thumbnail

Імбрувіка (ібрутиніб): Нові заходи з мінімізації ризику, включаючи рекомендації щодо модифікації дози, у зв’язку з підвищеним ризиком розвитку серйозних серцевих подій

Європейська медична агенція (EMA) опублікувала звернення до спеціалістів системи охорони здоров’я (DHPC), що містить важливу інформацію для медичних працівників, які призначають лікарські засоби, що містять ібрутиніб (ibrutinib).

Шановний медичний працівнику!

Власник реєстраційного посвідчення за погодженням з Європейським медичним агентством (EMA) та [Національним компетентним органом] інформує Вас про наступне:

Короткий зміст:

  • Застосування ібрутинібу (ibrutinib) підвищує ризик виникнення летальних і серйозних серцевих аритмій і серцевої недостатності.
  • Пацієнти літнього віку, зі статусом ≥2 за Східною кооперативною онкологічною групою (ECOG) або серцевими супутніми захворюваннями можуть мати підвищений ризик виникнення серцевих явищ, у тому числі раптових серцевих явищ з летальним наслідком.
  • Перед початком лікування ібрутинібом (ibrutinib) слід провести клінічну оцінку серцевого анамнезу та функції серця.
  • У пацієнтів з факторами ризику виникнення серцевих явищ слід оцінити користь/ризик перед початком лікування лікарським засобом Імбрувіка (ibrutinib); можна розглянути альтернативне лікування.
  • За пацієнтами слід ретельно спостерігати під час лікування на наявність ознак погіршення серцевої функції та у разі їх виникнення проводити клінічне спостереження.
  • Прийом ібрутинібу (ibrutinib) слід припинити у разі появи або погіршення серцевої недостатності 2-го ступеня або серцевої аритмії 3-го ступеня. Лікування можна поновити з врахуванням нових рекомендацій щодо модифікації дози (докладніше див. нижче).

Довідкова інформація щодо проблем безпеки

Ібрутиніб показаний:

  • як єдиний засіб для лікування дорослих пацієнтів з рецидивуючою або рефрактерною мантійноклітинною лімфомою (МКЛ)
  • як монопрепарат або в комбінації з ритуксимабом або обінутузумабом або венетоклаксом для лікування дорослих пацієнтів з раніше нелікованим хронічним лімфоцитарним лейкозом (ХЛЛ).
  • як монопрепарат або у комбінації з бендамустином та ритуксимабом для лікування дорослих пацієнтів з ХЛЛ, які отримували принаймні одну попередню терапію.
  • як монопрепарат для лікування дорослих пацієнтів з макроглобулінемією Вальденстрема (МГВ), які отримали принаймні одну попередню терапію, або у якості лікарського засобу першій лінії для лікування пацієнтів, які не піддаються хіміоімунотерапії. Ібрутиніб у комбінації з ритуксимабом показаний для лікування дорослих пацієнтів з МГВ.

Оцінка даних рандомізованих клінічних досліджень ібрутинібу показала майже в 5 разів вищу частоту раптової серцевої смерті, раптової смерті або серцевої смерті в групі ібрутинібу (11 випадків; 0,48%) порівняно з групою порівняння (2 випадки; 0,10%). З поправкою на експозицію в групі ібрутинібу спостерігалося 2-кратне збільшення рівня захворюваності (Коефіцієнт захворюваності з поправкою на вплив (EAIR), вираженого як кількість суб’єктів із подіями, поділеними на пацієнто-місяці ризику) випадків раптової серцевої смерті, раптової смерті або серцевої смерті (0,0002) проти групи порівняння (0,0001).

На підставі оцінки наявних даних щодо кардіотоксичності ібрутинібу в інструкції для медичного застосування лікарського засобу було впроваджено подальші заходи для мінімізації серцевого ризику. Пацієнти похилого віку, статус  ≥2 за Східною кооперативною онкологічною групою (ECOG) або супутні серцеві захворювання можуть мати більший ризик розвитку подій, у тому числі раптових летальних серцевих подій.

Перед початком застосування лікарського засобу Імбрувіка слід провести відповідну клінічну оцінку серцевого анамнезу та функції серця. Під час лікування слід ретельно спостерігати за пацієнтами щодо появи ознак клінічного погіршення серцевої функції та у разі їх виникнення проводити клінічне спостереження. Розгляньте можливість подальшого обстеження (наприклад, ЕКГ, ехокардіограма), що показано пацієнтам із захворюваннями серцево-судинної системи.

Перед початком лікування Імбрувікою слід ретельно оцінити користь/ризик для пацієнтів із відповідними факторами ризику виникнення серцевих явищ. Можуть бути розглянуті альтернативні методи лікування.

Розділ «Особливості застосування» інструкції для медичного застосування на лікарський засіб було відповідно оновлено, а зупинку серця додано як побічну реакцію в розділ «Побічна реакція» (див. <додати посилання на опубліковану інструкцію для медичного застосування на лікарський засіб>).

Крім того, власник реєстраційного посвідчення проаналізував клінічні дані щодо пацієнтів, у яких спостерігалися серцеві події 3+ ступеня, та оцінив, чи рецидивували токсичні явища у пацієнтів, які знижували дозу лікарського засобу Імбрувіка, порівняно з пацієнтами, які не знижували дозу після виникнення цих токсичних явищ. Аналізи вказують на меншу частоту рецидивів серцевих подій у пацієнтів, які зменшили дозу Імбрувіка, порівняно з тими, хто не зменшив дозу.

На цій основі розділ «Спосіб застосування та дози» інструкції для медичного застосування для лікарського засобу оновлюється новими рекомендаціями:

Прийом лікарського засобу Імбрувіка слід припинити у разі появи або погіршення серцевої недостатності 2-го ступеня або серцевої аритмії 3-го ступеня. Після того, як симптоми токсичності зникнуть до 1-го ступеня або початкового рівня (одужання), відновіть терапію Імбрувіка у рекомендованій дозі згідно з таблицею нижче:

 

Події Прояв токсичності МКЛ доза модифікація після одужання Модифікація дози ХЛЛ/МКЛ після одужання
Серцева недостатність 2-го ступеня Перший Починати з 420 мг на добу Починати з 280 мг на добу
Другий Починати з 280 мг на добу Починати з 140 мг на добу
Третій припинити застосування Імбрувіки
Серцева аритмія 3-го ступеня Перший Починати з 420 мг на добу † Починати з 280 мг на добу†
Другий припинити застосування Імбрувіки
Серцева недостатність 3-го або 4-го ступеня

 

Серцева аритмія 4-го ступеня

 

 

Перший

 

 

припинити застосування Імбрувіки

† Перед поновленням лікування оцініть співвідношення користь/ризик

Рекомендовані модифікації дози для несерцевих явищ (негематологічна токсичність ≥3 ступеня, нейтропенія ≥3 ступеня з інфекцією або лихоманкою або гематологічна токсичність 4 ступеня) залишаються в основному незмінними з додаванням наступної виноски в таблиці: «Під час відновлення лікування почніть знову з тієї ж або меншої дози на основі оцінки користь/ ризик. Якщо токсичність повторюється, зменшить добову дозу на 140 мг».

З повним (оригінальним) текстом звернення до спеціалістів системи охорони здоров’я щодо безпеки застосування лікарських засобів, що містять ібрутиніб (ibrutinib) можна ознайомитись за посиланням:

LINK
thumbnail