thumbnail

Департамент оцінки медичних технологій

     Хто наша команда?
З метою впровадження інструменту оцінки медичних технологій в Україні відповідно до кращої міжнародної практики на національному рівні в ДП “Державний експертний центр МОЗ України” (далі – Центр) було створено Департамент оцінки медичних технологій (далі – Департамент ОМТ) у січні 2019 року та сформовано мультидисциплінарну команду експертів – клініцистів, фармацевтів та економістів, яка постійно розвивається та зростає.

Процедура державної оцінки медичних технологій (далі – ОМТ) в Україні визначена Постановою КМУ від 23 грудня 2020 р. №1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій» (далі – Порядок). Виконання функцій з проведення державної ОМТ покладено на уповноважений орган Центру, а саме Департамент ОМТ.

     Оцінка медичних технологій – це міждисциплінарний процес, який використовує точні методи для визначення цінності медичної технології на різних етапах її життєвого циклу з метою надання інформації для процесу ухвалення рішень для сприяння справедливій, ефективній та високоякісній системі охорони здоров’я. Цінність медичної технології може бути визначена шляхом вивчення передбачуваних та непередбачуваних наслідків її використання порівняно з існуючими альтернативами. Ці виміри включають клінічну ефективність, безпеку, витрати та економічні наслідки, етичні, соціальні, культурні та правові питання, організаційні та екологічні аспекти, а також більш широкі наслідки для пацієнта, родичів, опікунів та населення. Загальна цінність може змінюватися залежно від обраної перспективи оцінки, зацікавлених сторін та контексту ухвалення рішень.

До структури Департаменту ОМТ входять:

 • Управління оцінки медичних технологій, що складається із підрозділів:
  • відділ оцінки клінічної ефективності та безпеки медичних технологій
  • відділ оцінки економічної доцільності медичних технологій
  • відділ організаційного забезпечення та координації експертних процедур
 • Відділ науково-аналітичної діяльності та моніторингу цін на лікарські засоби

Які напрями нашої діяльності?

Основними завданнями Департаменту ОМТ є:

 •  Експертиза медичних технологій щодо клінічної ефективності, економічної  доцільності, організаційних проблем та проблем безпеки для громадян у зв’язку із застосуванням лікарських засобів.
 • Забезпечення застосування інструменту оцінки медичних технологій з метою практичного впровадження системи оцінки медичних технологій для інформування рішень щодо покриття/фінансування лікарських засобів та інших медичних технологій в Україні.
 •  Проведення моніторингу оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які можуть закуповувати заклади охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, в розрізі номенклатури державних цільових програм,
 •  Проведення моніторингу цін на лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, за даними виробників, дистриб’юторів та аптечних мереж.
 •  Організаційне забезпечення функціонування Експертного комітету з оцінки медичних технологій Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

ОМТ є надійним та перспективним інструментом для осіб, які приймають рішення всистемі охорони здоров’я в Україні (МОЗ, НСЗУ, ДП «Медичні закупівлі України»). Державна ОМТ проводиться відповідно до Порядку проведення державної ОМТ, настанов з державно ОМТ у таких випадках:

 •  включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (далі – Національний перелік);
 •  включення (виключення) лікарських засобів до (з) переліків, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.
 •  застосування процедур договорів керованого доступу, продовження їх дії (пролонгації);
 •  здійснення закупівлі лікарських засобів структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій для проведення заходів регіональних цільових програм у випадках, визначених пунктом 1-2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення”.

На основі експертних висновків та рекомендацій обирається медична технологія для відповідної схеми лікування, що буде найбільш клінічно ефективною, безпечною та економічно доцільною і охопить найбільше пацієнтів для покриття незадоволеної медичної потреби. Саме так можна досягти раціонального використання фінансових ресурсів: використання лише тих медичних технологій, що мають найвищу цінність для пацієнта та держави. При цьому цінність визначається прозоро та об’єктивно, з охопленням інтересів всіх зацікавлених сторін.

Співробітники Департаменту ОМТ Центру продовжують активно співпрацювати з міжнародними партнерами, беручи участь у міжнародних та національних заходах: Європейською мережею з ОМТ (European network for Health Technology Assessment, EUnetHTA), Міжнародною організацією з оцінки медичних технологій (Health Technology Assessment International — HTAi), Міжнародною мережею агентств ОМТ (International Network of Agencies for Health Technology Assessment — INAHTA), Міжнародним товариством з
фармакоекономічних досліджень (ISPOR), з проєктом міжнародної технічної допомоги «Безпечні та доступні ліки для українців» (Safe, Affordable and Efficient Medicines — SAFEMed) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Департамент ОМТ став асоційованим членом Європейської мережі з оцінки медичних технологій EUnetНТA з квітня 2019 року за результатами участі директора Департаменту ОМТ Піняжко О.Б. в Генеральній асамблеї та форумі в Амстердамі на запрошення оргкомітету EUnetHTA та є членом міжнародної мережі агентств з ОМТ (INAHTA), HTAi. EUnetHTA забезпечувала співпрацю між країнами-учасницями для впровадження кращих практик з ОМТ на європейському, національному та регіональному рівнях. Експерти Департаменту ОМТ долучилися до спільної міжнародної оцінки порівняльної клінічної ефективності лікарських засобів https://www.eunethta.eu/rapid-reas/.

     5 років ОМТ в Україні

У 2024 році процедурі ОМТ в Україні виповнюється 5 років. Завдяки оцінці медичних технологій українським пацієнтам стало доступно більше клінічно ефективних та економічно доцільних ліків та схем лікування.

Розвиток і здійснення процедури ОМТ – один з напрямів діяльності і одна з важливих функцій, покладених державою на Державний експертний центр МОЗ України. Всього за 5 років, завдяки спільним зусиллям всіх зацікавлених сторін, ОМТ швидко та результативно розвинулася в Україні як новий інструмент в системі охорони здоров’я.

Про процедуру ОМТ, аспекти її впровадження і використання дивіться у ролику, створеному за підтримки Проєкту USAID SAFEMed за посиланням.

З цього відео ви дізнаєтеся:

 • Що таке медичні технології та як вони сприяють покращенню здоров’я пацієнта?
 • Прозорість та неупередженість – головні чинники в проведенні процедури ОМТ
 • Як проводиться і що включає ОМТ в Україні?
 • Етапи інституалізації – від створення Департаменту ОМТ ДЕЦ (2019) до повної інтеграції в процес прийнятті рішень (2022)
thumbnail