Державна оцінка медичних технологій (заяви та досьє)

Дата МНН Заявлене показання до медичного застосування Заява Висновок
01.12.2021 Цефтазидим та авібактам Лікування ШВЛ-асоційованої
госпітальної пневмонії у
дорослих
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу:
ЗАВІЦЕФТА (1.2 MБ)
(Завантажено: 06.12.2021 11:45:14)
26.11.2021 Пегвісомант Лікування акромегалії
в пацієнтів, які мали
недостатню відповідь на
хірургічне втручання чи
радіотерапію або для яких ці види терапії не є
прийнятними.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу Сомаверт® (1.8 MБ) (Завантажено: 30.11.2021 10:11:25)
23.11.2021 Апіксабан Профілактика інсультів та системної емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь, які мають один або кілька факторів
ризику, таких як: наявність у анамнезі інсульту чи транзиторної ішемічної атаки; вік від 75 років; артеріальна гіпертензія; цукровий діабет; симптоматична серцева недостатність (щонайменше клас II за класифікацією НьюЙоркської кардіологічної асоціації).
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу ЕЛІКВІС (2.7 MБ) (Завантажено: 29.11.2021 07:27:55)
16.11.2021 палбоцикліб Місцеворозповсюджений чи метастатичний рак молочної залози HR (+), HER2 (-) у попередньо нелікованих (через метастази) пацієнток у фазі постменопаузи, без вісцерального ураження, що загрожує життю Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу ІБРАНС (палбоцикліб) (123.5 Кб) (Завантажено: 17.11.2021 14:43:28)
16.11.2021 гемтузумабу озогоміцин Вперше діагностований CD33-позитивний гострий мієлоїдний лейкоз у дорослих Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу МАЙЛОТАРГ (гемтузумабу озогоміцин) (70.8 Кб) (Завантажено: 17.11.2021 14:44:21)
03.11.2021 Руксолітиніб/Ruxolitinib Лікування захворювань, пов’язаних зі спленомегалією, або симптомів первинного мієлофіброзу (також відмого як хронічний ідіопатичний мієлофіброз) у дорослих пацієнтів, мієлофіброзу внаслідок істинної поліцитемії або мієлофіброзу внаслідок есенціальної тромбоцитопенії Заява на проведення державної оцінки медичних технологій (Руксолітиніб_Ruxolitinib). (838.3 Кб) (Завантажено: 04.11.2021 12:10:59)
22.10.2021 Дабрафеніб, траметиніб Дафрабеніб призначається в комбінації з траметинібом для лікування дорослих пацієнтів з неоперабельною або метастатичною меланомою, у клітинах якої виявлено мутацію BRAF V600. Заява на проведення державної оцінки медичних технологій комбінації лікарських засобів: ТАФІНЛАР® та МЕКІНІСТ. (900.8 Кб) (Завантажено: 25.10.2021 08:06:14)
19.10.2021 Бригатиніб У вигляді монотерапії призначений для лікування дорослих пацієнтів з поширеним недрібноклітинним раком
легень (НДКРЛ), позитивним до кінази анапластичної лімфоми (ALK), які раніше не отримували лікування інгібітором ALK.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій на лікарський засіб АЛУНБРИГ® (бригатиніб/brigatinib). (500.9 Кб) (Завантажено: 19.10.2021 14:26:21)
19.10.2021 Глекапревір/Пібрентасвір Лікування хронічного вірусного гепатиту C (ХВГС) генотипу 1 у дорослих, які раніше отримували лікування схемами, що містили інгібітори NS5A-білка ВГС
або інгібітори протеази NS3/4A, але не препарати обох класів.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій (Глекапревір/Пібрентасвір). (243.2 Кб) (Завантажено: 19.10.2021 14:19:13)
28.09.2021 Оланзапін Оланзапін показаний для лікування
шизофренії.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій на лікарський засіб ЗОЛАФРЕН (2.7 MБ) (Завантажено: 28.09.2021 10:33:04)
18.08.2021 дабігатрану етексилат Запобігання інсульту та системній емболії у дорослих пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь (далі ‒ НФП) з одним або більше факторів ризику, таких як: перенесений інсульт або транзиторна ішемічна атака, вік ≥75 років, серцева недостатність (клас ≥ІІ за NYHA), цукровий діабет або артеріальна гіпертензія. Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу ПРАДАКСА® (2 MБ) (Завантажено: 23.08.2021 11:57:28)
21.07.2021 Трипторелін Ліуквання місцевопоширеного або метастичного гормонозалежного рку передміхурової залози; Лікування високоризикованого локалізованого або місцевопоширеного раку передміхурової залози, у поєднані з радіотерапією Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу ДИФЕРЕЛІН® (981.9 Кб) (Завантажено: 23.07.2021 11:24:33)
23.06.2021 Пембролізумаб Препарат КІТРУДА®
показаний для
лікування пацієнтів з
нерезектабельною або
метастатичною
меланомою.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу КІТРУДА® (1.3 MБ) (Завантажено: 24.06.2021 11:57:14) Висновок (811.6 Кб) (Завантажено: 28.10.2021 14:18:45)
14.06.2021 Рисдиплам/Risdiplam Лікування спінальної м’язової
атрофії (СМА) у пацієнтів віком
від 2 місяців.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу Еврісді (2.2 MБ) (Завантажено: 17.06.2021 07:09:56)
11.06.2021 Тіотропію
бромід
Підтримуюча бронхолітична терапія при хронічному обструктивному захворюванні легень (ХОЗЛ). Заява на проведення державної оцінки медичних технологій на лікарський засіб СПІРИВА® (1.5 MБ) (Завантажено: 15.06.2021 12:15:47) Висновок (666.7 Кб) (Завантажено: 25.11.2021 08:55:00)
04.06.2021 Нінтеданіб Лікарський засіб ОФЕВ® показаний для лікування ідіопатичного легеневого
фіброзу (ІЛФ) у дорослих.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу ОФЕВ® (1.7 MБ) (Завантажено: 09.06.2021 07:07:27) Висновок уповноваженого органу: Нінтеданіб (434.7 Кб) (Завантажено: 30.11.2021 14:00:34)
04.06.2021 Емпагліфлозин Застосування емпагліфлозину
на додаток до метформіну (тобто, у комбінації з метформіном) як представника стандартної терапії, для лікування дорослих пацієнтів із
цукровим діабетом 2 типу та ризиком серцево-судинних захворювань, з метою глікемічного контролю та
зниження ризику розвитку
серцево-судинних ускладнень.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій лікарського засобу ДЖАРДІНС® (2.2 MБ) (Завантажено: 09.06.2021 07:07:29) Висновок (662.7 Кб) (Завантажено: 11.11.2021 08:09:25)
27.05.2021 Венетоклакс Лікарський засіб
Венкліксто® в комбінації
з ритуксимабом показаний
для лікування дорослих
пацієнтів з ХЛЛ, які
попередньо отримали
щонайменше одну лінію
терапії.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу ВЕНКЛІКСТО® (1.6 MБ) (Завантажено: 31.05.2021 14:00:26) Висновок (647.1 Кб) (Завантажено: 03.11.2021 14:54:12)
14.05.2021 Кабозантініб Лікування розповсюдженої
нирковоклітинної карциноми
(НКК):
– у дорослих пацієнтів, які раніше
не отримували лікування і мають
середній або високий ризик.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу КАБОМЕТИКС® за показанням «Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК) у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній або
високий ризик» (1.1 MБ)
(Завантажено: 19.05.2021 07:20:16)
Висновок (2 MБ) (Завантажено: 20.10.2021 12:43:18)
14.05.2021 Кабозантініб Лікування розповсюдженої
нирковоклітинної карциноми
(НКК):- у дорослих пацієнтів після
попереднього лікування засобами,
які впливають на фактор росту
ендотелію судин (VEGF).
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу КАБОМЕТИКС® за показанням «Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК) у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF)» (2.3 MБ) (Завантажено: 19.05.2021 07:21:36) Висновок (1.2 MБ) (Завантажено: 20.10.2021 12:43:38)
14.05.2021 / 03.12.2021 Ланреотид Лікування нейроендокринних
пухлин шлунково-кишкового
тракту або підшлункової залози
(GEP-NETs) 1-го ступеня
диференціювання та підмножини
пухлин 2-го ступеня
диференціювання (індекс Ki67 до
10%) походженням з середньої
кишці, підшлункової залозі або з
невідомим походженням, при
виключенні походження з ділянок
задньої кишки, у дорослих
пацієнтів при нерезектабельних
місцевопоширених або
метастатичних пухлинах.
Заяви на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ (2 MБ) (Завантажено: 19.05.2021 07:22:52) Заява на проведення державної оцінки медичних
технологій з метою включення лікарського засобу
СОМАТУЛІН АУТОЖЕЛЬ (повторно). (2.1 MБ)
(Завантажено: 06.12.2021 15:33:02)
Висновок (2.1 MБ) (Завантажено: 20.10.2021 12:44:12)
11.05.2021 алектиніб як монотерапія показаний як препарат першої лінії для лікування дорослих пацієнтів з ALK-позитивним поширеним недрібноклітинним раком легень. Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу АЛЕКЕНЗА® до Номенклатури лікарських засобів за напрямком «Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу для лікування онкологічних хворих» (1.4 MБ) (Завантажено: 14.05.2021 11:57:42)
06.05.2021 брентуксимабу
ведотин
лікування дорослих пацієнтів з
CD30-позитивною лімфомою
Ходжкина за наявності підвищеного
ризику рецидиву або прогресування
захворювання після аутологічної
трансплантації стовбурових клітин
(АТСК).
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення лікарського засобу АДЦЕТРИС® (177.1 Кб) (Завантажено: 11.05.2021 07:15:10) Висновок (3.1 MБ) (Завантажено: 20.10.2021 12:42:09)
30.04.2021 пертузумаб Ранній рак молочної залози:
показаний для застосування у
комбінації з трастузумабом і
хіміотерапією для неоад’ювантної
терапії дорослих пацієнтів з HER2-
позитивним місцеворозповсюдженим, запальним або
раннім раком молочної залози з
високим ризиком рецидиву.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення
лікарського засобу Пер’єта® до номенклатури лікарських засобів напрямом
«Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу
для лікування онкологічних хворих» (1.4 MБ)
(Завантажено: 07.05.2021 06:05:57)
30.04.2021 обінутузумаб у комбінації з бендамустином з
подальшою підтримуючою
терапією обінутузумабу показаний
для лікування пацієнтів з
фолікулярною лімфомою, які не
відповіли на лікування
ритуксимабом або на комбіновану
терапію, що включала ритуксимаб.
Заява на проведення державної оцінки медичних технологій з метою включення
лікарського засобу Газіва® до номенклатури лікарських засобів напрямом
«Хіміотерапевтичні препарати, радіофармпрепарати та препарати супроводу
для лікування онкологічних хворих» (1.9 MБ)
(Завантажено: 07.05.2021 06:06:00)