thumbnail

Департамент оцінки медичних технологій

З метою оцінки медичних технологій в Україні на національному рівні в ДП “Державний експертний центр МОЗ України” було створено Департамент оцінки медичних технологій (ОМТ) у січні 2019 року.

Оцінка медичних технологій — це мультидисциплінарний процес, який використовує науково обгрунтовані методи оцінки цінності медичної технології на різних етапах її життєвого циклу для підтримки прийняття рішень у системі охорони здоров’я і забезпечення максимального доступу пацієнтів до лікарських засобів з максимальним показником витрати-ефективність та отримання додаткової користі (поліпшення якості життя) для їх здоров’я як результат фармакотерапії.

Відповідно до Базової моделі Європейської мережі агентств з ОМТ  EUnetHTA при цьому аналізуються медичні технології відповідно до таких елементів оцінки: клінічна ефективність та безпека, економічна ефективність та вплив на бюджет, етичні та соціальні аспекти, юридичні аспекти, організація надання медичної допомоги.

До складу Департаменту ОМТ входять такі структурні підрозділи:

 • відділ оцінки клінічної ефективності лікарських засобів;
 • відділ оцінки економічної ефективності лікарських засобів;
 • відділ організаційно-комунікаційного забезпечення.

 

Основними завданнями Департаменту ОМТ є:

 • Експертиза медичних технологій щодо клінічної ефективності, економічної доцільності, організаційних проблем та проблем безпеки для громадян у зв’язку із застосуванням.
 • Забезпечення науково-методичного та організаційно-технічного супроводження робіт щодо оцінки медичних технологій з метою практичного впровадження системи оцінки медичних технологій для інформування рішень щодо їх покриття/фінансування в Україні.
 • Здійснення матеріально-технічного та кадрового забезпечення секретаріату діяльності експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів.
 • Забезпечення науково-методичного та організаційно-технічного супроводження робіт щодо раціональної фармакотерапії та державної формулярної системи лікарських засобів закладів охорони здоров’я.
 • Здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності Центрального формулярного комітету МОЗ України.
 • Організаційно-методичний, інформаційний та технічний супровід робіт щодо стандартизації медичних та фармацевтичних послуг.
 • Впровадження та підтримка застосування уніфікованих методик та клініко-організаційних настанов з розроблення медико-технологічних документів в сфері стандартизації та управління якістю медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
 • Здійснення функцій адміністратора реєстру, визначених Положенням про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та функцій адміністратора реєстру, визначених Положенням про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, в частині аналізу даних, що містяться у Реєстрі, моніторингу системи відшкодування вартості препаратів інсуліну засобами Реєстру.
 • Підготовка, розробка та подання до МОЗ України на затвердження проектів нормативно-правових актів щодо оцінки медичних технологій, фармакоекономічного аналізу лікарських засобів, раціональної фармакотерапії, реімбурсації та ціноутворення на лікарські засоби, стандартизації у галузі обігу лікарських засобів, розробка яких належить до компетенції МОЗ та делегується Департаменту.

 

ОМТ є надійним та перспективним інструментом для осіб, які приймають рішення в системі охорони здоров’я в Україні (МОЗ, НСЗУ, ДП «Медичні закупівлі України»), а саме: для визначення переліків лікарських засобів для їх закупівлі/реімбурсації за кошти державного і місцевих бюджетів (Національний перелік основних лікарських засобів, Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями) та гарантованого пакету медичних послуг.  На основі експертних висновків та рекомендацій обирається медична технологія для відповідної схеми лікування, що буде найбільш клінічно ефективною, безпечною та економічно доцільною і охопить найбільше пацієнтів для покриття незадоволеної медичної потреби. Саме так можна досягти раціонального використання фінансових ресурсів: використання лише тих медичних технологій, що мають найвищу цінність для пацієнта та держави. При цьому цінність визначається прозоро та об’єктивно, з охопленням інтересів всіх зацікавлених сторін.

З квітня 2019 р. Департамент ОМТ прийнято асоційованим членом Європейської мережі агентств з ОМТ – EUnetHTA за результатами участі директора Департаменту ОМТ Піняжко О.Б. в Генеральній асамблеї та форумі в Амстердамі (10-11 квітня 2019 р.) на запрошення оргкомітету. EUnetHTA забезпечує співпрацю між країнами-учасницями для впровадження кращих практик з ОМТ на європейському, національному та регіональному рівнях. Експерти Департаменту вже долучилися до спільної міжнародної оцінки порівняльної клінічної ефективності препарату бролуцизумаб https://www.eunethta.eu/rapid-reas/.

thumbnail