thumbnail

Щодо внесення змін до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять вальпроати (valproate)

Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) на підставі аналізу Регулярно оновлюваних звітів з безпеки (РОЗБ) для лікарських засобів, що містять вальпроати (див. оригінальний текст) зробив наступні висновки.

З огляду на наявні літературні дані та дані з спонтанних повідомлень про вади розвитку очей внаслідок внутрішньоутробного впливу, PRAC вважає причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням лікарських засобів, що містять вальпроати (valproate) та вадами розвитку (мальформаціями) очей встановленим. Було зареєстровано 23 випадки утворення ретинальної складки/розеткоподібної сітківки/колобоми та колобоми сітківки у дітей, які зазнали внутрішньоутробного впливу вальпроатів. Усі випадки були серйозними. У більшості випадків вальпроати застосовувались як монотерапія і добова доза, яку використовували матері, не перевищувала діапазону терапевтичних доз. У 22 з 23 (95,7%) випадках повідомлялося про асоційовані вроджені вади розвитку, у тому числі у 13 – про фетальний протисудомний синдром. Описані 23 випадки вказують на те, що 18 випадків мали місце у дітей з лицьовим дисморфізмом/дисморфізмом. PRAC дійшов висновку, що інструкції для медичного застосування лікарських засобів, що містять вальпроати слід відповідно змінити.

Крім того, з огляду на наявні дані, включаючи 2 випадки, в яких повідомлялося про рівні вальпроату в сироватці крові та відсутність контролю над судомами, у разі введення вальпроату пацієнтам на гемодіалізі, PRAC вважає сукупні докази достатніми для включення попередження в розділ «Спосіб застосування та дози» інструкції для медичного застосування про те, що пацієнти з термінальною стадією ниркової недостатності на гемодіалізі можуть відчувати недостатність терапевтичного ефекту.

Координаційна група з процедури взаємного визнання та децентралізованої процедури для людини (CMDh) погоджується з науковими висновками PRAC.

На підставі наукових висновків CMDh вважає, що співвідношення користь/ризик лікарських засобів, що містять вальпроати залишаються незмінними з урахуванням запропонованих змін до інструкцій для медичного застосування.

Поправки, які повинні бути включені у відповідні розділи інструкцій для медичного застосування (новий текст підкреслений жирним шрифтом, видалений текст закреслено).

Розділ «Застосування у період вагітності або годування груддю. Вагітність. Період годування груддю. Фертильність»

Внутрішньоутробний вплив вальпроатів також може призвести до погіршення слуху або глухоти через вади розвитку вуха та/або носа (вторинний ефект) та/або безпосереднього токсичного впливу на функцію слуху. Випадки описують як односторонню, так і двосторонню глухоту або порушення слуху. Не у всіх випадках були відомі наслідки. У більшості випадків з відомим наслідком одужання не наступило.

Внутрішньоутробний вплив вальпроатів може призвести до вад розвитку очей (включаючи колобоми, мікрофтальм), про які повідомлялося в поєднанні з іншими вродженими вадами розвитку. Ці вади розвитку очей можуть вплинути на зір.

Розділ «Спосіб застосування та дози»

У пацієнтів з нирковою недостатністю

Пацієнтам з нирковою недостатністю може знадобитися зменшення дози або збільшення дози пацієнтам, які перебувають на гемодіалізі. [діюча речовина] підлягає діалізу (див. розділ «Передозування»). Дозу слід змінювати відповідно до клінічного спостереження за пацієнтом (див. розділ «Особливості застосування»).

Доклінічні дані з безпеки

У дослідженнях токсичності при повторному введенні повідомлялося про дегенерацію/атрофію яєчок або аномалії сперматогенезу та зниження маси яєчок у дорослих щурів і собак після перорального прийому в дозах 1250 мг/кг/добу та 150 мг/кг/добу відповідно.

У молодих щурів зменшення маси яєчок спостерігалося лише при дозах, що перевищували максимальну переносиму дозу (від 240 мг/кг/добу внутрішньочеревно або внутрішньовенно) без пов’язаних гістопатологічних змін. При застосуванні переносимих доз (до 90 мг/кг/добу) впливу на чоловічі репродуктивні органи не відмічено. Виходячи з цих даних, вплив на яєчка молодих тварини не вважався більш вираженим, ніж у дорослих. Результат чутливості яєчок до впливу вальпроатів для педіатричної популяції невідомий.

У дослідженні фертильності на щурах вальпроат у дозах до 350 мг/кг/добу не впливав на репродуктивну функцію самців. Однак чоловіче безпліддя було визначено як побічна реакція у людей (див. розділи «Застосування у період вагітності або годування груддю. Вагітність. Період годування груддю. Фертильність» та «Побічні реакції»).

Перелік лікарських засобів, що містять вальпроат (valproate) і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів України станом на 06.12.2021). (12.5 Кб) (Завантажено: 09.12.2021 14:25:07)

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст розміщений за посиланням:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/valproic-acid-sodium-valproate-valproate-pivoxil-valproate-semisodium-valpriomide-valproate-bismuth_en-0.pdf

thumbnail