thumbnail

Щодо внесення змін до інструкції для медичного застосування лікарських засобів, що містять levonorgestrel/ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack)

Комітет PRAC на підставі оцінки регулярно оновлюванних звітів з безпеки для лікарських засобів, що містять levonorgestrel/ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack)  зробив наступні наукові висновки.

З огляду на наявні літературні дані про ризик набутого ангіоневротичного набряку, пов’язаного із застосуванням комбінованих оральних контрацептивів (КОК), та з огляду на правдоподібний механізм дії, розглядається можливість причинно-наслідкового зв’язку між лікарськими засобами, що містять levonorgestrel/ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack)  та ангіоневротичним набряком. Відповідно до рекомендації комітету PRAC щодо ethinylestradiol/levonorgestrel (PSUSA/00001309/201904), інструкція для медичного застосування на лікарські засоби, що містять levonorgestrel/ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack)  повинна бути змінена, як зазначено нижче.

З огляду на наявні дані про ризик одночасного застосування ethinylestradiol з противірусним препаратом glecaprevir/pibrentasvir із клінічних випробувань та з огляду на правдоподібний механізм дії, розглядається можливість причинно-наслідкового зв’язку між одночасним застосуванням ethinylestradiol та препаратами glecaprevir/pibrentasvir (противірусні препарати для лікування вірусного гепатиту С) і підвищення рівня трансамінсази. Відповідно до рекомендації комітету PRAC щодо ethinylestradiol/levonorgestrel (PSUSA/00001309/201904), інструкція для медичного застосування на лікарські засоби, що містять levonorgestrel/ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack)  повинна бути змінена, як зазначено нижче.

Оновлення розділів «Особливості застосування» та «Побічні реакції»  інструкції для медичного застосування шляхом додання попередження щодо ангіоневротичного набряку.

Оновлення розділів «Протипоказання», «Особливості застосування» та «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії» інструкції для медичного застосування шляхом додання/перегляду протипоказань щодо противірусних препаратів прямої дії.

Комітет CMDh погоджується з науковими висновками комітету PRAC.

Підстави для внесення змін

На підставі наукових висновків щодо levonorgestrel/ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack)  комітет CMDh дотримується думки, що співвідношення користь/ризик лікарського засобу, що містить levonorgestrel/ethinylestradiol, ethinylestradiol (combination pack), не змінюється з урахуванням запропонованих змін до інструкції для медичного застосування.

Рекомендуються наступні зміни до розділів інструкції для медичного застосування  (новий текст підкреслено, тест що слід видалити закреслено):

  • розділ «Протипоказання» слід змінити/переглянути наступним чином:

<торгівельна назва> протипоказаний для одночасного застосування з лікарськими засобами, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір та дасабувір, глекапревір/пібрентасвір та софосбувір/велпатасвір/воксилапревір (див. розділи «Особливості застосування» та «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії»);

  • розділ «Особливості застосування» слід змінити/переглянути наступним чином:

Підвищення АЛТ

Під час клінічних досліджень за участю пацієнтів, які отримували лікування проти вірусного гепатиту С лікарськими засобами, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір та дасабувір з або без рибавірину, підвищення рівня трансамінази (АЛТ), що перевищувало верхню межу норми більш ніж у 5 разів, спостерігалося значно частіше у жінок, які застосовували етинілестрадіолвмісні препарати, такі як КОК. Підвищення рівня АЛТ також спостерігалося при застосуванні противірусних лікарських засобів, що містять глекапревір/пібрентасвір та софосбувір/велпатасвір/воксилапревір (див. розділи «Протипоказання» та «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії»).

Також слід додати:

Екзогенні естрогени можуть індукувати або посилювати симптоми спадкового та набутого ангіоневротичного набряку.

  • розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії» слід змінити/переглянути наступним чином:

Фармакодинамічна взаємодія

Одночасне застосування із лікарськими засобами, що містять омбітасвір/паритапревір/ритонавір, дасабувір з або без рибавірину, глекапревір/пібрентасвір та софосбувір/велпатасвір/воксилапревір може збільшити ризик підвищення рівня АЛТ (див. розділи «Протипоказання» та «Особливості застосування»).

Тому пацієнти, що застосовують <торгівельна назва> повинні перейти на альтернативний метод контрацепції (наприклад, лише протигестагенну контрацепцію або негормональні методи) до початку терапії цією комбінацією цими препаратами. Можна поновити застосування <торгівельна назва> через 2 тижні після завершення лікування цими схемами цими комбінаціями препаратів;

  • розділ «Побічні реакції» слід змінити/переглянути наступним чином:

Текст під табличним переліком побічних реакцій.

Екзогенні естрогени можуть індукувати або посилювати симптоми спадкового та набутого ангіоневротичного набряку.

Посилання

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/levonorgestrel/ethinylestradiol-ethinylestradiol-combination-pack-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation/00010442/202001_en.pdf

thumbnail