thumbnail

Лікарські засоби, що містять 5-фторурацил (fluorouracil) для внутрішньовеного введення, капецитабін (capecitabine) і тегафур (tegafur): тестування перед лікуванням для виявлення пацієнтів з дефіцитом дигідропіримідин дегідрогенази та підвищеним ризиком виникнення гострої токсичності

Європейська медична агенція опублікувала звернення до спеціалістів системи охорони здоров’я (DHPC), що містить важливу інформацію для медичних працівників, які призначають лікарські засоби, що містять fluorouracil для внутрішньовеного введення, капецитабін (capecitabine)  і тегафур (tegafur):

Шановний медичний працівник!

[Власник реєстраційного посвідчення/Заявник] лікарських засобів, що містять fluorouracil (i.v.),  capecitabine  та tegafur за погодженням з Європейським медичним агентством (EMA) та [Національним компетентним органом] повідомляє Вам про наступне:

Короткий зміст

  • Пацієнти з частковим або повним дефіцитом дигідропіримідин дегідрогенази (ДПД) мають підвищений ризик виникнення гострої токсичності під час лікування фторпіримідинами (Fluoropyrimidines (fluorouracil, capecitabine та tegafur)).
  • Перед початком лікування фторпіримідинами рекомендується проводити тестування на фенотип та/або генотип.
  • Лікування лікарськими засобами, що містять fluorouracil, capecitabine  або tegafur протипоказане пацієнтам із повним дефіцитом ДПД.
  • Розгляньте можливість зменшення початкової дози при лікуванні пацієнтів з частковим дефіцитом ДПД.
  • Терапевтичний моніторинг лікарських засобів (ТМЛЗ), що містять fluorouracil може покращити клінічні результати у пацієнтів, які отримують постійні інфузії.

Інформація щодо проблем з безпеки

Fluoropyrimidines складаються з групи протиракових лікарських засобів, включаючи 5- fluorouracil та його проліки capecitabine  та tegafur в різних лікарських формах:

  • Парентеральний 5-fluorouracil: компонент стандартної терапії різних злоякісних пухлин, включаючи рак прямої кишки, підшлункової залози, шлунку, молочної залози, голови та шиї, в основному застосовується в поєднанні з іншими протипухлинними засобами;
  • Capecitabine: пероральні проліки 5-fluorouracil, призначений для лікування колоректального, шлункового та раку молочної залози;
  • Тегафур: пероральні проліки 5-fluorouracil, доступний <у вигляді монотерапії або> у поєднанні з двома модуляторами метаболізму 5-fluorouracil, gimeracil та oteracil, для лікування раку шлунку.

ДПД є обмежуючим швидкість ферментом в катаболізмі 5-fluorouracil. Діяльність ДПД може сильно змінюватися. Повний дефіцит ДПД зустрічається рідко (0,01-0,5% представників європеоїдної раси). За оцінками, частковий дефіцит ДПД має 3-9% населення європеоїдної раси.

Порушення функції ферменту ДПД призводить до підвищеного ризику гострої або небезпечної для життя токсичності у пацієнтів, які отримують 5-fluorouracil або його проліки. Незважаючи на негативні результати тестів на дефіцит ДПД, все ж може спостерігатися гостра токсичність.

  • Пацієнти з повною недостатністю ДПД мають високий ризик небезпеки для життя або смертельної токсичності і не повинні лікуватися fluoropyrimidines.
  • Пацієнти з частковою недостатністю ДПД мають підвищений ризик гострої та потенційно небезпечної для життя токсичності. Слід враховувати зменшену початкову дозу, щоб обмежити ризик гострої токсичності. Наступні дози можуть бути збільшені за відсутності серйозної токсичності, оскільки ефективність зменшеної дози не встановлена.

Тестування активності ДПД перед лікуванням

Для виявлення пацієнтів із ризиком гострої токсичності рекомендується проводити тестування на дефіцит ДПД перед лікуванням, незважаючи на невизначеність щодо оптимальної методології тестування.

Обидва генотипування кодуючого гена ДПД та фенотипування шляхом вимірювання рівня урацилу в крові є прийнятними методами.

Слід розглянути <Національні> <Клінічні> вказівки щодо генотипування та фенотипування ДПД.>

Повний текст даного звернення до спеціалістів системи охорони здоров’я щодо безпеки застосування:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/dhpc/5-fluorouracilivcapecitabinetegafurcontainingproductspretreatmenttestingidentifydpd_en.pdf

thumbnail