thumbnail

Запрошуємо на фармацевтичний форум «eCTD в Україні – стратегічний шлях до інтеграції у міжнародний регуляторний простір»

Шановні оператори фармацевтичного ринку!

В Україні впроваджується міжнародний формат електронної подачі загального технічного документа (еСТD) для реєстрації лікарських засобів – запрошуємо вас до діалогу та обговорення під час фармацевтичного форуму «eCTD в Україні – стратегічний шлях до інтеграції у міжнародний регуляторний простір».

Організатори: компанія «Proxima Research International», Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Реєстрація за ціною Early Birds вже незабаром!

Під час форуму учасники розглянуть важливі питання реалізації Дорожньої карти впровадження eCTD в Україні, ознайомляться з міжнародним досвідом подання загального технічного документу у форматі еСТD для реєстрації лікарських засобів, з ключовими аспектами змін у контексті глобалізації та європейської інтеграції, викликами та висновками тестового періоду в Україні, обміняються думками щодо актуальних регуляторних питань, готовності фармацевтичних компаній впроваджувати стандарт eCTD.

Кому буде цікаво відвідати Форум

Фармацевтичний форум «eCTD в Україні – стратегічний шлях до інтеграції у міжнародний регуляторний простір» об’єднає провідних фахівців галузі, представників Міністерства охорони здоров’я України, експертів Державного експертного центру МОЗ України, представників фармбізнесу, заявників, міжнародних партнерів, фахівців фармацевтичної галузі, членів професійних асоціацій, громадських спілок.

Приєднуйтеся до Форуму «eCTD в Україні – стратегічний шлях до інтеграції у міжнародний регуляторний простір».

Збережіть у своєму календарі цю дату – 27 червня 2024 року!

Контакти:
+38 (050) 464-16-40
event@proximaresearch.com

Dear pharmaceutical industry stakeholders!

Ukraine implements the international format for submission of electronic common technical document (еСТD) for registration of medicinal products – we invite you to join the discussion and add your suggestions during pharmaceutical forum on “eCTD in Ukraine – a strategic path to integration into the international regulatory space”.

Organizers: Proxima Research International, The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine.

Registration for Early Birds soon!

Participants of the forum will have the opportunity to discuss important issues of realization of Road map for eCTD implementation in Ukraine, get acquainted with international experience of submitting electronic common technical document (eСТD) for registration of medical products, key aspects of changes in context of globalization and European integration, challenges and conclusions of the test period in Ukraine, share opinion on current regulatory issues, readiness of pharmaceutical companies to implement eCTD standard.

Who should attend the Forum on
“eCTD in Ukraine — a strategic path to integration into the international regulatory space”?

Pharmaceutical forum on “eCTD in Ukraine – a strategic path to integration into the international regulatory space” will gather leading specialists of pharmaceutical industry, representatives of the Ministry of Health of Ukraine, experts of the State Expert Center of MOH of Ukraine, representatives of pharmaceutical business, applicants, international partners, members of professional associations, public unions.
Join the Forum on eCTD in UKRAINE – a strategic path to integration into the international regulatory space”.

Save this date in your calendar – June 27 , 2024!

 
Contacts:
+38 (050) 464-16-40
event@proximaresearch.com

thumbnail