thumbnail

Зміни інформації з безпеки лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) за результатами засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 28 листопада – 1 грудня 2022 року

Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку проведення експертизи заявник повинен вносити зміни до інструкції для медичного застосування лікарського засобу у разі отримання нових даних, включаючи приведення інструкції для медичного застосування у відповідність до затвердженої інструкції для медичного застосування оригінального (референтного) лікарського засобу та гарантувати, що інформація про лікарський засіб відповідає сучасним науковим знанням.

Європейська медична агенція (EМА) оприлюднила протокол засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 28 листопада – 1 грудня 2022 року. За результатами засідання було прийнято рішення про необхідність внесення змін з безпеки до реєстраційних матеріалів/інструкції для медичного застосування деяких лікарських засобів.

Подальше відстеження PSUR/PSUSA

Метотрексат (methotrexate)  –  EMEA/H/C/003983/LEG 005

Сфера застосування: Комплексні огляди наявних доказів щодо механізму генотоксичної дії метотрексату (methotrexate) відповідно до висновків процедури єдиної оцінки PSUR (PSUSA) (PSUSA/00002014/202110), завершеної в червні 2022 року.

Передумова

Після оцінки останнього(их) поданого(их) PSUR(ів) на лікарський(і) засіб(и), що містять метотрексат (methotrexate) власникам реєстраційних посвідчень (ВРП) було запропоновано надати додаткові дані щодо механізму генотоксичної дії метотрексату (methotrexate). Для довідки див. протокол PRAC від червня 2022 року. Відповіді були оцінені для надання подальших рекомендацій PRAC.

Резюме рекомендацій та висновки

  • На основі наявних даних та оцінки, а також враховуючи відповідь Робочої групи з безпеки (SWP) на запитання Координаційної групи з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури – для людини (CMDh) щодо «рекомендацій стосовно тривалості контрацепції після закінчення лікування лікарським засобом, що спричиняє генотоксичність», PRAC погодився з тим, що інструкцію для медичного застосування слід змінити, щоб скоротити тривалість контрацепції після закінчення лікування метотрексатом (methotrexate) для чоловіків з шести до трьох місяців, те саме стосується і донорської сперми.
  • ВРП повинен подати протягом 60 днів зміни, щоб оновити1 інструкцію для медичного застосування відповідним чином.

1Оновлення розділів «Особливості застосування» та «Застосування у період вагітності або годування груддю» інструкції для медичного застосування.

 

Питання безпеки для обговорення на прохання країни-члену Європейського Союзу (ЄС)

Метотрексат (methotrexate)  –  DE/H/PSUFU/00002014/202110

Сфера застосування: Консультація PRAC щодо процедури подальшого відстеження PSUR (PSU FU) з оцінкою всебічних оглядів наявних доказів щодо механізму генотоксичної дії метотрексату (methotrexate), як було обговорено на засіданні PRAC та погоджено CMDh після завершення процедури єдиної оцінки PSUR (PSUSA) (PSUSA/00002014/202110), завершеної у червні 2022 р. на запит Німеччини.

Передумова

Метотрексат (methotrexate) є аналогом фолієвої кислоти, який показаний для лікування різних видів раку таких як гострий лімфобластний лейкоз, неходжкінська лімфома, карцинома молочної залози, дрібноклітинний рак легень, епідермальні пухлини на голові та шиї, карцинома яєчників та остеосаркома, а також аутоімунних захворювань, таких як ревматоїдний артрит (РА), псоріаз звичайний, псоріатичний артрит та хвороба Крона, за певних умов.

На основі оцінки останньої процедури PSUSA для метотрексату (methotrexate) (PSUSA/00002014/202110), завершеної в червні 2022 року, PRAC вирішив, що огляди наявних доказів щодо механізму генотоксичної дії метотрексату (methotrexate) потребують подальшої оцінки. Для отримання додаткової інформації див. протокол засідання PRAC від червня 2022 року.

На вимогу CMDh, ВРП лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) (зареєстрованних за національною процедурою), надали необхідні огляди з безпеки для оцінки в рамках процедури подальшого відстеження PSUR (PSU FU). У контексті поточної оцінки процедури PSU FU (DE/H/PSUFU/00002014/202110), Німеччина, як провідна держава-член (LMS), звернулася до PRAC з проханням надати консультації щодо її оцінки.

Резюме рекомендацій

  • На основі аналізу наявної інформації та доказів, PRAC підтримав оцінку LMS про те, що інструкцію для медичного застосування слід оновити, щоб відобразити тривалість контрацепції для пацієнтів чоловічої статі, яка повинна тривати щонайменше 3 місяці після закінчення лікування метотрексатом (methotrexate), і що ті ж самі рекомендації повинні застосовуватися до донорства сперми. PRAC також погодився з тим, що рекомендації щодо тривалості контрацепції для пацієнтів жіночої статі повинні залишатися незмінними (тобто протягом останніх 6 місяців після припинення лікування метотрексатом (methotrexate).

 

Звіт про подальшу оцінку PSUR, щодо внесення змін до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate)

На основі аналізу наданих даних, PRAC вважає, що інструкція для медичного застосування повинна бути оновлена наступним чином:

ВРП лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) необхідно адаптувати інструкції для медичного застосування, щоб забезпечити належне відображення зміненого порогового значення (3 замість 6 місяців).

Оновлення розділу «Застосування у період вагітності або годування груддю» інструкції для медичного застосування з метою внесення змін до рекомендацій, щодо контрацепції для чоловіків.

Рекомендовано внести  зміни до інструкції для медичного застосування лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) (новий текст підкреслено та виділено жирним шрифтом, вилучений текст закреслено):

Всі лікарські засоби, що містять метотрексат (methotrexate):

Розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю»

Рекомендації щодо контрацепції для чоловіків повинні бути змінені наступним чином:

Контрацепція у чоловіків

[…]

Як запобіжний захід, сексуально активним пацієнтам чоловічої статі або їхнім партнеркам рекомендується використовувати надійні засоби контрацепції під час лікування пацієнта чоловічої статі та протягом щонайменше 6 3 місяців після припинення застосування метотрексату. Чоловікам не слід здавати сперму під час лікування або протягом 6 3 місяців після відміни метотрексату.

 

Зміни інформації з безпеки лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) за результатами засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 7 – 10 червня 2022 року

Європейська медична агенція (ЕМА) оприлюднила протокол засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 7 – 10 червня 2022 року. За результатами засідання було прийнято рішення про необхідність внесення змін з безпеки до реєстраційних матеріалів/інструкції для медичного застосування деяких лікарських засобів.

Метотрексат (methotrexate)  –  PSUSA/00002014/202110

Передумова

Метотрексат (methotrexate) є аналогом фолієвої кислоти. За онкологічними показаннями метотрексат (methotrexate)  показаний за певних умов для лікування хоріокарциноми, хоріоаденоми, гострої лімфобластної лейкемії (ГЛЛ), раку молочної залози, раку шийки матки, карциноми яєчників, карцинома яєчка, рак сечового міхура, епідермоїдні пухлини голови та шиї, грибковий мікоз, рак легенів, неходжкінські лімфоми, менінгеальна лімфома, гістіоцитарна та лімфатична лімфома, лімфома Беркітта, остеосаркома, менінгеальна лейкемія. За неонкологічними показаннями метотрексат (methotrexate)  показаний за певних умов для лікування активного ревматоїдного артриту у дорослих пацієнтів, поліартритних форм тяжкого перебігу, активного ювенільного ідіопатичного артриту, коли відповідь на нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) була недостатньою, тяжкий вульгарний псоріаз у дорослих пацієнтів, який не піддається належному лікуванню звичайними методами, хвороба Крона від легкого до помірного ступеня тяжкості як окремо, так і в комбінації з кортикостероїдами у дорослих пацієнтів з резистентністю або непереносимістю тіопуринів.

На основі оцінки регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) PRAC переглянув співвідношення користь/ризик для лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) та надав наступні рекомендації.

Резюме рекомендацій та висновків

  • На основі аналізу даних щодо безпеки та ефективності, співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate), у затверджених показаннях залишається без змін.
  • Чинні реєстраційні матеріали/інструкції для медичного застосування лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) залишаються без змін.
  • У наступному POЗБ ВРП лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) , які мають показання, що вимагають терапії низькими дозами метотрексату (methotrexate), повинні надати огляд щодо раку шкіри, включаючи меланому.

На основі рекомендацій Робочої групи з безпеки (SWP) CHMP щодо «рекомендацій стосовно тривалості контрацепції після закінчення лікування лікарським засобом, що спричиняє генотоксичність» (EMA/CHMP/SWP/74077/2020 corr. 3*) та отриманих оглядів наявних доказів щодо механізму генотоксичної дії метатрексату (methotrexate), PRAC вважає, що поточні рекомендації щодо тривалості контрацепції після закінчення лікування метотрексатом (methotrexate) для чоловіків і жінок слід додатково переглянути. Крім того, PRAC вважає, що висновки Grosen et al. (2021) щодо наявності метотрексату (methotrexate) в спермі слід додатково переглянути в контексті застосування лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) за показаннями, що вимагають терапії низькими дозами метотрексату (methotrexate). Подальший розгляд має бути проведений на рівні CHMP/CMDh.

Перелік лікарських засобів, що містять метотрексат (methotrexate) та дозволені до медичного застосування в України (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 13.06.2023 року). (13.2 Кб) (Завантажено: 20.06.2023 12:17:08)

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст розміщений за посиланнями:

LINK LINK LINK LINK
thumbnail