thumbnail

Щодо внесення змін до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять 5-фторурацил (5-fluorouracil)

Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) на підставі аналізу Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) для лікарських засобів, що містять 5-фторурацил (5-fluorouracil) [для внутрішньовенного застосування], зробив наступні висновки.

З огляду на наявні дані з літератури та спонтанних повідомлень, включаючи випадки з позитивним тестом на повторне застосування та повторну відміну (de-challenge) та/або позитивним тестом на повторне призначення (re-challenge), PRAC вважає причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням лікарських засобів, що містять 5-фторурацил (5-fluorouracil) [в/в застосування] та виникненням шкірного червоного вовчака принаймні можливим. PRAC дійшов висновку, що інструкції для медичного застосування слід відповідно змінити.

З огляду на наявні дані з літератури та спонтанних повідомлень, включаючи випадки з тісним часовим зв’язком, з позитивним тестом на повторне застосування та повторну відміну (de-challenge) та/або позитивним тестом на повторне призначення (re-challenge), PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням лікарських засобів, що містять 5-фторурацил (5-fluorouracil) [в/в застосування] та виникненням стресової кардіоміопатії (синдром такоцубо) та кишкового пневматозу є принаймні можливим. PRAC дійшов висновку, що інструкції для медичного застосування слід відповідно змінити.

З огляду на наявні дані з літератури та спонтанних повідомлень, включаючи тісний часовий зв’язок, випадок з позитивним тестом на повторне застосування та повторну відміну (de-challenge), PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням лікарських засобів, що містять 5-фторурацил (5-fluorouracil) [в/в застосування] та виникненням синдрому задньої зворотної енцефалопатії та лактоацидозу є принаймні можливим. PRAC дійшов висновку, що інструкції для медичного застосування слід відповідно змінити.

З огляду на наявні дані з літератури та спонтанних повідомлень, включаючи випадки з тісним часовим зв’язком, а також з огляду на вірогідний механізм дії, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням лікарських засобів, що містять 5-фторурацил (5-fluorouracil) [в/в застосування] та виникненням синдрому лізису пухлини є принаймні можливим, тому до інструкцій для медичного застосування необхідно внести відповідні зміни.

Координаційна група з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури для людини (CMDh) погоджується з науковими висновками PRAC.

CMDh вважає, що співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містить фторурацил (5-fluorouracil) [в/в застосування], залишається незмінним за умови внесення змін до інструкцій для медичного застосування.

Поправки, які повинні бути включені у відповідні розділи інструкції для медичного застосування (новий текст підкреслений жирним шрифтом, видалений текст закреслено).

Розділ «Особливості застосування»

Кардіотоксичність

З терапією фторпіримідином асоціюється кардіотоксичність, включаючи інфаркт міокарда, стенокардію, аритмії, міокардит, кардіогенний шок, раптову смерть, стресову кардіоміопатію (синдром такоцубо) і електрокардіографічні зміни (включаючи дуже рідкісні випадки подовження QT). Ці побічні явища частіше виникають у пацієнтів, які отримують безперервну інфузію 5-фторурацилу, а не болюсні ін’єкції. Наявність в анамнезі ішемічної хвороби серця може бути фактором ризику виникнення деяких побічних реакцій з боку серцево-судинної системи. Тому слід звертати увагу на пацієнтів, які скаржились на біль у грудях під час курсу лікування, або пацієнтів з серцевими захворюваннями в анамнезі. Під час лікування фторурацилом слід регулярно контролювати функцію серця. У разі виникнення тяжкої кардіотоксичності лікування слід припинити.

 

Енцефалопатія

З постмаркетингового досвіду відомо про випадки енцефалопатії (включаючи гіперамонемічну енцефалопатію, лейкоенцефалопатію, синдром задньої зворотної енцефалопатії)), пов’язані з лікуванням 5-фторурацилом. Симптомами енцефалопатії є змінений психічний стан, сплутаність, дезорієнтація, кома або атаксія. Якщо у пацієнта розвивається будь-який з цих симптомів, слід негайно призупинити лікування та перевірити рівень сироваткового аміаку. У разі підвищеного вмісту аміаку в сироватці крові потрібно вжити заходів для його зниження. Часто виникає гіперамоніємічна енцефалопатія водночас з лактоацидозом.

Синдром лізису пухлини

З постмаркетингового досвіду відомо про випадки синдрому лізису пухлини, що пов’язаний із застосуванням фторурацилу (fluorouracil). Слід ретельно спостерігати за пацієнтами з підвищеним ризиком розвитку синдрому лізису пухлини (наприклад, пацієнтами з нирковою недостатністю, гіперурикемією, високим пухлинним навантаженням, швидким прогресуванням захворювання). Слід розглянути проведення профілактичних заходів (наприклад, гідратація, корекція високого рівня сечової кислоти).

Розділ «Побічні реакції»

Додати побічну реакцію «Шкірний червоний вовчак» до розділу «Розлади з боку шкіри і підшкірних тканин» з частотою «Невідомо».

Додати побічну реакцію «Стресова кардіоміопатія (синдром такоцубо)» до розділу «Розлади з боку серцевої системи» з частотою «Невідомо».

Додати побічну реакцію «Кишковий пневматоз» до розділу «Розлади з боку шлунково-кишкового тракту» з частотою «Невідомо».

Додати побічну реакцію «Синдром задньої зворотної енцефалопатії» до розділу «Розлади з боку нервової системи» з частотою «Невідомо».

Додати побічні реакції «Лактоацидоз» та «Синдром лізису пухлин» до розділу «Метаболічні розлади» з частотою «Невідомо».

Перелік лікарських засобів, що містять 5-фторурацил (5-fluorouracil) і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів України станом на 05.11.2021). (12.4 Кб) (Завантажено: 12.11.2021 06:52:54)

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст розміщений за посиланням:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/5-fluorouracil-iv-application-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing-authorisation_en.pdf

thumbnail