thumbnail

Доступ до публічної інформації

Дані про надання публічної інформації

Дані про надану публічну інформацію ДП «Державний експертний центр МОЗ України» за період з 01.04.2023 р. до 30.04.2023 р.

Загальна кількість  запитів, у тому числі: електронну пошту у письмовому вигляді (поштові відправлення) по факсу у телефонному режимі за допомогою СЕВ ОВВ Звідки надійшов запит (місто, область)
через Міністерство охорони здоров’я України
фізичних осіб (громадян) 8
юридичних осіб 1 5
громадських організацій
засобів масової інформації

Відповіді на всі запити надаються у встановлені законодавством  строки.

Найбільш запитувана інформація:

Звернення громадян стосовно:
Відсутності  в аптечній  мережі  окремих лікарських  засобів
Державної реєстрації лікарських засобів та внесення їх до Державного реєстру лікарських засобів України

Порядок оскарження:
Звернення громадян стосовно:
Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Надання публічної інформації

Надання публічної інформації ДП «Державний експертний центр МОЗ України» здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.
Для оформлення інформаційного запиту
усно: телефон (044) 202-17-00;
письмово :03057 м. Київ, вул.Смоленська 10, ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Факс: (044) 202-17-00
Електронна пошта: dec@dec.gov.ua
thumbnail