Аналіз спонтанних повідомлень про випадки побічних реакцій, що пов’язані із застосуванням лікарських засобів при лікуванні COVID-19, та надійшли до Глобальної бази даних ВООЗ з повідомлень про індивідуальні випадки пов’язані з безпекою –VigiBase, проміжні результати (дата звіту 15.12.2020)

Центр моніторингу Уппсала (UMC) надає 15 глобальний звіт про випадки побічних реакцій (далі – ПР) після застосування лікарських засобів (далі – ЛЗ), що застосовуються у лікуванні COVID-19. Цей звіт буде останнім. Залежно від подальшого розвитку пандемії та нових варіантів лікування таких як щеплення, огляд може повернутися у разі потреби. Звіт стосується ЛЗ, що входять до випробування ВООЗ «SOLIDARITI» та інших ЛЗ, що застосовуються для лікування COVID-19.

Підсумок

Поточний огляд зосереджує увагу на деяких лікарських засобах більш докладно. Це противірусний ремдеcивір, єдиний препарат, схвалений виключно для використання при хворобі COVID-19, та антипаразитарний івермектин, щодо якого спостерагається підвищення надходження  повідомлень про побічні реакції. Також є невеликий огляд барицитинібу, щодо якого надійшло менше 100 повідомлень, оскільки він включений у клінічні випробування разом із ремдезивіром. Для більшості препаратів, що застосовувались на початку пандемії та розглядались раніше UMC , показали недостатню ефективність. Для кількох інших препаратів, що використовуються для COVID-19, відсутня доступна інформація про їх ефективність. Кількість повідомлень про побічні для таких лікарських засобів, що надійшли до VigiBase протягом цього звітного періоду складає 700 звітів, щодо лікарських засобів, що включені до випробування “Солідарність” (крім ремдесивіру).

            Звіти надходили з усіх регіонів ВООЗ, причому найбільша їх кількість походила з регіону ВООЗ в Америці – 49% звітів, наступний Європейський регіон – 31% та Східно- Середземноморський регіон – 9%. Звіти що надійшли з Африканського регіону становлять менше 1%. На сьогодні до VigiBase надійшло 11955 повідомлень про побічні реакції, пов’язані з лікуванням COVID-19. Середній вік пацієнтів становить 57 років, нижчі та вищі вікові межі – відповідно 42 та 70 років. Більше половини повідомлень класифікуються як серйозні. Частота виникнення ПР у чоловіків становить 54%.

Звіти у VigiBase

До  огляду були включені повідомлення, що надійшли до Національних уповноважених органів у період з 1 листопада 2019 року по 30 листопада 2020 року, та були надіслані до VigiBaseне пізніше 30 листопада. Оцінка причинно-наслідкового зв’язку в усіх випадках для всіх лікарських засобів, що використовуються для лікування COVID-19 ускладнюється через наявність фонового захворювання, обмежені дані про лікарські засоби, що застосовуються при цьому захворюванні, та відносно велику частку застосування різноманітного супутнього лікування іншими лікарськими засобами для лікування COVID-19. І тому, в більшості випадків, оцінка причинно-наслідкового зв’язку не проводилась.

Огляд характеристик пацієнтів

Більшість випадків включали принаймні один із лікарських засобів або речовину, що з початку входили до випробування ВООЗ «СОЛІДАРНІСТЬ», тобто гідроксихлорохін (в деякий регіонах замінено на хлорохін), азитроміцин, ремдезивір та комбінований лопінавір/ритонавір, як підозрювані або взаємодіючі. На даному етапі пандемії з накопиченням доказів відсутності негативної ефективності для багатьох з цих препаратів цей звіт має особливу увагу на звітності про ремдесивір, а також колективний погляд на звітність про івермектин  та барицитиніб.

Так як зазначається що чоловіки порівняно частіше хворіють на COVID-19 в усьому світі, тому, для всіх лікарських засобів, за винятком хлорохіну, озельтамівіру та івермектину повідомлення про випадки побічних реакцій найбільше стосувались чоловіків, ніж жінок. Для усіх лікарських засобів середній вік пацієнтів був подібний, однак озельтамівір та івермектин мав найнижчий середній вік.

 

Характеристики звітування про лікарські засоби, що перебувають у фокусі уваги

 

Ремдесивір

Протягом цього оглядового періоду надійшло 803 нових повідомлення щодо ремдезивіру, сукупна кількість становить 3834 повідомлень. Нові звіти включали 518 чоловіків, 260 жінки та 25 пацієнтів з невідомою статтю. У 741 повідомленні  ремдезивір був єдиним підозрюваним лікарським засобом.

Побічні реакції

Огляд цього періоду необхідно розглядати разом з оглядами 11-14 періодів, які містять найновіші спостереження, після того, як за 11-й період було отримано значне збільшення кількості повідомлень. Для цього 15-го періоду знову спостерігається значне збільшення – майже 800 звітів, для яких зроблено поглиблене вивчення, що базується на диспропорційності з використанням інших звітів щодо лікарських засобів, що використовуються для лікування COVID-19 як фону.

Нові звіти за цей період найчастіше включали прояви, що пов’язані з:

– дослідженнями (236), загальними розладами та розладами в місці введення (181),

– розлади з боку ШКТ (225)

– респіраторні, торокальні та медіастинальні розлади (107),

– травми, ушкодження та процедурні ускладнення (134),

– розлади з боку нирок та сечовивідної системи (57),

– розлади з боку нервової системи (86)

– розлади з боку кровотворної та лімфатичної системи (56).

803 нових повідомлення містять 937 прояви, з яких 95 повідомляється вперше.

Серед нещодавно повідомлених проявів, які з’являлись неодноразово, найбільше було:

Бронхоспазм (3), гіпонатріемія (3), гіпертригліеридемія (3), підвищення рівня ліпази (3).

Іншими новими проявами, про які було неодноразово повідомлено, були: ректальна кровотеча (два повідомлення), патологічна морфологія тромбоцитів (два), зменшення загального рівня білка (два), гіпоксично-ішемічна енцефалопатія (два), обструкція сечовивідних шляхів (два), апное (два) , хронічна обструктивна хвороба легень (дві), допоміжна легенева терапія (дві).

Серед нещодавно зареєстрованих проявів, які з’являються лише один раз зареєстровані: порушення серцевого ритму, синоатріальна блокада та патологічні серцеві тони. Також надійшли повідомлення щодо подовження інтервалу QT. До неврологічних порушень додались малий епілептичний напад та епілептиформні рухи, про що повідомляється непропорційно.

Стан матері, що впливає на плід або пов’язаний із передчасним розривом оболонок плода та дихальний дистрес-синдром новонароджених, доповнює звіти пов’язані з впливом на плід та вагітність (низька вага новонародженого, недоношена дитина, передчасні пологи, прееклампсія та дихальний дистрес-синдром новонароджених). Деякі із повідомлених проявів (наприклад, вертикальна передача інфекції) описують жінок, із важким ступенем хвороби COVID-19, у яких стались передчасні пологи, або інші порушення, що були зазначені в передніх звітах. Однак нові звіти не мають достатньо деталей для оцінки причинно-наслідкового зв’язку.

До великої групи розладів з боку гепатобіліарної системи додано холестатичний гепатит. В інформації про лікарський засіб зазначено лише підвищення рівня трансаміназ. До розладів з боку шкіри та підшкірної клітковини було додано синдром Стівенса-Джонсона, про який повідомлено вперше. Серед інших повідомлень, пов’язаних зі шкірою, було шість нових повідомлень про гіпергідроз (шість нових / загалом 22), що тепер робить його непропорційно повідомленим порівняно з іншими препаратами для лікування COVID-19. Два з шести нових звітів описують позитивну реакцію на відміну лікарського засобу з повторним прийомом.

Іншими проявами побічних реакцій, що відносяться до розладів з боку нирок та сечовивідної системи, про які було непропорційно повідомлено (з фоном були лікарські засоби для лікування COVID-19), були: гостре ураження нирок (38 нових, всього 349), ниркова недостатність (6/63), порушення функції нирок (6/95), некроз ниркових канальців (2/16), токсична нефропатія (1/10), збільшення рівня креатиніну у крові (14/240), зниження швидкості клубочкової фільтрації (4/87), збільшення рівня сечовини у крові (2/20), зниження кліренсу креатиніну (2/27),гемодіаліз (5/36), діаліз (2/28).

Інші побічні реакції зі сторони гепатобіліарної системи, про які було непропорційно повідомлено (з фоном були лікарські засоби для лікування COVID-19), були гостра печінкова недостатність (2 нові, загалом 12), підвищення рівня білірубіну у крові (4/46), підвищення рівня трансаміназ (24/156), аланінамінотрансфераз (104/687), аспартатамінотрансфераз  (49/404), печінкових ферментів (18/117), підвищення тестів печінкових проб (43/297). Прояви печінкова недостатність (5/13) та ішемічний гепатит (2/14) стали непропорційними у цей період.

Іншими непропорційними проявами ПР з боку серцево-судинної системи, були  порушення ритму – брадикардію (54 нових/163 загалом), зниження частоти серцевих скорочень  (6/42) та фібриляцію передсердь (3/41). Як уже зазначалося раніше, порушення ритму, включаючи описи серій брадиаритмії, були описані у пацієнтів із хворобою COVID-19.7,8 Також були додаткові повідомлення про зупинку серця (12/107) та зупинку серцево-дихальної системи (8/43), гострий інфаркт міокарда (4/17), також гіпотонія (13/115), та шок (5/37). Серед повторно повідомлених проявів, хоча і без позитивної диспропорційності порівняно з іншими препаратами COVID, були подовження інтервалу QT (2/14).

Респіраторні торакальні та медіастинальні розлади: дихальна недостатність (24/141), гостра дихальна недостатність (10/55), распіраторний дистресс-синдром (9/29), розлад дихання (2/20), задишка (18/86), гіпоксія (15/96), зупинка дихання (2/15)зменшення насичення киснем (11/75).

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Підвищення рівня аланінамінотрансферази 687(3834) 17,9 Підвищення рівня аланінамінотрансферази 687 1,3 Підвищення рівня печінкових проб 323 6,5
Підвищення рівня аспартатамінотрансферази 404 (3834) 10,5 Підвищення рівня креатиніну у крові 240 1,3 Переривання терапії 83 6,1
Гостре ушкодження нирок 349 (3834) 9,1 Зменшення швидкісті клубочкової фільтрації 87 1,3 Пневмонія COVID-19 40 5,7
Підвищення рівнів біохімічних показників печінки 297 (3834) 7,7 Припинення терапії 131 1,3 Підвищення рівня аланінамінотрансферази 750 5,6
Смерть 273 (3834) 7,1 Переривання терапії 77 1,3 COVID-19 34 5,5
Зменшення швидкість клубочкової фільтрації 94 5,5

Малюнок 1. Ремдезивір. Ліва підтаблиця: Топ-5 пріоритетних термінів (PT). Звіти (усього) показують сукупну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з ПТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 ПТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Звіти” показує сукупну кількість звітів про препарат та ПТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 ПТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Звіти” показує сукупну кількість повідомлень про препарат та ПТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Прив’язки можуть призвести до більш ніж 5 PT.

 

 

Івермектин

Протягом цього оглядового періоду надійшло 558 нових повідомлення щодо іверметкин, сукупна кількість становить 850 повідомлень. Нові звіти включали 215 чоловіків, 340 жінки та 3 пацієнтів з невідомою статтю. Нові повідомлення надійшли з регіону Америки (N = 554),  регіону Південно-Східної Азії (N=3), Європейського регіону (N=1). У нових повідомленнях середній вік становив 42 роки. У 317 повідомленнях івермектин був єдиним підозрюваним лікарським засобом.

В регіоні Америки івермектин вводили у вигляді пероральних крапель із дозою по одній краплі на кг маси тіла (доза вихідного розчину 6 мг/мл). Усі ці звіти були несерйозними і, походили від програми активного фармаконагляду одного або декількох досліджень. Найчастіше повідомляли про прояви, що належали до розладів з боку шлунково-кишкового тракту або нервової системи а саме: діарея, головний біль, біль у животі, запаморочення, нудота, біль в верхній частині живота, біль в спині, блювання, диспепсія та втома. У 32 звітах знижений апетит супроводжується шлунково-кишковими симптомами (анорексія зазначена в короткій   характеристиці препарату). Чотири звіти включали депресію з наступним одужанням, але незрозуміло, як діагностували стан.

Сімнадцять повідомлень описували патологічні зміни у сечі пацієнтів, а саме потемніння  сечі; хоча всі ці пацієнти одужували, а повідомлення були несерйозними, потемніла сеча може бути ознакою білірубінурії та/або пошкодження печінки. Подібним чином, єдині два повідомлення, що надходили з регіонів Європи та Південно-Східної Азії, включали побічні реакції з боку печінки (гепатит, підвищення рівня аланінамінотрансферази, підвищення рівня гама-глутамілтрансфераз, підвищення рівня печінкових ферментів) і були серйозними. Пошкодження печінки внаслідок прийому івермектину зазначено в короткій характеристиці препарату в США.

Загалом серед звітів про івермектин, що застосовувались для лікування COVID-19, не було визначних результатів.

Барицитініб

На даний час надійшло менше 100 повідомлень про барицитеніб, але було зроблено невеликий огляд, оскільки Адаптивне випробування щодо лікування COVID-19 (ACTT-2) включає тривале дослідження комбінованого лікування барицитинібом з ремдезивіром, а інше дослідження порівнює барицитиніб із плацебо.  Барицитеніб призначений для лікування ревматоїдного артриту середньої та важкої форми, коли зазначені інші методи лікування не давали результатів, та атопічної екземи, де потрібно системне лікування. Це селективний та оборотний інгібітор кінази Janus (JAK) 1 та JAK2.

Надійшло 21 повідомлення, де барицитиніб зазначено як підозрюваний або взаємодіючий, та  28 повідомлень, де зазначено, що він супутній. Частина звітів включає плацебо і, призначена для піддослідних пацієнтів. Порівняльними ліками з плацебо були барицитиніб або барицитиніб з ремдезивіром. З 21 повідомлення, де барицитиніб зазначено як підозрюваний, описували прояви: дихальна недостатність, сепсис, збільшення печінкових трансаміназ та кровотечі. Також було повідомлення про венозну тромбоемболію та про перфорацію кишечника. Підвищений рівень печінкових трансаміназ, венозна тромбоемболія та інфекція, що виникає при лікуванні, зазначені в інструкції для медичного застосування, але перфорація кишечника – ні. Цей звіт представляє інтерес, оскільки спостерігали перфорацію кишечника для тоцилізумабу, інгібітора IL-6. Повідомлення про дихальну недостатність, можна пояснити важкою інфекцією COVID-19. Сепсис та інші інфекції також можуть бути вторинними щодо інфекції COVID-19, але теоретично барицитиніб може також мати роль у виникненні ПР. Усі, крім одного повідомлення щодо кровотеч, включали антитромботичні засоби як супутні ЛЗ. У 21 звіті повідомлялося про чотири летальні випадки. Вони були пов’язані з гострою дихальною недостатністю та пневмонією, субдуральними кровотечами у пацієнта, який приймав антикоагулянт, також сталась зупинка серця та зупинка серцево-дихальної системи.

Характеристика звітів про побічні реакції при застосування лікарських засобів, щодо яких отримано більше 100 повідомлень у  VigiBase

Окрім ремдезивіру, івермектину та барицитинібу, жоден інший препарат чи група препаратів у цьому звіті не був детально розглянутий. Відповідні неклінічно перевірені дані щодо всіх інших лікарських засобів, що перевищують 100 повідомлень, все-таки надаються для зручності національних центрів.

Азитроміцин

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Діарея 539 (2478) 21,8 Вертиго 51 1,5 Синдром пролонгації інтервалу QT 49 3,4
Використання не за показаннями 391 (2478) 15,8 Біль у верхній частині живота 184 1,4 Захворювання на COVID-19 13 3,3
Пролонгація інтервалу QT 249 (2478) 10,0 Біль в спині 43 1,2 Пролонгація інтервалу QT 684 3,2
Головний біль 204 (2478) 8,2 Безсоння 57 1,2 Аносмія 311 3,1
Біль у верхній частині живота 184 (2478) 7,4 Нечіткість зору 41 1,2 Криза міастенії Гравіса 18 3,1

Малюнок 2. Азитроміцин. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

 

Хлорохін

 

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Блювання 112 (466) 24,0 Вертиго 47 3,6 Гемолітична анемія 417 6,4
Пролонгація інтервалу QT 103 (466) 22,1 Безсоння 55 3,4 Пролонгація інтервалу QT 372 3,9
Нудота 77 (466) 16,5 Нечіткість зору 36 3,2 Порушення рівноваги 145 3,9
Діарея 71 (466) 15,2 Блювання 112 2,5 Зниження апетиту 801 3,3
Біль у верхній частині  живота 68 (466) 14,6 Галюцинації 17 2,4 Біль у верхній частині живота 546 3,1

Малюнок 3. Хлорохін. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

 

Фавіпіравір

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Проблема навмисного використання продукту 168 (339) 49,6 Гіперурикемія 25 3,7 Проблема навмисного використання продукту 172 7,1
Підвищення рівня аланінамінотрансферази 33 (339) 9,7 Проблема навмисного використання продукту 168 2,4 Гіперурикемія 25 4,8
Нудота 29 (339) 8,6 Підвищення рівня креатинінфосфокінази в крові 9 1,8 Підвищення рівнів біохімічних показників печінки 23 4,3
Гіперурикемія 25 (339) 7,4 Почервоніння 15 1,7 Підвищення рівня аланінамінотрансферази 37 3,8
Підвищення рівня аспартатамінотрансферази 23 (339) 6,8 Гепатотоксичність 11 1,5 Підвищення рівня аспартатамінотрансферази 27 3,5
Блювання 23 (339) 6,8

Малюнок 4. Фавіпавір. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Глюкокортикоїдна група (ГКГ)

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Використання не за показаннями 216 (631) Гіперглікемія 91 3,5 Цукровий сетороїдний діабет 757 6,0
Гіперглікемія 91 (631) Венозна емболія 9 3,4 Стронгілоїдоз 480 5,7
COVID-19 63 (631) Вплив лікарського засобу під час вагітності 21 2,7 Синдром Кушинга 1596 5,2
Діарея 34 (631) Підвищення рівня глюкози в крові 18 2,5 Аспергільоз 588 5,2
Головний біль 32 (631) Передчасні пологи 17 2,4 Інфікування Поліомавірусом 84 5,2

Малюнок 5. Група глюкокортикоїдів. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Гідроксихлорохін

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Використання не за показаннями 815 (3381) 24,1 Пролонгація інтервалу QT 616 1,3 Макулопатія 265 6,6
Пролонгація інтервалу QT 616 (3381) 18,2 Синдром пролонгації інтервалу QT 36 1,2 Захворювання на COVID-19 55 6,0
Діарея 424 (3381) 12,5 Покращення попереднього стану 31 1,2 Ретинопатія 268 5,7
Проблема навмисного використання продукту 422 (3381) 12,5 Гіпоглікемія 39 1,1 Лікарська непереносимість 2331 5,0
Нудота 169 (3381) 5,0 Передчасні пологи 27 1,1, Пролонгація інтервалу QT 839 4,5

М алюнок 6. Гідроксихлорохін. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

 

Лопінавір/ритонавір

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Використання не за показаннями 498 (1345) 37,0 Потенціювання дії лікарських засобів 51 2,5 Гіпертригліцеринемія 312 6,0
Діарея 305 (1345) 22,7 Гіпертригліцеринемія 55 2,4 Захворювання на COVID-19 24 4,8
Нудота 103 (1345) 7,7 Покращення попереднього стану 31 2,4 Вплив на плід під час вагітності 412 4,6
Взаємодія лікарських засобів 85 (1345) 6,3 Несподіваний терапевтичний ефект 70 2,4 Недоношена дитина 243 4,6
Пролонгація інтервалу QT 76 (1345) 5,7 Неповний терапевтичний ефект лікарського засобу 23 2,1 Смерть плода 62 4,0
Гіперхолестеринемія 138 4,0

Малюнок 7. Лопінавір/ритонавір. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

 

Озельтамівір

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Проблема навмисного використання продукту 123 (248) 49,6 Проблема навмисного використання продукту 123 2,3 Патогенорезистентність 98 4,8
Використання не за призначенням 46 (248) 18,5 Гепатотоксичність 11 1,9 Галюцинації 770 3,4
Нудота 41 (248) 16,5 Блювання 35 1,5 Блювання 3441 2,3
Блювання 35 (248) 14,1 Проблема навмисного використання продукту 10 1,3 Проблема навмисного використання продукту 139 2,2
Діарея 29 (248) 11,7 Вплив на плід під час вагітності 7 1,2 Гострий респіраторний дистрес-синдром 45 2,0
Нудота 41 1,2

Малюнок 8. Озельтамівір. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

 

Плазма та імуноглобуліни

 

Бажаний термін Повідомлення (загалом) % Бажаний термін Повідомлення IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлення IC025

VigiBase

Відсутність ПР 34 (108) 31,5 Відсутність ПР 34 3,5 Гіпертермія 463 4,3
Використання не за показаннями 20 (108) 18,5 Гостра дихальна недостатність 7 1,2 Лихоманка 6375 2,9
Використання не за  затвердженним  показаннями 8 (108) 7,4 Септичний шок 6 0,7 Шок 389 2,7
Гостра дихальна недостатність 7 (108) 6,5 Підозра на COVID-19 3 0,6 Інфекція  дихальних шляхів 321 2,6
Гіпотензія 7 (108) 6,5 Гіпотензія 7 0,5 Криз Міастенії Гравіс 13 2,5

 

Малюнок 9. Плазма та імуноглобуліни. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

 

Сарілумаб

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Підвищення рівня аланінамінотрансферази 32 (164) 19,5 Пневмонія бактеріальна 18 3,3 Пневмонія бактеріальна 19 3,3
Підвищення рівня аспартатамінотрансферази 31 (164) 18,9 Стафілококова інфекція 12 3,0 Нейтропенія 172 2,4
Підвищення рівня трансаміназ 19 (164) 11,6 Бактеріємія 9 2,7 COVID-19 13 2,2
Гепатоцелюлярне ураження 18 (164) 11,0 Тромбоз глибоких вен 11 2,6 Бактеріємія 108 2,1
Гіпотонія 15 (164) 9,1 Нейтропенія 12 2,3 Підвищення рівня трансаміназ 35 2,1
Бактеріальна пневмонія 15 (164) 9,1

Малюнок 10. Сарілумаб. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Тоцилізумаб

 

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Використання не за показаннями 524 (826) 63,4 Відсутність ПР 107 2,7 Перфорація грижі 129 5,0
Проблема навмисного використання продукту 350 (826) 42,4 Гіпофібриногенемія 15 2,5 Ревматоїдний артрит 3669 4,9
Смерть 121 (826) 14,6 Покращення попереднього стану 23 2,5 Гіпофібриногенемія 44 4,8
Відсутність ПР 107 (826) 13,0 Проблема навмисного використання продукту 350 2,2 Гастроінтестинальна перфорація 136 4,2
Використання ЛЗ за незатвердженими показаннями 79 (826) 9,6 Гепатит 41 1,9 Терапевтична невдача 1128 4,1
Гастроінтестинальна перфорація 10 1,9

Малюнок 11. Тоцилізумаб. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBas.