Аналіз спонтанних повідомлень про випадки побічних реакцій, що пов’язані із застосуванням лікарських засобів при лікуванні COVID-19, та надійшли до Глобальної бази даних ВООЗ з повідомлень про індивідуальні випадки пов’язані з безпекою –VigiBase, проміжні результати (дата звіту 18.11.2020)

Центр моніторингу Уппсала (UMC) надає 14 глобальний звіт про випадки побічних реакцій (далі – ПР) після застосування лікарських засобів (далі – ЛЗ), що застосовуються у лікуванні COVID-19. Звіт стосується ЛЗ, що входять до випробування ВООЗ «SOLIDARITI» та інших ЛЗ, що застосовуються для лікування COVID-19.

Підсумок

Поточний огляд зосереджує увагу на трьох лікарських засобах більш докладно. Це противірусний ремдеcивір, єдиний препарат, схвалений виключно для використання при хворобі COVID-19, звіти про будь-які інтерферони та звіти про плазму та імуноглобуліни.

Звіти надходили з усіх регіонів ВООЗ, причому найбільша їх кількість походила з регіону ВООЗ в Америці – 46% звітів, наступний Європейський регіон – 34% та Східно- Середземноморський регіон – 10% .

До цього часу у VigiBase було ідентифіковано 9924 повідомлення про побічні реакції, пов’язані з лікуванням COVID-19.

Середній вік пацієнтів становить 58 років, нижчі та вищі вікові межі – відповідно 43 та 70 років. Більше половини повідомлень класифікуються як серйозні. Частота виникнення ПР у чоловіків становить 55%.

Структура повідомлень про побічні реакції для розглянутих лікарських засобів, показують, що для ремдесивіру продовжують надходити повідомлення про побічні реакції що не зазначені в інформації  про лікарський засіб. Вони більш детально описані в розділі ремдесивір. Що стосується звітів щодо інтерферонів, а також щодо плазми та імуноглобулінів, інформація в основному відповідають тому, що зазначено в інструкції для медичного застосування.

Звіти у VigiBase

До  огляду були включені повідомлення, що надійшли до Національних уповноважених органів у період з 1 листопада 2019 року по 8 листопада 2020 року, та були надіслані до VigiBaseне пізніше 8 листопада. Оцінка причинно-наслідкового зв’язку в усіх випадках для всіх лікарських засобів, що використовуються для лікування COVID-19 ускладнюється через наявність фонового захворювання, обмежені дані про лікарські засоби, що застосовуються при цьому захворюванні, та відносно велику частку застосування різноманітного супутнього лікування іншими лікарськими засобами для лікування COVID-19. І тому, в більшості випадків, оцінка причинно-наслідкового зв’язку не проводилась.

Огляд характеристик пацієнтів

З часу останнього аналізу за допомогою обраної стратегії пошуку було виявлено 1290 новий звіт про випадки виникнення побічної реакції. Сукупно надійшло 9924 повідомлення з 6 регіонів ВООЗ, а саме з регіону Америки (46,5%), Європейського регіону (34,1), Східн-Середземноморського регіону (10,3%), Західно-Тихоокеанського регіону (6,0%), регіону Південно-Східної Азії (2,3%) та Африканського регіону (0,7%). 56,2% звітів були класифіковані як “серйозні”, але не всі стандарти звітування включають поняття серйозність. Чоловіки складали 54,9% звітів, а жінки 38,1%.

На даному етапі пандемії з накопиченням доказів відсутності негативної ефективності для багатьох з цих препаратів цей звіт має особливу увагу на звітності про ремдесивір, а також колективний погляд на звітність про плазму та імуноглобуліни як групи та інтерферонів як групи. Огляд того, які препарати були в центрі уваги для кожного зі звітів.

Так як зазначається що чоловіки порівняно частіше хворіють на COVID-19 в усьому світі, тому, для всіх лікарських засобів, за винятком хлорохіну, озельтамівіру та івермектину повідомлення про випадки побічних реакцій найбільше стосувались чоловіків, ніж жінок. Для усіх лікарських засобів середній вік пацієнтів був подібний, однак озельтамівір та івермектин мав найнижчий середній вік.

Характеристики звітування про лікарські засоби, що перебувають у фокусі уваги

 

Ремдесивір

Протягом цього оглядового періоду надійшло 493 нових повідомлення щодо ремдезивіру, сукупна кількість становить 3032 повідомлень. Нові звіти включали 291 чоловіків, 191 жінки та 11 пацієнтів з невідомою статтю. Нові повідомлення надійшли з регіону Америки (N = 352). Європейського регіону (N=93), Західно-Тихоокеанського регіону (N=31), Східно-Середземноморського регіону (N=12) та регіону Південно-Східної Азії (N=5). У нових повідомленнях середній вік становив 65 роки. У 451 повідомленні  ремдезивір був єдиним підозрюваним лікарським засобом.

Ремдезивір продемонстрував активність широкого спектру проти людських та зоонозних коронавірусів на доклінічних моделях і був включений у клінічні випробування щодо зараження COVID-19.

Ремдезивір був дозволена для застосування під час пандемії COVID-19 у кількох країнах. Отже, загальнодоступна інформація про його побічні ефекти та запобіжні заходи при застосуванні все ще обмежена і включає:

– гіперчутливість, включаючи інфузійні та анафілактичні реакції (із частотою – «рідко» зустрічається для обох проявів),

– підвищення рівня трансаміназ (дуже часто),

– нудота (часто),

– головний біль (часто),

– висип (часто),

– ниркова недостатність (запобіжні заходи безпеки) та взаємодії, включаючи ризик зниження противірусної активності при одночасному застосуванні з гідроксихлорохіном та хлорохіном.

Як було детально описано в 13-му огляді, результати випробування «Солідарність», опубліковані 2 жовтня 2020 р., показали, що ремдесивір мало або взагалі не впливав на загальну смертність, початок проведення вентиляції легень та тривалість перебування в лікарні. Дослідницька група ACTT-1, яка 9 жовтня 2020 року надала звіт, спостерігала коротший час відновлення пацієнта на фоні прийому ремдезивіру порівняно з плацебо.

 

Побічні реакції

Огляд цього періоду необхідно розглядати разом з оглядами 11, 12 та 13 періоду, які містять найновіші спостереження, після того, як за 11-й період було отримано значне збільшення кількості повідомлень. Для цього 14-го періоду знову спостерігається значне збільшення – понад 500 звітів, для яких зроблено поглиблене вивчення, що базується на диспропорційності з використанням інших звітів щодо лікарських засобів, що використовуються для лікування COVID-19 як фону.

Нові звіти за цей період найчастіше включали прояви, що пов’язані з:

– дослідженнями (230), загальними розладами та розладами в місці введення (84),

– респіраторні, торокальні та медіастинальні розлади (72),

– травми, ушкодження та процедурні ускладнення (71),

– розлади з боку нирок та сечовивідної системи (57),

– розлади з боку серцево-судинної системи (51),

– хірургічні та процедурні ускладнення (50).

493 нових повідомлення містять 842 прояви, з яких 76 повідомляється вперше.

Серед нещодавно повідомлених проявів, які з’являлись неодноразово, найбільше було:

– щодо низької ваги новонароджених (п’ять) та недоношених дітей (чотири),

– п’ять нових повідомлень про передчасні пологи,

– вперше з’явились поодинокі повідомлення про аномалії розвитку плода, прееклампсію та дихальний дистрес-синдром новонароджених.

Еозинофілія (три, всі пов’язані з висипом та кількома підозрюваними ЛЗ), плевральний випіт (два), недостатність харчування (два), гіповентиляція (два) та підвищення рівня ретикулоцитів (два) були єдиними іншими новими проявами, про які повідомляли неодноразово.

Іншими проявами побічних реакцій, що відносяться до розладів з боку нирок та сечовивідної системи, про які було непропорційно повідомлено (з фоном були лікарські засоби для лікування COVID-19), були:

– гостре ураження нирок (37 нових, всього 331),

– ниркова недостатність (2/57),

– порушення функції нирок (15/90),

– некроз ниркових канальців (3/14),

– зниження швидкості клубочкової фільтрації (3/83),

– збільшення рівня креатиніну у крові (24/226),

– збільшення рівня сечовини у крові (1/18),

– гемодіаліз (2/31),

– діаліз (3/26).

Переважною віковою групою було 65-74 роки, що є вищою за загальну вікову групу для звітів про ремдесивір. Це був комплекс повідомлень про пацієнтів із серйозними супутніми захворюваннями та часто з супутнім прийомом інших ЛЗ із нефротоксичними побічними реакціями. Проте слід зазначити, що ремдесивір часто припиняли приймати до завершення 5-денного курсу через цю та інші ниркові реакції. Як було описано в 13-му огляді, результати досліджень на тваринах підтверджують побічні реакції з боку нирок, і щойно розпочато розслідування сигналів безпеки, проведене EMA PRAC.

Інші побічні реакції зі сторони гепатобіліарної системи, про які було непропорційно повідомлено( з фоном були лікарські засоби для лікування COVID-19), були:

– гостра печінкова недостатність (2 нові, загалом 10),

– підвищення рівня білірубіну у крові (5/42),

– підвищення рівня трансаміназ (21/132),

– аланінамінотрансфераз (97/583),

– аспартатамінотрансфераз (57/355),

– печінкових ферментів (22/99),

– підвищення тестів печінкових проб (37/254).

Іншими непропорційними проявами ПР з боку серцево-судинної системи, були:

– порушення ритму – брадикардію (27 нових/109 загалом),

– зниження частоти серцевих скорочень  (8/36),

– фібриляція передсердь (3/41),

– повідомлення про зупинку серця (9/95),

– зупинку серцево-дихальної системи (2/35),

– гострий інфаркт міокарда (1 / 13),

– гіпотонія (15/102),

– зниження артеріального тиску (2/17),

– шок (4/32),

– піруєтна шлуночкова тахікардія, TdP (1/3),

– подовження інтервалу QT (7/12).

Респіраторні торакальні та медіастинальні розлади:

– дихальна недостатність (16/117),

– гостра дихальна недостатність (18/45),

– распіраторний дистресс-синдром (1/20),

– розлад дихання (5/18),

– задишка (11/68),

– гіпоксія (18 / 81),

– зменшення насичення киснем (9/64).

Був один додатковий звіт про епілептичний напад (1/15), інша статистично непропорційна комбінація. Як зазначалось у розглянутих до цього часу повідомленнях, для цих звітів характерно раннє припинення прийому ремдесивіру після виникнення побічної реакції Також непропорційно повідомлялось про перервану терапію (9/73) та припинення терапії (16/115).

Існує ряд побічних ефектів, які потребують подальшого дослідження, особливо розлади з боку гепатобіліарної та системи та з боку нирок та сечовидільної системи, оскільки в наявній інформації про ЛЗ, не зазначено серйозність.

Бажаний термін Повідом

лень (зага

лом)

% Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

Vigi

Base

Підвищення рівня аланінамінотрансферази 583

(3032)

12,0 Підвищення рівня креатинінфосфокінази у крові 226 1,4 Підвищення рівня печінкових проб 276 6,5
Підвищення рівня аспартатамінотрансферази 355 (3032) 11,7 Зменшення швидкісті клубочкової фільтрації 83 1,4 Терапія перервана 79 6,2
гостра травма нирки 311 (3032) 10,3 припинення терапії 115 1,4 Підвищення рівня аланінамінотрансферази 635 5,7
Підвищення рівнів біохімічних показників печінки 254 (3032) 8,4 Підвищення рівня аланінамінотрансферази 583 1,3 Зменшення швидкість клубочкової фільтрації 89 5,7
Підвищення рівня креатинінфосфокінази у крові 226 (3032) 9,3 Терапія перервана 73 1,3 Пневмонія COVID-19 33 5,4
COVID-19 31 5.4

Рисунок 1. Ремдесивір. Ліва підтаблиця: Топ-5 пріоритетних термінів (PT). Звіти (усього) показують сукупну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з ПТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 ПТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Звіти” показує сукупну кількість звітів про препарат та ПТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 ПТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Звіти” показує сукупну кількість повідомлень про препарат та ПТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Прив’язки можуть призвести до більш ніж 5 PT.

 

Група інтерферону

Протягом цього періоду розгляду було надіслано 83 нових повідомлення про інтерферонів. Повідомлення стосувались 58 чоловіків та 23 жінок, та у двох випадках не було зазначено стать.

Нові звіти надійшли з Європейського регіону (N=44), Західно-Тихоокеанського регіону (N=15), регіону Америки регіону (N=17), Африканського регіону (N=1), Південно-Східної Азії (N=1).

У звітах середній вік становив 56 років та інтерферони були  єдиними підозрюваним препаратами у 23 звітах.

Серед конкретних проявів ПР з літературного джерела, 18 звітів містять термін «макуло-папульозний висип». Ця публікація також описує серію випадків з 12 різних пацієнтів, які лікувались від COVID-19 комбінацією гідроксихлорохіну та лопінавір/ритонавір, у яких пізніше розвинулася еозинофілія (автори натякають на можливість послідовної серії лікарських реакцій з еозинофілією та системними симптомами, які, як підозрюється, спричиняються одночасним введенням комбінації з фіксованою дозою та похідного хлорохіну). Не можливо провести грунтовну оцінку ролі інтерферонів у виникненні еозинофілії через відсутність дат прийому або інформації щодо проби з відміною ЛЗ.

Інші зазначені прояви, включаючи ті, що можуть бути клінічно оцінені, та відповідають наявній інформації про ЛЗ, були:

– свербіж (18 повідомлень),

– діарея (5 повідомлень),

– блювання (4 повідомлення),

– кашель (4 повідомлення).

Гепатобіліарні порушення:

– підвищення рівня печінкових ферментів (9 звітів),

– гіпербілірубінемія (4 повідомлення),

– гепатит (3 повідомлення),

– комплексне ураження печінки (2 повідомлення),

– токсичний гепатит (2 повідомлення),

– гіпертранзаміназемія (2 повідомлення).І

Загальні розлади:

– пірексія (5 звітів),

– синдром поліорганної недостатності (2 повідомлення),

– зменшення насичення киснем (2 повідомлення).

Подовження інтервалу QT, було зазначено у серії з чотирьох звітів, з яких три включали супутній гідроксихлорохін та/або лопінавір/ритонавір, тоді як у одного пацієнта в анамнезі був діабет та гіпертонія.

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

Vigi

Base

Використання не за показаннями 22 (83) 26,5 Еозинофілія 18 3,8 Падіння 10316 2,0
Еозинофілія 18 (83) 21,7 Макулопапульозний висип 18 3,5 Зниження кількості тромбоцитів 3042 1,7
Макулопапульозний висип 18 (83) 21,7 Свербіж 12 2,2 Лихоманка 8564 1,2
Свербіж 12 (83) 14,5 Несподіваний терапевтичний ефект 8 1,7 Підвищення рівня печінкових ферментів 2239 1,2
Підвищення рівня печінкових ферментів 9 (83) 10,8 Підвищення рівня печінкових ферментів 9 1,0 Підвищення тестів щодо функції печінки 1051 1,1

Рисунок 2. Група інтерферону. Ліва підтаблиця: Топ-5 пріоритетних термінів (PT). Звіти (усього) показують сукупну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з ПТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 ПТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Звіти” показує сукупну кількість звітів про препарат та ПТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 ПТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Звіти” показує сукупну кількість повідомлень про препарат та ПТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Прив’язки можуть призвести до більш ніж 5 PT.

Плазма та імуноглобуліни

Протягом цього оглядового періоду надійшло 99 повідомлень щодо плазми та імуноглобулінів.

Повідомлення включали 58 чоловіків, 41 жінку.

Повідомлення надійшли з Західно-Тихоокеанського  регіону (N = 65), регіону Америки (N=22) та Європейського регіону (N=12).

У повідомленнях середній вік складав 60 років.

У 74 повідомленнях препарат групи плазми та імуноглобулінів був єдиним підозрюваним лікарським засобом.

Гіперімунні сироватки та внутрішньовенний імуноглобулін (IVIG) використовуються як підходи до пасивної імунізації у пацієнтів з COVID-19.10 Гіперімунні сироватки складаються з об’єднаної людської плазми від реконвалесцентних пацієнтів з COVID-19 з достатнім титром нейтралізуючих антитіл.

FDA видала дозвіл на екстрене використання для реконвалесцентної плазми COVID-19 на основі невеликих рандомізованих та нерандомізованих досліджень, когорт спостережень, експериментів на тваринах та непрямої ретроспективи на 70 000 пацієнтів із COVID-19 у США.

Побічні реакції, як правило, пов’язані з переливанням плазми крові, включають:

– інфекції, що передаються через трансфузію,

– алергічні реакції, анафілактичні реакції,

– гарячкові негемолітичні реакції, пов’язані з переливанням,

– гострі пошкодження легенів (TRALI), пов’язані з переливанням кровообігу (TACO),

– гемолітичні реакції,

– переохолодження,

– метаболічні ускладнення,

– післятрансфузійні пурпури.

Внутрішньовенні імуноглобуліни, навпаки, отримують із об’єднаної плазми загальної популяції. Терапевтичне застосування дозволено для заміни імуноглобуліну при первинному та вторинному імунодефіциті та імунній модуляції, наприклад, при первинному синдромі Гійєна-Барре та синдромі Кавасакі. Хоча ці комерційно доступні продукти не мають специфічних нейтралізуючих антитіл Covid-19, обгрунтування їх використання полягає в тому, що вони можуть надавати імуномодулюючий ефект у гіперзапальному стані і що вони можуть конкурентно запобігати утворенню імунних комплексів вірус-антитіло, що в іншому випадку спричинить посилення вірусу.

Профіль безпеки внутрішньовенних імуноглобулінів добре описаний та включає рзик тромбозу, особливо у пацієнтів старшого віку та пацієнтів із серцево-судинними та/ або гіперкоагуляційними станами .

Нещодавно було висловлено гіпотезу, що поєднання двох факторів ризику, імуноглобулінів/гіперімунної плазми та інфекції COVID-19, може збільшити ризик порушень згортання крові, і що інфекція COVID-19 може бути протипоказанням для застосування цієї терапії. Це питання може бути розширено на низку побічних явищ, пов’язаних як з в/м імуноглобулінами/гіперімунною плазмотерапією, так і з інфекцією COVID -19, таких як гіпотонія та задишка.

Непропорційні терміни: гіпотонія, шок, гостра дихальна недостатність, септичний шок – все це може бути пов’язано як із зараженням COVID-19, так і з погіршенням побічної події, включеної до відомих імуноглобулінів IV гіперімунного плазмового профілю.

Найбільш відомі терміни для пацієнтів із COVID-19, які отримували реконвалесцентну плазму або імуноглобуліни, неспецифічні:

– відсутність побічних ефектів (34%),

– використання поза маркою (12%),

– використання препарату у незатверджених показаннях (8%).

Є 32 повідомлення, надіслані з однієї країни із Західного Тихоокеанського регіону, що описують смертельні курси пацієнтів із COVID-19, які отримували політерапію, що включала реконвалесцентну плазму. Майже у всіх випадках оцінювач причиною смерті вважав ускладнення інфекції COVID-19 (наприклад, септичний шок, дихальна недостатність, раптова гіпотензія, легенева емболія).

Є два випадки гіперчутливості лікарського засобу до внутрішньовенних імуноглобулінів із позитивним викликом. Такі реакції знаходяться в межах відомого профілю безпеки препарату.

Бажаний термін Повідомлення (загалом) % Бажаний термін Повідомлення IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлення IC025

VigiBase

Відсутність ПР 34 (99) 34.3 Відсутність ПР 34 3.6 Гіпертермія 461 4.3
Використання не за показаннями 12 (99) 12.1 Гостра дихальна недостатність 7 1.3 Лихоманка 6352 2.9
Використання не за  затвердженним  показаннями 8 (99) 8.1 Гіпотензія 7 0.5 Шок 389 2.7
Гостра дихальна недостатність 7 (99) 7.1 Підозра на COVID-19 3 0.5 Інфекція  дихальних шляхів 320 2.6
Гіпотензія 7 (99) 7.1 Септичний шок 5 0.4 Криз Міастенії Гравіс 13 2.5
Шок 4 0.4

Рисунок 3. Плазма та імуноглобуліни. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Характеристика звітів про побічні реакції при застосування лікарських засобів, щодо яких отримано більше 80 повідомлень у  VigiBase

Окрім ремдезивіру, плазми, імуноглобулінів та інтерферонів, жоден інший препарат чи група препаратів у цьому звіті не був детально розглянутий. Відповідні неклінічно перевірені дані щодо всіх інших лікарських засобів, що перевищують 80 повідомлень, все-таки надаються для зручності національних центрів.

Азитроміцин

Бажаний термін Повідом

лень (загалом)

% Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Діарея 434

(2023)

21.5 Вертиго 51 1.6 Захворювання на COVID-19 13 3.3
Використання не за показаннями 307

(2023)

15.2 Біль у верхній частині живота 177 1.5 Синдром пролонгації інтервалу QT 48 3.3
Пролонгація інтервалу QT 243

(2023)

12.0 Безсоння 57 1.3 Пролонгація інтервалу QT 672 3.2
Біль у верхній частині живота 177

(2023)

8.7 Нечіткість зору 41 1.3 Аносмія 309 3.1
Проблема навмисного використання продукту 153

(2023)

7.6 Діарея 434 1.0 Криза міастенії Гравіса 18 3.2

Рисунок 4 Азитроміцин. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Хлорохін

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Блювання 112 (460) 24,3 Вертиго 47 3,4 Гемолітична анемія 387 6,3
Пролонгація інтервалу QT 103 (460) 22,4 Безсоння 55 3,3 Пролонгація інтервалу QT 145 3,9
Нудота 77 (460) 16,7 Нечіткість зору 36 3,0 Порушення рівноваги 339 3,8
Діарея 71 (460) 15,4 Блювання 112 2,5 Зниження апетиту 731 3,2
Біль у верхній частині  живота 67 (460) 14,6 Галюцинації 16 2,3 Біль у верхній частині живота 518 3,0
Психічні розлади 100 3,0

Рисунок 5. Хлорохін. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

 

Фавіпіравір

Серед повідомлень про фавіпіравір ми виділили одне повідомлення про підозру на взаємодію лікарських засобів з протидіабетичним препаратом. Всі звіти, що залишились, відповідають попереднім аналізам.

Звіт не повністю заповнений та відноситься до несерйозних, він описує літнього чоловіка, який переживав гіпоглікемію (глюкоза натще: “59”) під час лікування фавіпіравіром та глімепіридом; метформін; вілдагліптин та піоглітазон. Початок гіпоглікемії був менш ніж через одну добу після початку прийому фавіпіравіру. Три роки пацієнт приймав кілька протидіабетичних препаратів, хоча було неясно, наскільки контрольований його стан. За словами репортера, у день лікування фавіпіравіром пацієнт мав “правильну дієту”, а рівень цукру в крові “ніколи не був надто низьким”. Зауважимо, згідно з наявною інформацією про ЛЗ, фавіпіравір інгібує дозозалежним чином, CYP2C918 та моделі in vivo свідчать про збільшення AUC глімепіриду при одночасному застосуванні з флуконазолом (сильним інгібітором CYP2C9). Для встановлення причинно-наслідкових зв’язків необхідні додаткові повідомлення.

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Проблема навмисного використання продукту 113 (226) 42,5 Гіперурикемія 25 3,8 Проблема навмисного використання продукту 114 6,6
Підвищення рівнів біохімічних показників печінки 22 (266) 8,3 Проблема навмисного використання продукту 113 2,0 Гіперурикемія 25 4,8
Нудота 24 (266) 9,0 Підвищення рівня креатинінфосфокінази в крові 9 1,9 Підвищення рівнів біохімічних показників печінки 23 4,4
Підвищення рівня аланінамінотрансферази 31(266) 11,7 Гепатотоксичність 8 1,2 Підвищення рівня креатинінфосфокінази в крові 35 4,0
Гіперурикемія 25 (266) 9,4 Тахікардія 13 1,0 Підвищення рівня аспартатамінотрансферази 25 3,6

Рисунок 6. Фавіпавір. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Глюкокортикоїдна група (ГКГ)

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Використання не за показаннями 186 (481) 38,7 Гіперглікемія 63 3,5 Цукровий сетороїдний діабет 752 6,0
Гіперглікемія 63(481) 13,1 Венозна емболія 9 3,4 Стронгілоїдоз 477 5,7
COVID-19 61 (481) 12,7 Вплив лікарського засобу під час вагітності 14 2,7 Поліомавірусна віремія

 

83 5.2
Використання ЛЗ за незатвердженими показаннями 28 (481) 5,8 Підвищення рівня глюкози в крові 15 2,4 Аспергільоз 1013 4,7
Проблема навмисного використання продукту 25 (481) 5,2 COVID-19 61 2,3 Інфікування Поліомавірусом 474 4.7

Рисунок 7. Група глюкокортикоїдів. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Гідроксихлорохін

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Використання не за показаннями 685 (3097) 22,1 Пролонгація інтервалу QT 604 1,2 Макулопатія 265 6,6
Пролонгація інтервалу QT 604 (3097) 19,2 Покращення попереднього стану 31 1,1 Захворювання на COVID-19 56 6,1
Проблема навмисного використання продукту 415 (3097) 13,4 Синдром пролонгації інтервалу QT 35 1,0 Ретинопатія 268 5,7
Діарея 406 (3097) 13,1 Гіпоглікемія 36 0,9 Пролонгація інтервалу QT 822 4,5
Нудота 166 (3097) 5,4 Недосягнення терапевтичного ефекту 23 0,9 Синдром пролонгації інтервалу QT 47 4,1

Рисунок 8. Гідроксихлорохін. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Івермектин

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Діарея 137 (292) 46,9 Вертіго 56 3,3 Патологічні зміни у сечі 19 3,6
Біль у животі 70(292) 24,0 Патологічні зміни у сечі 17 3,1 Формікація 20 2,6
Головний біль 63 (292) 21,6 Блідість 14 3,0 Сухість шкіри 122 2,5
Вертіго 56 (292) 19,2 Біль у животі 70 2,9 Свербіж 931 2,1
Нудота 53 (292) 18,2 Зниження апетиту 32 2,9 Еритема 294 2,0
Депресія 16 2,9

Рисунок 9. Івермектин. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Лопінавір/ритонавір

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Використання не за показаннями 470 (1308) 35,9 Потенціювання дії лікарських засобів 51 2,2 Гіпертригліцеринемія 308 5,9
Діарея 301

(1308)

23,0 Гіпертригліцеринемія 52 2,2 Захворювання на COVID-19 25 4,9
Нудота 102 (1308) 7,8 Покращення попереднього стану 31 2,2 Вплив на плід під час вагітності 412 4,6
Взаємодія лікарських засобів 82

(1308)

6,3 Несподіваний терапевтичний ефект 69 2,2 Недоношена дитина 243 4,6
Пролонгація інтервалу QT 76

(1308)

5,8 Взаємодія лікарських засобів 82 1,9 Смерть плода 62 4,0
Неповний терапевтичний ефект лікарського засобу 22 1,9 Гіперхолестеринемія 137 4,0

Рисунок 10. Лопінавір/ритонавір. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Озельтамівір

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Проблема навмисного використання продукту 121 (238) 61,5 Проблема навмисного використання продукту 121 2,3 Патогенорезистентність 98 4,8
Нудота 40(238) 16,8 Гепатотоксичність 11 1,9 Галюцинації 770 3,4
Використання не за призначенням 39 (238) 16,4 Блювання 35 1,5 Блювання 3434 2,3
Блювання 35 238) 14,4 Біль у животі 23 1,3 Проблема навмисного використання продукту 137 2,2
Діарея 29 (238) 12,2 Нудота 40 1,3 Гострий респіраторний дистрес-синдром 44 2,0

Рисунок 11. Озельтамівір. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Сарілумаб

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Підвищення рівня аланінамінотрансферази 32(164) 19,5 Пневмонія бактеріальна 18 3,2 Пневмонія бактеріальна 19 3,3
Підвищення рівня аспартатамінотрансферази 31 (164) 18,9 Стафілококова інфекція 12 3,0 Нейтропенія 170 2,4
Підвищення рівня трансаміназ 20 (164) 12,2 Бактеріємія 11 2,7 COVID-19 11 2,3
Гепатоцелюлярне ураження 14(164) 8,5 Тромбоз глибоких вен 9 2,6 Бактеріємія 13 2,2
Гіпотонія 14(3032) 8,5 Нейтропенія 11 2,0 Підвищення рівня трансаміназ 36 2,2
Бактеріальна пневмонія 18(164) 11,0

Рисунок 12. Сарілумаб. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.

Тоцилізумаб

Бажаний термін Повідомлень (загалом) % Бажаний термін Повідомлень IC025

COVID -19

Бажаний термін Повідомлень IC025

VigiBase

Використання не за показаннями 467(751) 62,2 Гіпофібриногенемія 15 2,4 Перфорація грижі 129 5,0
Проблема навмисного використання продукту 312 (751) 41,5 Покращення попереднього стану 23 2,4 Ревматоїдний артрит 3660 5,0
Смерть 120 (751) 16,0 Відсутність ПР 74 2,3 Гіпофібриногенемія 44 4,8
Відсутність ПР 74 (751) 9,9 Проблема навмисного використання продукту 312 2,1 Терапевтична невдача 1127 4,1
Використання ЛЗ за незатвердженими показаннями 65(751) 8,7 Смерть 120 1,8 Реакція, пов’язана з інфузією 1116 3,9
Гепатит 41 1,8 Вірусна пневмонія 75 3,9
Гастроінтестинальна перфорація 10 1,8

Рисунок 13. Тоцилізумаб. Ліва підтаблиця: Топ-5 бажаних термінів (БT). Звіти (усього) показують загальну кількість звітів у наборі даних COVID-19 як із препаратом, так і з БТ, а також із загальною кількістю препаратів відповідно. Середня підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на звітах COVID-19. Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у наборі даних COVID-19. Права підтаблиця: Топ-5 БТ-сортувань за IC025, коли спостережуваний та очікуваний підрахунок базується на VigiBase (тобто не обмежується використанням у COVID-19). Стовпець “Повідомлення” показує загальну кількість повідомлень про препарат та БТ у VigiBase. Значення IC025 вище 0 означає, що спостережуване значення є непропорційно високим порівняно з очікуваним показником. Результатом зв’язку може бути понад 5 БT.