thumbnail

Щодо внесення змін до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять беміпарин (bemiparin)

Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку проведення експертизи заявник повинен вносити зміни до інструкції для медичного застосування лікарського засобу у разі отримання нових даних, включаючи приведення інструкції для медичного застосування у відповідність до затвердженої інструкції для медичного застосування оригінального (референтного лікарського засобу) та гарантувати, що інформація про лікарський засіб відповідає сучасним науковим знанням.

Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC), на підставі аналізу Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) для лікарських засобів, що містять беміпарин (bemiparin), зробив наступні висновки.

З огляду на наявні дані з літератури та спонтанних повідомлень про перехресну реактивність між беміпарином (bemiparin)  та низькомолекулярними гепаринами та/або нефракціонованими гепаринами,  PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням беміпарину (bemiparin) і виникненням реакцій перехресної реактивності є принаймні можливим. PRAC дійшов висновку, що в інструкцію для медичного застосування лікарських засобів, що містять беміпарин (bemiparin), слід внести відповідні зміни.

Оновлення розділу «Протипоказання» стосовно гіперчутливості.

Координаційна група з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури – для людини (CMDh) погоджується з науковими висновками, зробленими PRAC.

На підставі наукових висновків CMDh вважає, що співвідношення  користь/ризик лікарських засобів, що містять беміпарин (bemiparin) залишається незмінним з урахуванням запропонованих змін до інструкцій для медичного застосування.

Зміни, які повинні бути включені у відповідні розділи інструкцій для медичного застосування (новий текст підкреслений жирним шрифтом, видалений текст закреслено).

Розділу «Протипоказання»

Протипоказання слід змінити наступним чином:

Підвищена чутливість до беміпарину або до будь-якої з допоміжних речовин.

Підвищена чутливість до гепарину або його похідних, включаючи інші низькомолекулярні гепарини, або речовин свинячого походження.

Перелік лікарських засобів, що містять беміпарин (bemiparin) і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 08.03.2023) (10.3 Кб) (Завантажено: 24.03.2023 08:38:42)

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст, що розміщений за посиланням:

LINK
thumbnail