thumbnail

Щодо внесення змін до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять кларитроміцин (clarithromycin)

Відповідно до пункту 8 розділу IV Порядку проведення експертизи заявник повинен вносити зміни до інструкції для медичного застосування лікарського засобу у разі отримання нових даних, включаючи приведення інструкції для медичного застосування у відповідність до затвердженої інструкції для медичного застосування оригінального (референтного) лікарського засобу та гарантувати, що інформація про лікарський засіб відповідає сучасним науковим знанням.

Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) на підставі аналізу Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) для лікарських засобів, що містять кларитроміцин (clarithromycin), PSUSA/00000788/202304, зробив наступні висновки.

З огляду на наявні дані про підвищений ризик розвитку серцевої аритмії та серйозних побічних реакцій з боку серцево-судинної системи при одночасному застосуванні хлорохіну/гідроксихлорохіну та азитроміцину, антибіотику групи макролідів, з літературної публікації Lane та ін. (2020), а також з огляду на правдоподібний механізм дії, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням кларитроміцину (clarithromycin) та підвищеним ризиком розвитку серцевої аритмії та серйозних побічних реакцій з боку серцево-судинної системи при одночасному застосуванні гідроксихлорохіну або його вихідної сполуки, хлорохіну, є принаймні обґрунтовано можливим.

З огляду на наявні в літературі дані про фармакокінетичну взаємодію з едоксабаном та зважаючи на правдоподібний механізм дії, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням кларитроміцину (clarithromycin) та підвищеним ризиком кровотеч при застосуванні перорального антикоагулянту прямої дії едоксабану є принаймні обґрунтовано можливим.

З огляду на наявні дані про взаємодію з івабрадином, що ґрунтуються на правдоподібному механізмі дії, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням кларитроміцину (clarithromycin) та взаємодією з івабрадином є принаймні обґрунтовано можливим.

З огляду на наявні в літературі дані про взаємодію з кортикостероїдами для системного або інгаляційного застосування та зважаючи на правдоподібний механізм дії, PRAC вважає, що причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням кларитроміцину (clarithromycin) та підвищеним системним впливом кортикостероїдів є принаймні обґрунтовано ймовірним.

PRAC дійшов висновку, що інструкція для медичного застосування лікарських засобів, що містять кларитроміцин, повинна бути змінена відповідним чином.

Розглянувши рекомендації PRAC, Координаційна група з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури – для людини (CMDh) погоджується із загальними висновками PRAC та підставами для рекомендацій.

На підставі наукових висновків щодо кларитроміцину (clarithromycin) CMDh вважає, що співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять кларитроміцин (clarithromycin, не змінюється, за умови внесення запропонованих змін до інструкції для медичного застосування.

Зміни, які необхідно внести до відповідних розділів інструкції для медичного застосування (новий текст підкреслено та виділено жирним шрифтом, вилучений текст закреслено).

  • Розділ «Протипоказання»

Протипоказання слід змінити наступним чином:

[…]

Одночасне застосування з тикагрелором, івабрадином або ранолазином протипоказане.

 

  • Розділ «Особливості застосування»

Попередження слід змінити наступним чином:

Пероральні антикоагулянти

Слід дотримуватися обережності при одночасному застосуванні кларитроміцину з пероральними антикоагулянтами прямої дії, такими як дабігатран, ривароксабан, та апіксабан та едоксабан, особливо пацієнтам з високим ризиком кровотечі (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

 

  • Розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»

Взаємодія повинна бути додана наступним чином:

Гідроксихлорохін та хлорохін: Кларитроміцин слід застосовувати з обережністю пацієнтам, які отримують лікарські засоби, що подовжують інтервал QT, через потенційну можливість спричинення серцевої аритмії та серйозних побічних реакцій з боку серцево-судинної системи.

Взаємодії повинні бути оновлені/додані наступним чином:

Пероральні антикоагулянти прямої дії (АПД)

Пероральний Пероральні АПД дабігатран є субстратом та едоксабан є субстратами для ефлюкс – транспортера Р-глікопротеїну (P-gp). Ривароксабан та апіксабан метаболізуються через CYP3A4 і також є субстратами для P-gp. Слід бути обережними при одночасному застосуванні кларитроміцину з цими лікарськими засобами, особливо пацієнтам з високим ризиком кровотечі (див. розділ «Особливості застосування»).

[…]

Застосування кларитроміцину також протипоказане з алкалоїдами ріжків, пероральним мідазоламом, інгібіторами ГМГ КоА-редуктази, що метаболізуються переважно CYP3A4 (наприклад, ловастатин і симвастатин), колхіцином, тикагрелором, івабрадином і ранолазином (див. розділ «Протипоказання»).

[…]

Кортикостероїди

Слід дотримуватися обережності при одночасному застосуванні кларитроміцину з кортикостероїдами для системного або інгаляційного застосування, які переважно метаболізуються CYP3A, через потенційне збільшення системного впливу кортикостероїдів. У разі одночасного застосування пацієнти повинні перебувати під ретельним наглядом для виявлення побічних реакцій системних кортикостероїдів.

 

Зміни інформації з безпеки лікарських засобів, що містять кларитроміцин (clarithromycin) за результатами засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 27 – 30 листопада 2023 року

Європейська медична агенція (EМА) оприлюднила протокол засідання Комітету з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) від 27 – 30 листопада 2023 року. За результатами засідання було прийнято рішення про необхідність внесення змін з безпеки до реєстраційних матеріалів/інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять кларитроміцин (clarithromycin).

Кларитроміцин (clarithromycin) – PSUSA/00000788/202304

Кларитроміцин (clarithromycin) – антибіотик для системного застосування, що належить до групи макролідів, показаний для лікування інфекцій, спричинених чутливими до нього мікроорганізмами, у дорослих та дітей віком від 6 місяців, включаючи інфекції нижніх та верхніх дихальних шляхів, інфекції шкіри та м’яких тканин, мікобактеріальні інфекції, у тому числі лікування комплексу мікобактерій у пацієнтів, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Також застосовується для лікування одонтогенних інфекцій та для ерадикації Helicobacter pylori.

На основі оцінки Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) PRAC переглянув співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять кларитроміцин (clarithromycin) та надав наступні рекомендації.

Резюме рекомендацій та висновків

  • На основі аналізу даних з безпеки та ефективності, співвідношення користь/ризик застосування лікарських засобів, що містять кларитроміцин (clarithromycin), за затвердженими показаннями залишається незмінним.
  • Незважаючи на це, інструкцію для медичного застосування слід оновити, додавши протипоказання щодо одночасного застосування з івабрадином, змінити застереження щодо взаємодії з прямим пероральним антикоагулянтом едоксабаном, а також додати лікарську взаємодію між кларитроміцином (clarithromycin) і гідроксихлорохіном або хлорохіном, а також між кларитроміцином (clarithromycin) і системними або інгаляційними кортикостероїдами. Таким чином, існуючі положення інструкції для медичного застосування повинні бути змінені1.
  • У наступному РОЗБ власники реєстраційних посвідчень (ВРП) повинні надати огляд випадків погіршення зору та нечіткості зору, разом з обговоренням можливої біологічної правдоподібності та необхідності оновлення інструкції для медичного застосування лікарського засобу, якщо це виправдано. Усі ВРП на лікарські засоби, що містять кларитроміцин (clarithromycin), повинні надавати огляд випадків лікарської взаємодії між кларитроміцином (clarithromycin) і метоклопрамідом, а також кумулятивний огляд випадків мультиформної еритеми, пов’язаних із застосуванням кларитроміцину (clarithromycin) та обговорення необхідності оновлення інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

_________________________________________________________________________

1 Оновлення розділів «Протипоказання» та «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій» інструкції для медичного застосування. Звіт з оцінки ризиків та рекомендація PRAC передаються до CMDh для прийняття рішення.

 

Перелік лікарських засобів, що містять кларитроміцин (clarithromycin) та дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 06.02.2024).

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст, що розміщений за посиланням:

LINK LINK LINK
thumbnail