thumbnail

Законодавство/настанови/методичні рекомендації

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

Закон України «Про лікарські засоби» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96

Порядок проведення державної оцінки медичних технологій, затверджений  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 1300

Настанова «Державна оцінка медичних технологій для лікарських засобів. СТ-Н МОЗУ 42-9.1:2023», затверджена наказом МОЗ України від 29 березня 2021 року № 593 (у редакції наказу МОЗ України від 06 жовтня 2023 року № 1741  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1741282-23)

Порядок включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) номенклатур лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, із застосуванням державної оцінки медичних технологій, затверджений Наказ МОЗ України від 04 січня 2022 року № 4, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 січня 2022 року за  № 95/37431

Наказ Державного експертного центру МОЗ України від 24.06.2022 № 79 (8.9 MБ) (Завантажено: 22.07.2022 11:25:33) «Про утворення Експертного комітету з оцінки медичних технологій Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Наказ Державного експертного центру МОЗ України від 03.07.2024 №130 «Деякі питання діяльності Експертного комітету з оцінки медичних технологій»

thumbnail