thumbnail

Щодо внесення змін до інструкції для медичного застосування лікарського засобу, що містить дурвалумаб (durvalumab)

На основі огляду наявних даних, отриманих від EudraVigilance та літератури, Комітет з оцінки ризиків у фармаконагляді (PRAC) вважає, що ступінь причинно-наслідкового зв’язку між виникненням артралгії та застосуванням пацієнтами лікарського засобу ІМФІНЗІ, є принаймні можливим.

PRAC погодився з тим, що власник реєстраційного посвідчення лікарського засобу ІМФІНЗІ, повинен протягом двох місяців з моменту опублікування рекомендації внести зміни в інструкцію для медичного застосування.

Поправки, які повинні бути включені у відповідні розділи інструкції для медичного застосування (новий текст підкреслений жирним шрифтом, видалений текст закреслено).

Розділ «Побічні реакції»

  ІМФІНЗІ монотерапія ІМФІНЗІ в комбінації з хіміотерапією
  Будь-який

ступінь (%)

3-4 ступінь (%) Будь-який

ступінь (%)

3-4 ступінь (%)
Розлади з боку скелетно-м’язової та сполучної тканини
Артралгія Дуже часто 10,3 0,3 Часто 2,6 0,4
Перелік лікарських засобів, що містять durvalumab і дозволені до медичного застосування в Україні (за даними Державного реєстру лікарських засобів станом на 31.01.2022) (11.2 Кб) (Завантажено: 15.02.2022 07:45:19)

Для аналізу опублікованої інформації заявник повинен використовувати оригінальний текст, що розміщений за посиланням:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/new-product-information-wording-extracts-prac-recommendations-signals-adopted-10-13-january-2022_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/prac-recommendations-signals-adopted-10-13-january-2022-prac-meeting_en.pdf

thumbnail