Міжнародні клінічні протоколи Duodecim Medical Publications Ltd
Перейти
Екстрена медична допомога
Бойова травма
Детальніше
Екстрена медична диспетчеризація
Детальніше
Екстрена медична допомога
Детальніше
Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19)
Детальніше
Медичне сортування пацієнтів
Детальніше
Медичне сортування при масовому надходженні постраждалих на ранньому госпітальному етапі
Детальніше
Надання медичної допомоги постраждалим з геморагічним шоком на догоспітальному та госпітальному етапах при травмі
Детальніше