thumbnail

Зміни інформації з безпеки лікарських засобів, що містять траметиніб (trametinib) за результатами засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 08 – 11 січня 2024 року

Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку проведення експертизи заявник повинен вносити зміни до інструкції для медичного застосування лікарського засобу у разі отримання нових даних, включаючи приведення інструкції для медичного застосування у відповідність до затвердженої інструкції для медичного застосування оригінального (референтного) лікарського засобу та гарантувати, що інформація про лікарський засіб відповідає сучасним науковим знанням.

Європейська медична агенція (EМА) оприлюднила протокол засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 08 – 11 січня 2024 року. За результатами засідання було прийнято рішення про необхідність внесення змін з безпеки до реєстраційних матеріалів/інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять траметиніб (trametinib).

Траметиніб (trametinib) – MEKINIST – PSUSA/00010262/202305

На основі оцінки регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) PRAC переглянув співвідношення користь/ризик лікарського засобу MEKINIST (trametinib) та надав наступні рекомендації.

Резюме рекомендацій та висновків

  • На основі аналізу даних з безпеки та ефективності, співвідношення користь/ризик лікарського засобу MEKINIST (trametinib) для затверджених показань залишається незмінним.
  • Незважаючи на це, інструкцію для медичного застосування слід оновити, включивши атріовентрикулярну блокаду (AV-блокада) як побічну реакцію з частотою «невідомо». Таким чином, існуючі положення інструкції для медичного застосування повинні бути змінені1.
  • У наступному РОЗБ власник реєстраційного посвідчення повинен надати кумулятивний огляд випадків подовження інтервалу QT та пов’язаних з ним станів, а також випадків синкопе для моно- та комбінованої терапії траметинібом (trametinib) і дабрафенібом, включаючи дані клінічних досліджень, післяреєстраційних звітів та наукової літератури, обговорити можливу біологічну вірогідність та механізм дії, а також необхідність оновлення інструкції для медичного застосування лікарського засобу, якщо це є обґрунтованою необхідністю.

1Оновлення розділу «Побічні реакції» інструкції для медичного застосування. Звіт з оцінки ризиків та рекомендація PRAC передаються до CHMP для прийняття рішення.

 

Наукові висновки Комітету з лікарських засобів для людини EMA (CHMP) та обґрунтування необхідності внесення змін до реєстраційних матеріалів

Траметиніб (trametinib) – EMEA/H/C/PSUSA/00010262/202305

Беручи до уваги звіт PRAC про оцінку РОЗБ для лікарських засобів, що містять траметиніб (trametinib), наукові висновки PRAC є наступними.

З огляду на наявні дані про AV-блокаду з клінічних досліджень, літератури, спонтанних повідомлень, включаючи в деяких випадках тісний часовий зв’язок, випадки з позитивним тестом на застосування та відміну лікарського засобу (de-challenge), а також те, що для траметинібу (trametinib) відомі побічні реакції з боку серця, перелічені в інструкції для медичного застосування, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням траметинібу (trametinib) та AV-блокадою є принаймні обґрунтовано можливим. PRAC дійшов висновку, що інструкція для медичного застосування лікарських засобів, які містять траметиніб (trametinib), повинна бути змінена відповідним чином.

На підставі наукових висновків щодо траметинібу (trametinib), CHMP вважає, що співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять траметиніб (trametinib) залишається незмінним за умови внесення запропонованих змін до інструкції для медичного застосування.

Перелік лікарських засобів, що містять траметиніб (trametinib) та дозволені до медичного застосування в України (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 16.04.2024).

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст розміщений за посиланнями:

LINK LINK LINK
thumbnail