Міжнародні клінічні протоколи Duodecim Medical Publications Ltd
Перейти
Кардіологія
Артеріальна гіпертензія
Детальніше
Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST
Детальніше
Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST
Детальніше
Легенева гіпертензія
Детальніше
Менопаузальні порушення та інші розлади в перименопаузальному періоді
Детальніше
Мукополісахаридози
Детальніше
Профілактика серцево-судинних захворювань
Детальніше
Пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця у новонароджених
Детальніше
Стабільна ішемічна хвороба серця
Детальніше
Фібриляція передсердь
Детальніше