thumbnail

Щодо внесення змін до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять карбоплатин (carboplatin)

Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) на підставі оцінки аналізу Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) для лікарських засобів, що містять карбоплатин (carboplatin), зробив наступні висновки.

Синдром Куніса визначається як будь-який опосередкований алергією гострий коронарний синдром, включаючи тромбоз стента внаслідок анафілактоїдних процесів, тому його можна розглядати як коронарний синдром у разі алергічних/анафілактичних реакцій. Клінічні прояви цього синдрому завжди пов’язані з субклінічними, клінічними, гострими або хронічними алергічними реакціями, що супроводжуються серцевою симптоматикою.

Сумарно 8 випадків було відібрано зі звітів, наданих власниками реєстраційних посвідчень (ВРП) у їхньому огляді (також підтверджено запитом, проведеним у базі даних Eudravigilance), що підтверджують синдром Куніса при застосуванні карбоплатину (carboplatin).

5 із 8 випадків виникнення вазоспазму коронарних артерій, що викликаний карбоплатином (carboplatin), були отримані зі звітів, що були задокументовані в опублікованій літературі. Зокрема, два випадки, у яких повідомили про бажаний термін (БТ) «Синдром Куніса», один випадок з БТ «Артеріоспазм коронарних судин» і два випадки з БТ «Стенокардія, пов’язана з реакцією гіперчутливості». Серед цих літературних випадків два (Baroni M, et al. Journal of Cardiology Cases 4: e58-e61, № 1, серпень 2011; Tambe V et al. American Journal of Therapeutics. /листопад/2020; 27) були добре описані та надали докази можливого причинно-наслідкового зв’язку між виникненням синдромому Куніса та застосуванням  карбоплатину (carboplatin)  з ознаками на ЕКГ, що свідчать про гострий коронарний синдром. Один випадок (Martin R. et al. Cancer Chemother. Pharmacol. 2002; 50:429-431) був описаний у комплексній терапії з кількома лікарськими засобами, а інший (Mark A. et al., American Journal of Obstetrics and Gynecology) не мав ознаки на ЕКГ. Тим не менш, обидва випадки мали можливий зв’язок щодо виникнення синдрому Куніса, що пов’язаний із застосуванням карбоплатину (carboplatin), на підставі часового зв’язку та діагностичних критеріїв. У п’ятому випадку (Shuichi Y et al. Journal of Japanese Circulation Journal, 1996, том 1996, стор. 185-188), з летальним наслідком, було зазначено етопозид (etoposide) як спотворюючий  фактор. Проте автори описали часовий зв’язок із карбоплатином і діагностичними критеріями, вірогідними при синдромі Куніса.

Три повідомлення про випадки надійшли від медичних працівників. Ці три менш задокументовані випадки розглядаються як такі, що мають значення для цього огляду.

Загалом у семи випадках у пацієнтів спостерігалися серцеві симптоми в контексті гіперчутливості/анафілаксії з часовим зв’язком, сумісним з діагнозом синдрому Куніса, що також підтверджувалося даними ЕКГ (підйом сегмента ST, задокументований у 5 випадках). Інформація про результати візуалізації перфузії міокарда, серцевих ферментів і коронарографії не повідомлялася.

У більшості випадків явища зникали після лікування нітрогліцерином та/або кортикостероїдами.

Алергічні реакції/гіперчутливість уже внесені до переліку побічних реакцій та важливого ідентифікованого ризику для карбоплатину. Крім того, статті про протипухлинні препарати  та кардіотоксичність документують, що лікарські засоби, що містять платину, такі як цисплатин, карбоплатин і оксаліплатин, можуть індукувати синдром Куніса, як правило, тип I та/або тип II.

На основі огляду спонтанних повідомлень, літератури та біологічної правдоподібності зроблено висновок про наявність обґрунтованих доказів, які свідчать про причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням карбоплатину та розвитком синдрому Куніса. Оскільки повідомлялося про реакції гіперчутливості, пов’язані з терапією карбоплатином, і пацієнти з уже наявною коронарною хворобою або з факторами ризику коронарної хвороби мають вищий ризик більш тяжкого синдрому Куніса з прогресуванням до інфаркту міокарда, вважається важливим повідомити медичних працівників та пацієнтів про ознаки та симптоми, які потребують пильної уваги.

Координаційна група з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури для людини (CMDh) погоджується з науковими висновками, зробленими PRAC.

На основі наукових висновків CMDh вважає, що співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять карбоплатин (carboplatin) залишається незмінним за умови внесення відповідних змін до інструкцій для медичного застосування.

Зміни, які повинні бути включені у відповідні розділи інструкцій для медичного застосування (новий текст підкреслений жирним шрифтом, видалений текст закреслено).

Розділ «Особливості застосування»

Слід додати наступні попередження:

Реакції гіперчутливості

[…]

Були повідомлення про реакції гіперчутливості, які прогресували до синдрому Куніса (гострий алергічний коронарний артеріоспазм, який може призвести до інфаркту міокарда, див. розділ «Побічні реакції»).

Розділ «Побічні реакції»

Серцеві розлади: частота «невідомо»: синдром Куніса

Перелік лікарських засобів, що містять карбоплатин (carboplatin) та дозволені для застосування на території України (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 01.12.2022) (13.8 Кб) (Завантажено: 09.12.2022 13:03:18)

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст, що розміщений за посиланням:

LINK
thumbnail