thumbnail
Відділ підготовки переліків до наказів МОЗ

Кунцевич
Олена Іванівна

Начальник відділу
Номер телефону: 5202
E-mail: kunzevich@dec.gov.ua

Сайчук
Світлана Анатоліївна

Заст. нач. відділу
Номер телефону: 5201
E-mail: saychuks@dec.gov.ua