Зміни інформації з безпеки лікарських засобів, що містять гідрохлоротіазид (hydrochlorothiazide), спіронолактон (spironolactone) за результатами засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляд (PRAC) від 30 серпня – 02 вересня 2021 року

Європейська медична агенція (ЄМА) оприлюднила протокол засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 30 серпня – 02 вересня 2021 року. За результатами засідання було прийнято рішення про необхідність внесення змін з безпеки до реєстраційних матеріалів/інструкції для медичного застосування деяких лікарських засобів

Гідрохлоротіазид (hydrochlorothiazide), спіронолактон (spironolactone) – PSUSA/00001662/202101

Передумова

Гідрохлоротіазид є діуретиком, а спіронолактон – антимінералокортикоїдом. Комбінація гідрохлоротіазид/спіронолактон показана для лікування набряку пацієнтів із застійною серцевою недостатністю, цирозом печінки з набряком та/або асцитом та нефротичним синдромом.

На основі оцінки регулярно оновлюваного звіту з безпеки (РОЗБ) PRAC переглянув співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять гідрохлоротіазид/спіронолактон, та надав наступні рекомендації.

Резюме рекомендацій та висновків

  • На основі огляду даних щодо безпеки та ефективності, співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять гідрохлоротіазид/спіронолактон, у затверджених показаннях залишається незмінним.
  • Тим не менш, інструкцію для медичного застосування слід оновити, щоб додати попередження про гостру респіраторну токсичність. Крім того, слід додати побічну реакцію гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) з частотою «дуже рідко».

Тому інструкцію для медичного застосування слід оновити*.

  • У наступному РОЗБ власники реєстраційного посвідчення повинні контролювати випадки втрати лібідо, вестибулодінії та диспареунії, пов’язана із застосуванням спіронолактону у пацієнтів жіночої статі.

PRAC вважає, що ризик ГРДС також має значення для всіх лікарських засобів, що містять гідрохлоротіазид як монопрепарат і у фіксованій(их) комбінації(ях) доз, окрім гідрохлортіазид/спіронолактон. Подальший розгляд має бути надано CMDh.

*Оновлення розділів “Особливості застосування” та “Побічні реакції” інструкції для медичного застосування.

Перелік лікарських засобів, що містять гідрохлоротіазид (hydrochlorothiazide) та комбінації та дозволені до медичного застосування в України (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 03.08.2022). (52 Кб) (Завантажено: 18.08.2022 06:48:23)

Наукові висновки та обґрунтування необхідності внесення змін до реєстраційних матеріалів

Беручи до уваги звіт PRAC про оцінку РОЗБ для лікарських засобів, що містять гідрохлоротіазид (hydrochlorothiazide), спіронолактон (spironolactone) наукові висновки є такими:

З урахуванням наявних даних про гостру респіраторну токсичність, включаючи гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) з літератури, спонтанних повідомлень з деякими випадками тісного часового зв’язку, позитивним тестом на повторне призначення (re-challenge) та з урахуванням правдоподібного механізму дії, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між гідрохлортіазидом / спіронолактоном та ГРДС є встановленим та що потрібне попередження для інформування фахівців охорони здоров’я про гостру респіраторну токсичність.

PRAC дійшов висновку, що інструкція для медичного застосування лікарських засобів, що містять гідрохлоротіазид (hydrochlorothiazide), спіронолактон (spironolactone), має бути змінена відповідним чином.

Координаційна група з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури для людини (CMDh) погоджується з науковими висновками PRAC.

CMDh вважає, що співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять гідрохлоротіазид (hydrochlorothiazide), спіронолактон (spironolactone), залишається незмінним з урахуванням запропонованих змін до інструкцій для медичного застосування.

Поправки, які повинні бути включені у відповідні розділи інструкції для медичного застосування (новий текст підкреслений жирним шрифтом, видалений текст закреслено).

Розділ «Особливості застосування»

Гідрохлортіазид

Попередження слід додати таким чином:

Гостра респіраторна токсичність

Дуже рідкісні важкі випадки гострої респіраторної токсичності, включаючи гострий респіраторний дистрес-синдром. Після прийому гідрохлортіазиду повідомлялося про дуже рідкісні важкі випадки гострої респіраторної токсичності, включаючи ГРДС. Набряк легень зазвичай розвивається протягом декількох хвилин або годин після прийому гідрохлоротіазиду. На початку захворювання симптоми включають задишку, лихоманку, погіршення стану легень та гіпотензію. Якщо є підозра на ГРДС, гідрохлортіазид слід припинити та провести відповідне лікування. Гідрохлоротіазид не слід призначати пацієнтам, які раніше перенсли ГРДС після прийому гідрохлортіазиду.

Розділ «Побічні реакції»

Наступні побічні реакції слід внести до розділу «З боку респіраторного тракту, органів середостіння та грудної клітки» з частотою «дуже рідко»:

Гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) (див. розділ «Особливості застосування»)

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст розміщений за посиланням:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/minutes/minutes-prac-meeting-30-august-2-september-2021_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/hydrochlorothiazide/spironolactone-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information/00001662/202101_en.pdf