thumbnail

Запрошуємо на фармацевтичний форум «ФАРМА@ФОКУС НА ПАЦІЄНТА 2024. ФАРМАКОНАГЛЯД»


 

07 березня 2024 року у Києві відбудеться фармацевтичний форум з міжнародною участю «ФАРМА@ФОКУС НА ПАЦІЄНТА 2024. ФАРМАКОНАГЛЯД».

Організатори: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» у співпраці з ТОВ «УкрКомЕкспо».

Інформаційні партнери: Головний інформаційний партнер: «Щотижневик Аптека», інформаційний партнер: «The Pharma Media».

Формат: онлайн, офлайн (доступне укриття).

Про захід: Форум має на меті підкреслити важливу роль та значення фармаконагляду у системі охорони здоров’я України, звернути увагу на питання глобальної безпеки лікарських засобів, здійснення фармаконагляду в умовах війни.Під час презентацій та панельних дискусій будуть представлені європейський досвід у здійсненні нагляду за безпекою ліків, сучасні аспекти та перспективи розвитку фармаконагляду в Україні.Учасники дискусій обговорять важливість звітування про побічні реакції з метою забезпечення якості отриманих даних для прийняття регуляторних рішень та уникнення медичних помилок; здійснення фармаконагляду в особливих групах; нові підходи до інспекцій/аудитів; подальші плани та перспективи розвитку напряму, та багато інших важливих питань.

Основні напрями Форуму:

 • Міжнародна співпраця у сфері фармаконагляду
 • Значення фармаконагляду в системі охорони здоров’я
 • Кадрове забезпечення дієвої системи фармаконагляду
 • Міжнародний досвід системи фармаконагляду. База даних ВООЗ
 • Аудит системи фармаконагляду заявників
 • Найближче майбутнє системи фармаконагляду в Україні

До участі запрошені представники: МОЗ, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Центру громадського здоров’я, представники ДЕЦ з фармаконагляду у регіонах, фармацевтичного бізнесу, освітяни, науковці, представники зацікавленої громадськості.

Своїм досвідом та цінними рекомендаціями поділяться іноземні спікери: представники ВООЗ, Європейського Агентства з лікарських засобів (ЕМА), Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді EMA (PRAC), Uppsala Monitoring Centre (UMC), національних регуляторів країн Польща, Швеція та ін.

Серед основних спікерів:

 • Сергій ДУБРОВ, перший заступник Міністра охорони здоров’я України, доктор медичних наук, професор
 • Михайло БАБЕНКО, директор ДП «Державний експертний центр МОЗ України», кандидат фармацевтичних наук, доцент
 • Євгенія ІШКОВА, заступник директора з питань реєстрації та фармаконагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України», кандидат фармацевтичних наук
 • Тарас ЛЯСКОВСЬКИЙ, начальник Фармацевтичного управління Міністерства охорони здоров’я України
 • Тетяна БАШКАТОВА, директор Департаменту фармаконагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
 • представники з фармаконагляду ДЕЦ у регіонах (Херсонська область, Львівська область)
 • Ольга САДОВНИК, генеральний директор ТДВ «Рівнефармація», член правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», кандидат фармацевтичних наук, Заслужений працівник фармації
 • Тамара ПРИЗИМИРСЬКА, начальник відділу фармаконагляду та клінічних досліджень ТОВ «Гледфарм ЛТД», кандидат медичних наук
 • Алла СОРОКОЛЕТОВА, директор департаменту з питань якості, фармаконагляду, регуляторних та міжнародних медичних питань компанії ТОВ «AСІНО УКРАЇНА», кандидат медичних наук
 • Олена МАТВЄЄВА, доцент кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, менеджер з якості системи фармаконагляду ТОВ «АСІНО УКРАЇНА», кандидат медичних наук
 • та інші.

Крім того, у форматі онлайн до Форуму долучаться поважні міжнародні спікери:

 • Peter HJELMSTRÖM, директор Uppsala Monitoring Center, Швеція;
 • Margareta REIS, директор департаменту безпеки лікарських засобів Агентства з лікарських засобів Швеції;
 • Viola MACOLIC SARINIC, науковий керівник Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) EMA, Амстердам, Королівство Нідерланди.

Модератор Форуму: Сергій ОРЛИК, експерт фармацевтичного ринку, кандидат медичних наук.

ПРОГРАМА ФОРУМУ

Чому варто відвідати захід?

 • Форум представить розгляд найактуальніших питань ефективного фармаконагляду в Україні та Європі
 • Дієвий діалог регулятора та фармацевтичного ринку
 • Кожен зможе взяти участь у обговоренні важливих питань фармаконагляду
 • Національні та міжнародні експерти поділяться своїм досвідом та знаннями
 • Результатом роботи Форуму стане розробка та ухвалення спільної резолюції разом із представниками фармацевтичної галузі

Цільові аудиторії:

 • Керівники фармацевтичних компаній, власники реєстраційних посвідчень, представники з фармаконагляду заявників
 • Керівники закладів охорони здоров’я, відповідальні за здійснення фармаконагляду при ЗОЗ, медичні працівники
 • Менеджери, бренд-менеджери та НR з питань фармаконагляду
 • Освітяни та представники наукової спільноти у галузі охорони здоров’я
 • Представники фахових (професійних) об’єднань та організацій

Місце проведення: Mercure Congress Centre, Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6.

Детальніше про подію та умови участі на сторінці Форуму https://pharmacovigilance.minisite.ai/

Форма реєстрації за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1WMPAYYm28TxGpEJ_hlKiIyO5VD_R-rFrXlONbgOPgU8/viewform?edit_requested=true

КОНТАКТИ

З питань підготовки та організаційних питань Форуму звертайтеся до представників Агенції ДЕЦ:

 • ГАЛСТЯН Андрій, БОРОДАЙ Світлана

тел. +38 (044) 202-17-00 (2251), e-mail: amsw@dec.gov.ua;

 • МʼЯГКА Марина

тел. +38 (044) 202-17-00 (1612), e-mail: myagka@dec.gov.ua

З питань цінової політики, реєстрації та умов участі:

 • Дарія ГРИБКО, проєкт-менеджер ТОВ «УкрКомЕкспо»:

тел. +38 (099) 613-49-69,  е-mail: migashkodasha@gmail.com

Стосовно спонсорства, партнерства та реклами:

 • Павло КИШКО, директор ТОВ «УкрКомЕкспо»

тел. +38 (050) 443-14-34,  е-mail: pavel.kishko@ukrcomexpo.com

Організаційний комітет фармацевтичного форуму

«ФАРМА@ФОКУС НА ПАЦІЄНТА 2024. ФАРМАКОНАГЛЯД»


Welcome to the pharmaceutical forum

«PHARMA@PACIENT IN FOCUS 2024. PHARMACOVIGILANCE» Pharmaceutical forum «PHARMA@PACIENT IN FOCUS 2024. PHARMACOVIGILANCE» with international participation will take place in Kyiv on March 7, 2024.
Organizers: The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine (SECMOH) in cooperation with «UkrComExpo» LLC.
Format: online, offline (shelter available).
About the event: The forum aims to emphasize the important role and significance of pharmacovigilance in the health care system of Ukraine, draw attention to global drug safety, pharmacovigilance under wartime conditions.
The presentations and panel discussions will cover the European experience in drug safety surveillance, current aspects and prospects for the development of pharmacovigilance in Ukraine.
Panellists will discuss the importance of adverse drug reaction reporting to ensure quality data in regulatory decision making and avoid medication errors; pharmacovigilance in special populations; new approaches to inspections/audits; further plans and prospects for the field’s development, and many other important issues.

Forum key topics:

• Global collaboration in pharmacovigilance

• Importance of pharmacovigilance in health system
• Human resources for efficient pharmacovigilance system
• International experience of pharmacovigilance system. WHO database
• Audit of applicant’s pharmacovigilance system
• Pharmacovigilance system in Ukraine in the immediate future

Invited representatives of: the Ministry of Health of Ukraine, the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control, the Center of Public Health of the Ministry of Health of Ukraine, the SECMOH representatives responsible for pharmacovigilance in the regions, pharmaceutical business, educators, scientists, interested parties.

Foreign speakers from the WHO, the European Medicines Agency (EMA), the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC), the Uppsala Monitoring Center (UMC), national regulators of Poland, Sweden, etc. will share their experience and valuable recommendations.

PROGRAM OF THE FORUM

Why should you attend the event?

 • The forum will highlight the current challenges for effective pharmacovigilance in Ukraine and Europe
 • It will promote effective dialogue between the regulator and the pharmaceutical market
 • Everyone will be able to participate in the discussion of important issues of pharmacovigilance
 • National and international experts will share their experience and knowledge
 • Forum will result in development and adoption of a joint resolution together with representatives of the pharmaceutical industry

Target audience:

 • Managers of pharmaceutical companies, registration certificate holders, applicant’s representatives responsible for pharmacovigilance
 • Heads of health care settings responsible for pharmacovigilance at HCS, health care professionals
 • Managers, brand managers and HRs on pharmacovigilance issues
 • Educators and representatives of the scientific community in the field of health care
 • Representatives of professional associations and organizations

The detailed program of the event is under development and will be published soon.

Venue: Mercure Congress Centre, 6, Vadym Hetman St., Kyiv

For more details on the event and participation conditions go to the Forum page:https://pharmacovigilance.minisite.ai/

Registration Form at the link:
https://docs.google.com/forms/d/1WMPAYYm28TxGpEJ_hlKiIyO5VD_R-rFrXlONbgOPgU8/viewform?edit_requested=true

CONTACTS

For the Forum arrangements, please contact representatives of the Agency of the State Expert Center of the Ministry of health of Ukraine:
– Andrii HALSTIAN, Svitlana BORODAI
tel. +38 (044) 202-17-00 (2251), e- mail : amsw@dec.gov.ua

– Maryna MYAGKA
tel. +38 (044) 202-17-00 (1612), e- mail : myagka@dec.gov.ua

For registration fee and conditions of participation, please contact:
– Daria HRYBKO, Project Manager of UkrComExpo LLC:
tel. +38 (099) 613-49-69, e- mail : migashkodasha@gmail.com

For sponsorship, partnership and advertising, please contact:
– Pavlo KYSHKO, Director of UkrComExpo LLC
tel. +38 (050) 443-14-34, e- mail : pavel.kishko@ukrcomexpo.com

The Organizing Committee of the Pharmaceutical Forum
«PHARMA@PACIENT IN FOCUS 2024. PHARMACOVIGILANCE»


Партнери та інформаційні партнери

thumbnail