Аналіз повідомлень від заявників про випадки побічних реакцій, що пов’язані із застосуванням лікарських засобів при лікуванні COVID19, та надійшли до Центру протягом липня 2020 року

Аналіз повідомлень від заявників про випадки побічних реакцій, що пов’язані  із застосуванням лікарських засобів при лікуванні COVID19, та надійшли до  Центру протягом липня 2020 року 

 

Протягом липня 2020 року до Центру, надійшла інформація про 35 випадків побічних реакцій під час застосуванні лікарських засобів (далі – ЛЗ)  при лікуванні COVID19 від заявників ЛЗ, які вони представляють на ринку України. Інформація стосувалась побічних реакцій (далі – ПР), що виникли поза межами України.

Відповідно до Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року № 898, (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 вересня 2016 року № 996), про випадки ПР, що сталися поза межами України, заявники повідомляють тільки якщо це випадки серйозних непередбачених ПР на ЛЗ, що призвели до смерті або становили загрозу для життя пацієнта та про всі підозрювані випадки передавання інфекції ЛЗ. Таким чином, до Центру від заявників надавалася інформація лише про такі випадки. Про усі інші випадки ПР після застосування ЛЗ при лікуванні COVID19, інформація буде надаватися у складі чергового регулярного звіту з безпеки ЛЗ. ПР було зафіксовано у 13 країнах світу.

 

Кількість повідомлень про ПР з країн світу

Таблиця 1.

№ з/п Країни світу Кількість повідомлень
1. Франція 2
2. Іспанія 6
3. Бразилія 3
4. Сальвадор 1
5. Бельгія 2
6. Мексика 5
7. Італія 5
8. Великобританія 1
9. Південна Африка 2
10. Ірландія 1
11. Швейцарія 4
12. Японія 1
13. Португалія 2

 

Відмічається тенденція до зменшення загальної кількості повідомлень, по відношенню до попередніх місяців спостереження. З’явились нові країни – повідомники про випадки ПР при застосуванні ЛЗ, що застосовуються у лікуванні COVID19, це – Великобританія, Південна Африка, Португалія, Ірландія, Сальвадор. Лідером серед країн-повідомників залишаться Іспанія. Зменшилась кількість повідомлень із Франції та Італії.

 

До звіту увійшли дані про таких пацієнтів: 14 жінок із середнім віком 60 роки та 19 чоловіків із середнім віком 63 роки. У 2 випадках стать пацієнтів не було зазначено. Віковий діапазон пацієнтів у звітах становив  32 – 81 року у жінок та 34 – 82 роки у чоловіків.

Наслідком побічної реакції зазначено смерть пацієнта у 21 випадку з 35.

З 18 повідомлень від заявника про ПР при застосуванні ЛЗ Гідроксихлорохін, лише 9 стосувалось застосування зазначеного ЛЗ в якості монотерапії. З них – 6 закінчились смертю пацієнта. У повідомленнях йшла мова про порушення з боку серцево-судинної системи – проксимальна фібриляція передсердь, тахікардія, пролонгація QT, зупинка серця, артеріальна гіпертензія, вентрикулярна (шлуночкова) фібриляція. Також повідомлялось про порушення з боку сечовидільної системи, а саме: збільшення креатиніну, гостра ниркова недостатність, анурія, збільшення креатинінкінази, гематурія.  Спостерігались порушення з боку нервової системи: серотоніновий синдром, гіперрефлексія, дифузна енцефалопатія, порушення рівня свідомості, клонус кінцівок, ока; порушення з боку гепато-біліарної системи: підвищення трансаміназ; порушення з боку системи крові: гемоліз, лейкоцитоз, лімфоцитопенія; порушення з боку дихальної системи: респіраторна недостатність. Також спостерігались такі порушення, як гарячка, збільшення рівня С-реактивного білку, гіпоперфузія, ціаноз, погіршення сухої гангрени, септичний шок.

Решта повідомлень від заявника стосувалась випадків ПР при застосуванні комбінацій ЛЗ:

  • Гідроксихлорохін + Азитроміццин+ Лопінавір/Ритонавір (2 випадки) – один з них закінчився смертю пацієнта. Клінічними проявами Пр були: пароксизмальна фібриляція передсердь, підвищення рівню креатиніну, тахікардія, анурія, збільшення креатинінкінази.
  • Гідроксихлорохін + Азитроміццин (1 випадок) – випадок закінчився смертю пацієнта. Клінічними проявами ПР були: гостра ниркова недостатність в наслідок гемолізу, гіпоперфузія.
  • Гідроксихлорохін + Ремдезевір (1 випадок) – наслідком була смерть пацієнта. Клінічними проявами ПР були: лімфоцитопенія, наростання гіпоксиї, диспное, бактеріальна інфекція, прогресування дистресс-синдрому, Kl. Pneumonica, Aspergillus.
  • Гідроксихлорохін + Лопінавір/Ритонавір (2 випадки) – лікування закінчилось видужанням пацієнтів. Клінічними проявами ПР були в обох випадках подовження інтервалу QT.

Зазначаємо, що у повідомленнях, що надійшли до Центру у липні  2020 не повідомлялось про психічні порушення при застосування  Гідроксихлорохін та його комбінацій з іншими ЛЗ, на відміну від червня 2020.

Також до Центру надійшла інформація від заявників ЛЗ Лопінавір/Ритонавір. Таких повідомлень було 7. З них – у 4 випадках наслідком була смерть пацієнта. У одному з випадків повідомлялось про сумісне застосування Лопінавір/Ритонавір + Гідроксихлорохін, наслідком була смерть пацієнта. Клінічними проявами були цитохолестаз, діарея, ниркова недостатність.

В решті випадків ЛЗ Лопінавір/Ритонавір застосовувався разом із такою супутньою терапією, як антибіотики, жарознижуючі, діуретики, цукорознижуючі та інші ЛЗ. Клінічним проявами ПР такої терапії були: зупинка серця та дихання, холестаз, гіпербілірубінемія, тахікардія, анурія, збільшення креатиніну, фібриляція передсердь, пролонгація QT. У трьох випадках наслідком була смерть пацієнта.

Заявником ЛЗ Тоцилізумаб повідомлялось про 11 випадків ПР, з них зі смертельними наслідками було 9 повідомлень.

Застосування ЛЗ Тоцилізумаб в якості монотерапії (7 випадків, з них – 5 летальні) призвело до виникнення ПР з наступними клінічними проявами: зупинка серця, сепсис, тромбоцитопенія, септичний шок, гостра ниркова недостатність, мелена, астенія, ішемічний коліт.

Сумісне застосування ЛЗ Тоцилізумаб + Азитроміцин (4 випадки – усі летальні) викликало ПР з наступними клінічними проявами: тріпотіння передсердь, зупинка дихальної та серцевої діяльності, ниркова недостатність, печінкову недостатність, септичний шок, гостра ниркова недостатність, збільшення трансаміназ.

Центр і надалі буде проводити аналіз отриманої інформації від заявників з приводу застосування ЛЗ при лікуванні COVID19 та оприлюднюватиме ці дані на офіційному сайті Центру.