thumbnail

Щодо внесення змін до інструкції для медичного застосування лікарських засобів, що містять bendamustine hydrochloride

Комітет PRAC на підставі оцінки регулярно оновлюванних звітів з безпеки для лікарських засобів, що містять bendamustine hydrochloride зробив наступні наукові висновки.

З огляду на наявні дані щодо прогресуючої мультифокальної енцефалопатії (ПМЛ) у пацієнтів, які отримували bendamustine у поєднанні з іншими препаратами у клінічних дослідженнях, включаючи в деяких випадках тісний часовий зв’язок та з огляду на ймовірний механізм дії, комітет PRAC вважає можливим причинно-наслідковий зв’язок між застосуванням bendamustine та ПМЛ. Комітет PRAC дійшов висновку, що до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять bendamustine слід внести відповідні зміни.

З огляду на часові взаємозв’язки, правдоподібний механізм дії та тяжкість ПМЛ, комітет PRAC дійшов висновку, що попередження повинно бути включене до розділу «Особливості застосування». Інструкція для медичного застосування лікарських засобів, що містять bendamustine повинна бути змінена.

Беручи до уваги наявні дані про немеланомний рак шкіри у пацієнтів, які отримували схеми з лікарськими засобами, що містять bendamustine у 2-х клінічних дослідженнях, включаючи в деяких випадках тісний часовий зв’язок, та з огляду на ймовірний механізм дії, комітет PRAC вважає можливим причинно-наслідковий зв’язок між застосування препаратів bendamustine та немеланомним раком шкіри. Комітет PRAC дійшов висновку, що інструкція для медичного застосування лікарських засобів, що містять bendamustine повинна бути відповідно змінена.

При оновленні розділу «Особливості застосування» додати попередження щодо ПМЛ та немеланомного раку шкіри.

Комітет CMDh погоджується з науковими висновками комітету PRAC.

Підстави для внесення змін

На підставі наукових висновків щодо лікарських засобів, що містять bendamustine hydrochloride комітет CMDh дотримується думки, що співвідношення користь/ризик цих лікарських засобів залишається не зміним з урахуванням пропонованих змін до інструкцій.

Рекомендуються такі зміни до інструкції для медичного застосування  лікарських засобів, що bendamustine hydrochloride (новий текст підкреслено).

У розділ «Особливості застосування» слід внести наступні зміни:

Інфекції

При застосуванні bendamustine hydrochloride  виникали серйозні та з летальним наслідком інфекції включаючи бактеріальні (сепсис, пневмонія) та опортуністичні інфекції, такі як пневмонія Pneumocystis jirovecii (PJP), вірус вітряної віспи (VZV) та цитомегаловірус (CMV). Повідомлялося про випадки прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії (ПМЛ), включаючи летальні випадки, після застосування bendamustine переважно у поєднанні з ритуксимабом або обінутузумабом. Лікування bendamustine hydrochloride може спричинити тривалу лімфоцитопенію (<600/мкл) та низький вміст CD4-позитивних Т-клітин (Т-хелперних клітин) (<200/мкл) протягом принаймні 7–9 місяців після завершення лікування. Лімфоцитопенія та виснаження CD4-позитивних Т-клітин більш виражені, коли застосування bendamustine поєднується з ритуксимабом. Пацієнти з лімфопенією та низьким рівнем CD4-позитивних Т-клітин після лікування bendamustine hydrochloride більш сприйнятливі до (опортуністичних) інфекцій. У разі низького вмісту CD4-позитивних Т-клітин (<200/мкл) слід розглянути питання профілактики пневмоцистної пневмонії (PJP). У всіх пацієнтів протягом усього лікування слід контролювати наявність респіраторних ознак та симптомів. Пацієнтам слід рекомендувати негайно повідомляти про нові ознаки інфекції, включаючи лихоманку або респіраторні симптоми. Слід розглянути питання про припинення застосування bendamustine hydrochloride при появі ознак (опортуністичних) інфекцій.

Враховуйте ПМЛ при диференціальній діагностиці у пацієнтів з новими або погіршенням існуючих неврологічних, когнітивних або поведінкових ознак чи симптомів. При підозрі на ПМЛ слід провести відповідні діагностичні дослідження та припинити лікування до виключення ПМЛ.

Попередження слід додати наступним чином:

Немеланомний рак шкіри

У клінічних дослідженнях підвищений ризик немеланомного раку шкіри (базаліома та плоскоклітинний рак) спостерігався у пацієнтів, які отримували терапію bendamustine. Періодичне обстеження шкіри рекомендується усім пацієнтам, зокрема тим, у кого є фактори ризику раку шкіри.

Посилання

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/bendamustine-hydrochloride-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product/00003162/202001_en.pdf

Перелік лікарських засобів, що містять bendamustine hydrochloride і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 05.11.2020) (12.8 Кб) (Завантажено: 25.01.2021 08:42:49)
thumbnail