12:15:47)
04.06.2021 Нінтеданіб Лікарський засіб ОФЕВ® показаний для лікування ідіопатичного легеневого
фіброзу (ІЛФ) у дорослих.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу ОФЕВ® (1.7 MБ) (Завантажено: 09.06.2021 07:07:27)
04.06.2021 Емпагліфлозин Лікарський засіб ДЖАРДІНС® для лікування цукрового діабету 2 типу у дорослих, якщо дотримання дієти та
фізичні вправи не забезпечують
адекватного контролю глікемії у комбінації з іншими гіпоглікемізуючими
лікарськими засобами.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу ДЖАРДІНС® (2.2 MБ) (Завантажено: 09.06.2021 07:07:29)
27.05.2021 Венетоклакс Лікарський засіб
Венкліксто® в комбінації
з ритуксимабом показаний
для лікування дорослих
пацієнтів з ХЛЛ, які
попередньо отримали
щонайменше одну лінію
терапії.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу ВЕНКЛІКСТО® до Номенклатури лікарських засобів за напрямком «Хіміотерапевтичні препарати, радіофарм
препарати та препарати супроводу для лікування онкологічних
захворювань» за показанням «Лікування дорослих пацієнтів з ХЛЛ, які
попередньо отримали щонайменше одну лінію терапії (1.6 MБ)
(Завантажено: 31.05.2021 14:00:26)
14.05.2021 Кабозантініб Лікування розповсюдженої
нирковоклітинної карциноми
(НКК):
– у дорослих пацієнтів, які раніше
не отримували лікування і мають
середній або високий ризик.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу КАБОМЕТИКС® до Номенклатури лікарських засобів за напрямком «Хіміотерапевтичні препарати, радіофарм препарати та препарати супроводу для лікування онкологічних захворювань» за показанням «Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК) у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній або
високий ризик» (1.1 MБ)
(Завантажено: 19.05.2021 07:20:16)
14.05.2021 Кабозантініб Лікування розповсюдженої
нирковоклітинної карциноми
(НКК):- у дорослих пацієнтів після
попереднього лікування засобами,
які впливають на фактор росту
ендотелію судин (VEGF).
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу КАБОМЕТИКС® до Номенклатури лікарських засобів за напрямком «Хіміотерапевтичні препарати, радіофарм препарати та препарати супроводу для лікування онкологічних захворювань» за показанням «Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК) у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF)» (2.3 MБ) (Завантажено: 19.05.2021 07:21:36)
14.05.2021 Ланреотид Лікування нейроендокринних
пухлин шлунково-кишкового
тракту або підшлункової залози
(GEP-NETs) 1-го ступеня
диференціювання та підмножини
пухлин 2-го ступеня
диференціювання (індекс Ki67 до
10%) походженням з середньої
кишці, підшлункової залозі або з
невідомим походженням, при
виключенні походження з ділянок
задньої кишки, у дорослих
пацієнтів при нерезектабельних
місцевопоширених або
метастатичних пухлинах.
Заяви на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ до
Номенклатури лікарських засобів за напрямком «Хіміотерапевтичні препарати,
радіофарм препарати та препарати супроводу для лікування онкологічних
захворювань» (2 MБ)
(Завантажено: 19.05.2021 07:22:52)
11.05.2021 алектиніб як монотерапія показаний як препарат першої лінії для лікування дорослих пацієнтів з ALK-позитивним поширеним недрібноклітинним раком легень. Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу АЛЕКЕНЗА® до Номенклатури лікарських засобів за напрямком «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих» (1.4 MБ) (Завантажено: 14.05.2021 11:57:42)
06.05.2021 брентуксимабу
ведотин
лікування дорослих пацієнтів з
CD30-позитивною лімфомою
Ходжкина за наявності підвищеного
ризику рецидиву або прогресування
захворювання після аутологічної
трансплантації стовбурових клітин
(АТСК).
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу АДЦЕТРИС® (брентуксимабу ведотин/brentuximab vedotin), порошок для концентрату для розчину для інфузій по 50 мг у флаконі (177.1 Кб) (Завантажено: 11.05.2021 07:15:10)
30.04.2021 пертузумаб Ранній рак молочної залози:
показаний для застосування у
комбінації з трастузумабом і
хіміотерапією для неоад’ювантної
терапії дорослих пацієнтів з HER2-
позитивним місцеворозповсюдженим, запальним або
раннім раком молочної залози з
високим ризиком рецидиву.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення
лікарського засобу Пер’єта® до номенклатури лікарських засобів напрямом
«Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу
для лікування онкологічних хворих» (1.4 MБ)
(Завантажено: 07.05.2021 06:05:57)
30.04.2021 обінутузумаб у комбінації з бендамустином з
подальшою підтримуючою
терапією обінутузумабу показаний
для лікування пацієнтів з
фолікулярною лімфомою, які не
відповіли на лікування
ритуксимабом або на комбіновану
терапію, що включала ритуксимаб.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення
лікарського засобу Газіва® до номенклатури лікарських засобів напрямом
«Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу
для лікування онкологічних хворих» (1.9 MБ)
(Завантажено: 07.05.2021 06:06:00)