thumbnail

Гіленія (fingolimod) – оновлені рекомендації щодо мінімізації ризику медикаментозного ураження печінки

Європейська медична агенція опублікувала звернення до спеціалістів системи охорони здоров’я (DHPC), що містить важливу інформацію для медичних працівників, які призначають лікарський засіб Гіленія:

Шановний медичний працівник!

За погодженням з Європейським медичним агентством (EMA) та [Національним компетентним органом], Новартіс інформує Вас про важливу оновлену інформацію, яка допоможе мінімізувати ризик виникнення медикаментозного ураження печінки (МУП) у пацієнтів, які отримують лікування лікарським засобом Гіленія (fingolimod).

Короткий зміст

 • Повідомлялося про випадки гострої печінкової недостатності, що вимагала трансплантації печінки, та клінічно значущих пошкоджень печінки у пацієнтів, які отримували fingolimod.
 • Рекомендації щодо моніторингу функцій печінки та критерії припинення лікування були оновлені з метою мінімізувати ризик виникнення МУП:
 • печінкові тести, включаючи рівень білірубіну у сироватці крові, слід проводити перед початком лікування та через 1, 3, 6, 9 та 12-й місяців терапії та періодично  2 місяці після припинення прийому fingolimod;
  • за відсутності клінічних симптомів, якщо трансамінази печінки:
  • перевищують верхню межу норми (ВМН) більше ніж у 3 рази, але менше ніж у 5 разів без збільшення рівня білірубіну в сироватці, частіше слід визначати рівні білірубіну та лужної фосфатази;
  • більше ніж у 5 разів перевищує ВМН і/або підвищений рівень білірубіну в сироватці крові – слід припинити застосування. У разі нормалізації, можна повторно розпочати прийом Гіленія (fingolimod) на основі ретельної оцінки користі та ризику для пацієнта.
 • за наявності клінічних симптомів, що свідчать про порушення функції печінки:
  • терміново провести визначення рівнів ферментів печінки та білірубіну і прийом слід припинити, у разі підтвердження значного ураження печінки.

Інформація щодо проблем з безпеки

Гіленія (fingolimod) показана як монотерапія, що модифікує рецидивуючий перебіг розсіяного склерозу для дорослих та дітей віком від 10 років:

– пацієнтам з високоактивним захворюванням, у яких повний та адекватний  курс лікування щонайменше одним лікарським засобом, що модифікує захворювання не показав терапевтичного ефекту, або

– пацієнти з швидкопрогресуючим тяжким ремітуючим перебігом розсіяного склерозу за наявністю 2 або більше інвалідизуючих загострень протягом року або виявлення на МРТ головного мозку одного або більше гадолінієпідсилених вогнищ чи збільшення кількості Т2-гіперінтенсивних вогнищ порівняно з попереднім МРТ.

Після останнього періодичного огляду даних з безпеки у пацієнтів, які отримували fingolimod, було зареєстровано три випадки печінкової недостатності, що потребували трансплантації печінки, в тому числі один із випадків з причинно-наслідковим зв’язком високого ступеню. Також повідомлялося про випадки клінічно значущих пошкоджень печінки. Ознаки ураження печінки, включаючи помітно підвищений рівень печінкових ферментів у сироватці крові та загальний білірубін, спостерігалися вже через десять днів після першої дози, а також повідомлялося про них після тривалого застосування.

Під час клінічного розвитку підвищення АЛТ в 3 рази або більше  спостерігалося у 8,0% дорослих пацієнтів, які отримували fingolimod у дозі 0,5 мг,  у 5 разів – 1,8%. Прийом fingolimod припинявся, якщо ВМН перевищувала 5-кратне значення. У деяких пацієнтів рецидив підвищення рівня печінкових трансаміназ відбувався після повторного призначення (re-challenge),  що підтверджувало зв’язок із fingolimod.

Підвищення рівня печінкових ферментів є дуже поширеною побічною реакцією на лікарський засіб, однак через серйозність та тяжкість нещодавно зареєстрованих випадків рекомендації щодо припинення терапії та моніторингу були посилені та уточнені. Рівень білірубін та печінкових ферментів слід перевіряти регулярно до 2 місяців після припинення прийому fingolimod. У разі виникнення симптомів, що наводять на думку про порушення функції печінки, прийом fingolimod слід припинити. У разі  підтвердження значного ураження  печінки лікування не слід відновлювати, якщо не буде встановлена ​​вірогідна альтернативна етіологія ознак та симптомів ураження печінки.

Інструкція для медичного застосування та навчальні матеріали щодо застосування Гіленії (fingolimod), включаючи чек-листи для лікарів, будуть оновлені з урахуванням цих нових рекомендацій.

Повний текст даного звернення до спеціалістів системи охорони здоров’я щодо безпеки застосування:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/directhealthcareprofessionalcommunicationdhpcgilenyafingolimodupdatedrecommendations_en.pdf

thumbnail