thumbnail

Нові заходи щодо мінімізації ризику розвитку менінгіоми при застосуванні лікарських засобів, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone)

Комітет EMA (Євпропейське медичне агентство) з лікарських засобів для людини (CHMP) схвалив рекомендацію Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC), який дійшов висновку, що переваги лікарських засобів, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone), переважають ризики.

Менінгіома – це пухлина оболонок, що покривають головний і спинний мозок. Зазвичай вони є доброякісною і не вважається онкологічним захворюванням, але через її розташування в головному і спинному мозку та навколо них менінгіоми в рідкісних випадках можуть викликати серйозні проблеми. CHMP рекомендував, щоб лікарські засоби, що містять високі дози номегестролу (nomegestrol) [3,75 – 5 мг] або високі дози хлормадинону (chlormadinone) [5 – 10 мг], застосовувалися у найнижчій ефективній дозі та протягом найкоротшого можливого терміну, і тільки тоді, коли інші методи лікування є недоцільними. Крім того, низько- та високодозовані номегестрол- або хлормадинонвмісні лікарські засоби не можна застосовувати пацієнтам з менінгіомою або менінгіомою в анамнезі.

Окрім обмеження використання високих доз лікарських засобів, CHMP рекомендував пацієнтам спостерігати за  симптомами розвитку менінгіоми, які можуть включати зміни зору, втрату нюху, слуху або дзвін у вухах,  головні болі, втрату пам’яті, судоми та слабкість в руках або ногах. Якщо у пацієнта виявлена менінгіома, лікування цими лікарськими засобами необхідно остаточно припинити.

Інструкція для медичного застосування лікарських засобів, що містять високі дози номогестролу (nomegestrol) або хлормадинону (chlormadinone) також буде оновлена, щоб включити менінгіому як рідкісну побічну реакцію.

Рекомендації розроблені на основі огляду PRAC наявних даних, включаючи післяреєстраційні дані з безпеки та результати двох нещодавніх епідеміологічних досліджень. Ці дані показали, що ризик виникнення менінгіоми зростає зі збільшенням дози та тривалості лікування. CHMP схвалив оцінку PRAC щодо цього ризику.

Висновок CHMP було надіслано до Європейської комісії, яка винесе юридично обов’язкове рішення, дійсне на території ЄС.

Інформація для пацієнта

 • Повідомлялося про виникнення менінгіом при застосуванні лікарських засобів, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone).
 • Цей ризик, який є дуже низьким, підвищується, якщо лікарські засоби застосовують у високих дозах (3,75–5 мг для номегестролу та 5–10 мг для хлормадинону) і протягом тривалого часу.
 • Тому EMA рекомендує, щоб ці лікарські засоби застосовували лише в найнижчій ефективній дозі та протягом найкоротшого періоду. Вищі дози (3,75–5 мг номегестролу та 5–10 мг хлормадинону) слід розглядати, лише якщо інші методи лікування неможливі.
 • Вам не слід призначати або застосовувати лікарські засоби, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone), якщо у вас є менінгіома або вона була в минулому.
 • Негайно зверніться до свого лікаря, якщо ви відчуваєте двоїння або розмитість зору, втрату слуху або дзвін у вухах, втрату нюху, головні болі, які посилюються з часом, втрату пам’яті, судоми та слабкість у руках або ногах.
 • Якщо у вас діагностовано менінгіому під час застосування лікарського засобу, що містить номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone), ваш лікар припинить лікування цим лікарським засобом.
 • Ризик менінгіоми може зменшитися після припинення лікування лікарськими засобами, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone).

Інформація для медичних працівників

 • Повідомлялося про виникнення менінгіом (поодиноких і множинних) при застосуванні лікарських засобів, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone), особливо у високих дозах і протягом тривалого часу. Ризик зростає зі збільшенням кумулятивних доз.
 • Застосування цих лікарських засобів у високих дозах має бути обмежено ситуаціями, коли інші методи лікування вважаються недоречними, і їх слід застосовувати в найнижчій ефективній дозі та протягом найкоротшого періоду.
 • Лікарські засоби, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone), протипоказані пацієнтам з менінгіомою або менінгіомою в анамнезі.
 • Слід спостерігати за пацієнтами щодо ознак і симптомів менінгіом відповідно до клінічної практики. Якщо у пацієнта діагностовано менінгіому, лікування цими лікарськими засобами слід остаточно припинити.
 • Наявні дані свідчать про те, що ризик виникнення менінгіоми зменшується після припинення лікування лікарськими засобами, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone).

Звернення до спеціалістів системи охорони здоров’я (DHPC) буде вчасно надіслано медичним працівникам, які призначають або відпускають лікарський засіб.

DHPC також буде опубліковано на сайті ДЕЦ МОЗ України (https://www.dec.gov.ua/materials/likarski-zasoby-shho-mistyat-nomegestrol-nomegestrol-abo-hlormadynon-chlormadinone-zahody-dlya-minimizacziyi-ryzyku-rozvytku-meningiomy/?role=applicant).

Детальніше про лікарський засіб

Лікарські засоби, що містять номегестролу ацетат (nomegestrol acetate) або хлормадинону ацетат (chlormadinone acetate), доступні у вигляді таблеток для перорального застосування. Вони доступні окремо або в комбінації з естрогенами для лікування гінекологічних розладів, таких як аменорея та інші порушення менструального циклу, маткова кровотеча, ендометріоз, чутливість грудей, а також як замісна гормональна терапія або засоби контрацепції.

Детальніше про процедуру

Перегляд лікарських засобів, що містять номегестрол (nomegestrol) або хлормадинон (chlormadinone), було розпочато на запит Франції відповідно до статті 31 Директиви 2001/83/ЄС.

Огляд вперше був проведений Комітетом з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) , який надав низку рекомендацій.

Рекомендації PRAC були надіслані до Комітету з лікарських засобів для людини (CHMP), який прийняв відповідне рішення. Тепер висновок CHMP буде передано до Європейської комісії, яка згодом прийме остаточне юридично обов’язкове рішення, яке буде застосоване в усіх державах-членах ЄС.

Зміни до відповідних розділів інструкції для медичного застосування

Лікарські засоби, що містять високі дози хлормадинону (chlormadinone) (5-10 мг) і номегестролу (nomegestrol) (3,75-5 мг)

 

 1. Лікарські засоби, що містять хлормадинону (5-10 мг) і номегестролу (3,75 – 5 мг) у високих дозах – монотерапія:

Розділ «Показання»

Цей розділ повинен містити:

Застосування [хлормадиноном/номегестролом] за вищезазначеними показаннями має бути обмежено ситуаціями, коли інші методи лікування вважаються недоречними.

Розділ «Спосіб застосування та дози»

Дозування слід переглянути таким чином:

Лікування [хлормадиноном/номегестролом] повинно обмежуватися найнижчою ефективною дозою та найкоротшою тривалістю.

Розділ «Протипоказання»

Слід розглянути наступні протипоказання:

 • Менінгіома або менінгіома в анамнезі.

Розділ «Особливості застосування»

Попередження слід додати таким чином:

Менінгіома:

Повідомлялося про розвиток менінгіом (поодиноких і множинних) у зв’язку із застосуванням [хлормадинону/номегестролу], особливо у високих дозах і протягом тривалого часу (від кількох місяців до років). Слід спостерігати за пацієнтами щодо ознак і симптомів менінгіом відповідно до клінічної практики. Якщо у пацієнта діагностовано менінгіому, будь-яке лікування лікарськими засобами, що містять [хлормадинон/номегестрол], має бути припинено.

Є деякі докази того, що ризик менінгіоми може зменшитися після припинення лікування [хлормадиноном/номегестролом].

Розділ «Побічні реакції»

Наступну побічну реакцію слід додати до підрозділу «Доброякісні, злоякісні та неуточнені новоутворення (включаючи кісти і поліпи)» з частотою «Рідко»:

 • Менінгіома

Розділ «Фармакологічні властивості»

Додати таке формулювання:

Менінгіома

На основі результатів когортного епідеміологічного дослідження у Франції було виявлено кумулятивний дозозалежний зв’язок між застосуванням [хлормадинону/ номегестролу] і розвитком менінгіоми. Це дослідження базувалося на даних Французької служби медичного страхування (SNDS – Système National des Données de Santé) і включало популяцію [хлормадинону: 828 499 / номегестролу: 1 060 779] жінок, які застосовували таблетки [2–10 мг хлормадинону ацетату/3,75–5 мг номегестролу ацетату]. Захворюваність менінгіомою, яку лікували за допомогою хірургічного втручання або променевої терапії, порівнювали між жінками, які зазнали впливу [хлормадинону ацетату (сукупна доза >0,36 г)/номегестролу ацетату (сукупна доза >0,15 г)], і жінок, які зазнали дуже незначного впливу [хлормадинону ацетату (сукупна доза) ≤0,36 г)/ номегестролу ацетат (кумулятивна доза ≤0,15 г)]. Спостерігалося кумулятивне співвідношення доза-реакція.

[для хлормадинону]

Кумулятивна доза хлормадинону ацетату Рівень захворюваності (у пацієнто-роках) HRadj (95% ДІ)а
Злегка експонований (≤0,36 г) 6.8/100,000 Ref.
Під впливом > 0,36 18.5/100,000 4.4 [3.4-5.8]
1.44 – 2.88 г 11.3/100,000 2.6 [1.4-4.7]
2.88 – 5.76 г 12.4/100,000 2.5 [1.5-4.2]
5.76 – 8.64 г 23.9/100,000 3.8 [2.3-6.2]
Більше 8.64 г 47.0/100,000 6.6 [4.8-9.2]

а Скоригований коефіцієнт ризику (HR) на основі віку; кумулятивна доза та вік розглядаються як змінні, що залежать від часу

Кумулятивна доза 1,44 г, наприклад, може відповідати приблизно 5 місяцям лікування 10 мг/добу.

[для номегестролу]

Кумулятивна доза номегестролу ацетату Рівень захворюваності (у пацієнто-роках) HRadj (95% CI)а
Злегка експонований (≤0,15 г) 7.0/100,000 Ref.
Під впливом > 0,15 19.3/100,000 4.5 [3.5-5.7]
1.2 – 3.6 г 17.5/100,000 2.6 [1.8-3.8]
3.6 – 6 г 27.6/100,000 4.2 [2.7-6.6]
Більше 6 г 91.5/100,000 12.0 [8.8-16.5]

а  Скоригований коефіцієнт ризику (HR) на основі віку; кумулятивна доза та вік розглядаються як змінні, що залежать від часу

[Висока доза номегестролу 5 мг – монотерапія]:

Кумулятивна доза 1,2 г, наприклад, може відповідати 18 місяцям лікування 5 мг/день протягом 14 днів кожного місяця.

[Висока доза номегестролу 3,75 мг – монотерапія]:

Кумулятивна доза 1,2 г, наприклад, може відповідати 23 місяцям лікування 3,75 мг/день протягом 14 днів кожного місяця.

 1. Висока доза номегестролу (3,75 мг) – у комбінації з естрадіолом:

Розділ «Показання»

Цей розділ має бути виправлено таким чином:

Застосування номегестролу ацетату в комбінації з естрадіолом за вищевказаними показаннями має бути обмежено ситуаціями,  коли інші методи лікування вважаються недоречними.

Розділ «Спосіб застосування та дози»

Дозування слід переглянути таким чином:

Лікування має обмежуватися найнижчою ефективною дозою та найкоротшою тривалістю.

Розділ «Протипоказання»

Слід розглянути наступні протипоказання:

 • Менінгіома або менінгіома в анамнезі.

Розділ «Особливості застосування»

Попередження слід додати таким чином:

Менінгіома:

Повідомлялося про розвиток менінгіом (поодиноких і множинних) у зв’язку із застосуванням номегестролу ацетату, особливо у високих дозах і протягом тривалого часу (від кількох місяців до років). Слід спостерігати за пацієнтами щодо ознак і симптомів менінгіом відповідно до клінічної практики. Якщо у пацієнта діагностовано менінгіому, будь-яке лікування лікарськими засобами, що містять номегестролу ацетат, слід припинити як запобіжний захід. Є деякі докази того, що ризик розвитку менінгіоми може зменшитися після припинення лікування номегестролу ацетатом.

Розділ «Побічні реакції»

Наступну побічну реакцію слід додати до підрозділу «Доброякісні, злоякісні та неуточнені новоутворення (включаючи кісти і поліпи)» з частотою «Рідко»:

 • Менінгіома

Розділ «Фармакологічні властивості»

Менінгіома

На основі результатів когортного епідеміологічного дослідження у Франції було виявлено кумулятивний дозозалежний зв’язок між застосуванням номегестролу ацетату і виникненням менінгіоми. Це дослідження базувалося на даних Французької служби медичного страхування (SNDS – Système National des Données de Santé) і охоплювало популяцію з 1 060 779 жінок, які приймали таблетки номегестролу ацетату по 3,75–5 мг. Захворюваність менінгіомою, яку лікували за допомогою хірургічного втручання або променевої терапії, порівнювали між жінками, які отримували номегестролу ацетат (кумулятивна доза >0,15 г), і жінками, які мали дуже незначний вплив номегестролу ацетату (кумулятивна доза ≤0,15 г). Спостерігалося кумулятивне співвідношення доза-реакція.

Кумулятивна доза номегестролу ацетату Рівень захворюваності (у пацієнто-роках) HRadj (95% CI)а
Злегка експонований (≤0,15 г) 7.0/100,000 Ref.
Під впливом > 0,15 19.3/100,000 4.5 [3.5-5.7]
1.2 – 3.6 г 17.5/100,000 2.6 [1.8-3.8]
3.6 – 6 г 27.6/100,000 4.2 [2.7-6.6]
Більше 6 г 91.5/100,000 12.0 [8.8-16.5]

а  Скоригований коефіцієнт ризику (HR) на основі віку; кумулятивна доза та вік розглядаються як змінні, що залежать від часу

Кумулятивна доза 1,2 г, наприклад, може відповідати 23 місяцям лікування 3,75 мг/день протягом 14 днів кожного місяця.

Лікарські засоби, що містять низькі дози хлормадинону (1-2 мг) і номегестролу (2,5 мг).

 

 1. Низька доза хлормадинону (2 мг) – монотерапія:

Розділ «Протипоказання»

Слід розглянути наступні протипоказання:

 • Менінгіома або менінгіома в анамнезі.

Розділ «Особливості застосування»

Необхідно ввести наступний параграф:

Менінгіома:

Повідомлялося про розвиток менінгіом (поодиноких і множинних) у зв’язку із застосуванням хлормадинону ацетату, особливо у високих дозах і протягом тривалого часу (кілька років). Слід спостерігати за пацієнтами щодо ознак і симптомів менінгіом відповідно до клінічної практики. Якщо у пацієнта діагностовано менінгіому, будь-яке лікування лікарськими засобами, що містять хлормадинону ацетат, слід припинити як запобіжний захід. Є деякі докази того, що ризик менінгіоми може зменшитися після припинення лікування хлормадинону ацетатом.

 1. Низькі дози хлормадинону (1 і 2 мг) – у комбінації з етинілестрадіолом:

Розділ «Протипоказання»

Слід вказати такі протипоказання:

 • Менінгіома або менінгіома в анамнезі.

Розділ «Особливості застосування»

Попередження слід додати таким чином:

Менінгіома:

Повідомлялося про виникнення менінгіом (поодиноких і множинних) у зв’язку із застосуванням хлормадинону ацетату, особливо у високих дозах і протягом тривалого часу (кілька років). Слід спостерігати за пацієнтами щодо ознак і симптомів менінгіом відповідно до клінічної практики. Якщо у пацієнта діагностовано менінгіому, будь-яке лікування лікарськими засобами, що містять хлормадинону ацетат, слід припинити як запобіжний захід. Є деякі докази того, що ризик менінгіоми може зменшитися після припинення лікування хлормадинону ацетатом.

 1. Низька доза номегестролу (2,5 мг) – у комбінації з естрадіолом:

Розділ «Протипоказання»

Слід розглянути наступні протипоказання:

 • Менінгіома або менінгіома в анамнезі.

Розділ «Особливості застосування»

Попередження слід додати таким чином:

Менінгіома:

Повідомлялося про виникнення менінгіом (поодиноких і множинних) у зв’язку із застосуванням номегестролу ацетату, особливо у високих дозах і протягом тривалого часу (кілька років). Слід спостерігати за пацієнтами щодо ознак і симптомів менінгіом відповідно до клінічної практики. Якщо у пацієнта діагностовано менінгіому, будь-яке лікування лікарськими засобами, що містить номегестролу ацетат, слід припинити як запобіжний захід. Є деякі докази того, що ризик розвитку менінгіоми може зменшитися після припинення лікування номегестролу ацетатом.

Перелік лікарських засобів, що містять nomegestrol та chlormadinone, та дозволені для медичного застосування на території України (за даними Державного реєстру станом на 03.01.2022). (11.5 Кб) (Завантажено: 25.01.2023 10:15:48)

З оригінальним текстом даної публікації можна ознайомитись за відповідними посиланнями:

LINK LINK LINK
thumbnail