Цефтолозан та тазобактам (ceftolozane / beta-lactamase inhibitor): зміни до інструкції для медичного застосування, пов’язані з безпекою, схвалені Центром оцінки та дослідження лікарських засобів FDA (CDER)

Центр оцінки та дослідження лікарських засобів (CDER) FDA  оприлюднив застереження  застосування лікарських засобів, що містять цефтолозан та тазобактам (ceftolozane / beta-lactamase inhibitor)  щодо ризику виникнення діареї, асоційованої з Clostridioides difficile, застереження застосування у окремих груп населення  та зниження ефективності у пацієнтів із вихідним кліренсом креатиніну.
Розділ «Попередження та запобіжні заходи»
Зниження ефективності у пацієнтів із вихідним кліренсом креатиніну від 30 до 50 мл/хв
Підкреслені доповнення та/або зміни:
У підгруповому аналізі дослідження фази 3 cIAI за участю дорослих пацієнтів показники клінічного одужання були нижчими у пацієнтів із вихідним рівнем CrCl від 30 до 50 мл/хв порівняно з пацієнтами з CrCl понад 50 мл/хв (Таблиця 5). Зменшення показників клінічного вилікування було більш помітним у групі цефтолозан; тазобактам плюс метронідазол порівняно з групою, яка отримувала меропенем. Подібна тенденція також спостерігалася в дослідженні cUTI. Контролюйте CrCl принаймні щодня у пацієнтів зі зміною функції нирок і відповідно коригуйте дозу цефтолозан; тазобактам (див. «Спосіб застосування та дози» (2.2)).
Таблиця 5: Клінічні показники лікування у дослідженні 3 фази дорослих пацієнтів із ЦІА за базовою функцією нирок (популяція MITT)
Діарея, асоційована з Clostridioides difficile
Переглянуто назву підрозділу; Підкреслені доповнення та/або зміни:
Повідомлялося про діарею, асоційовану з Clostridioides difficile (CDAD), майже для всіх системних антибактеріальних засобів, включаючи цефтолозан; тазобактам, і може варіюватися за ступенем тяжкості від легкої діареї до фатального коліту. Лікування антибактеріальними засобами змінює нормальну флору товстої кишки і може призвести до надмірного росту C. difficile.
Розділ «Побічні реакції»
Підкреслені  доповнення та/або зміни:
Наступні серйозні реакції більш детально описані в розділі Попередження та запобіжні заходи:
Реакції гіперчутливості [див. Застереження та запобіжні заходи (5.2)]
Діарея, пов’язана з Clostridioides difficile [див. Застереження та запобіжні заходи (5.3)]
Підрозділ «Досвід клінічних випробувань»
Великі зміни; будь ласка, зверніться до інструкції для медичного застосування.
Розділ «Застосування в окремих групах населення»
Підрозділ «Застосування у дітей»
Підкреслені доповнення та/або зміни:
Ускладнені інтраабдомінальні інфекції (cIAI) та ускладнені інфекції сечовивідних шляхів (cUTI), включаючи пієлонефрит
Безпека та ефективність цефтолозан; тазобактам для лікування cIAI та cUTI були встановлені у педіатричних пацієнтів у віці від народження до 18 років. Застосування цефтолозану; тазобактаму у цих вікових групах підтверджується доказами адекватних та добре контрольованих досліджень цефтолозан; тазобактам у дорослих із цІМП та cIAI та додатковими даними щодо фармакокінетики та безпеки педіатричних досліджень (див. Клінічна фармакологія (12.3) та Клінічні дослідження (14.1) та 14. ].
Профіль безпеки цефтолозану; тазобактаму у педіатричних пацієнтів був подібним до дорослих із cIAI та cUTI, які отримували цефтолозан; тазобактам (див. Побічні реакції (6.1)).
Немає достатньої інформації, щоб рекомендувати коригування дози для педіатричних пацієнтів віком до 18 років із cIAI та cUTI з eGFR 50 мл/хв/1,73 м2 або менше [див. Дозування та застосування (2.4) та Клінічна фармакологія (12.3)].
Цефтолозан; тазобактам не рекомендується дітям, які мають ШКФ 50 мл/хв/1,73 м2 або менше. Пацієнти-педіатри, народжені доношеними або недоношеними, можуть не мати ШКФ 50 мл/хв/1,73 м2 або більше при народженні або протягом перших кількох місяців життя.
Лікарняна бактеріальна пневмонія та бактеріальна пневмонія, пов’язана з вентиляцією легенів (HABP/VABP)
Безпека та ефективність застосування цефтолозану; тазобактаму у педіатричних пацієнтів не були встановлені для лікування HABP та VABP.
Підрозділ «Пацієнти з нирковою недостатністю»
Підкреслені доповнення та/або зміни:
Дорослі Пацієнти
Потрібне коригування дози для дорослих пацієнтів з CrCl 50 мл/хв або менше, включаючи дорослих пацієнтів з ТХПН на HD (див. «Спосіб застосування та дози» (2.2), «Застереження та заходи безпеки» (5.1) та «Клінічна фармакологія» (12.3)).
Пацієнти дитячого віку
Не було встановлено необхідність коригування дози у педіатричних пацієнтів віком від народження до 18 років із ШКФ 50 мл/хв/1,73 м2 або менше (див. Клінічна фармакологія (12.3)).

З оригінальним текстом можна ознайомитись за посиланням:

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/safetylabelingchanges/index.cfm?event=searchdetail.page&DrugNameID=391